Contact
 1. 7602-Logopedie bij taalproblemen door hersenletsel (afasie)

Door hersenletsel kunt u problemen hebben met taal. Met praten, lezen, schrijven en ook met het begrijpen van wat mensen tegen u zeggen. Dit wordt ook wel afasie genoemd. In deze folder leest u wat afasie is en welke taalproblemen er kunnen zijn. Ook vindt u tips die u en uw naasten kunnen helpen. Daarnaast kan taaltherapie door een logopedist helpen. Wij raden u aan om deze folder ook door uw partner en familie te laten lezen.

 

Wat is afasie?

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel. Bijvoorbeeld na een ongeval of een beroerte.

Bij afasie kan de patiënt minder goed praten, gesproken of geschreven taal minder goed begrijpen en moeite hebben met lezen en schrijven. Communiceren met zijn of haar omgeving kan hierdoor lastig zijn.
Hoe ernstig de afasie is, hangt af van verschillende dingen:

 • de plaats van de hersenbeschadiging
 • de grootte van de hersenbeschadiging
 • het vroegere taalvermogen
 • iemands persoonlijkheid

Ook kunnen de taalproblemen erger zijn, als iemand vermoeid of emotioneel is. Mensen met afasie hebben soms ook geheugenproblemen of moeite om zich te concentreren. Hierdoor kan iemand met afasie moeite hebben om te onthouden wat u verteld heeft. Ook het volgen van een gesprek met meerdere mensen of in een drukke omgeving kan lastig zijn.

Spreken

Vaak weten mensen met afasie wel wat zij willen zeggen. Toch lukt het hen niet om het op de juiste manier te zeggen. Omdat zij:

 • niet op de goede woorden kunnen komen
 • de verkeerde woorden gebruiken 
 • verkeerde klanken in woorden gebruiken
 • de woorden van een zin niet in de goede volgorde gebruiken.

Begrijpen van gesproken taal

Door de afasie kan het lastig zijn om te begrijpen wat er gezegd wordt. U hoort de woorden en zinnen wel, maar begrijpt ze niet of niet helemaal.

Schrijven

Mensen met afasie kunnen moeite hebben met het vinden en schrijven van de juiste letters en deze te plaatsen in de goede volgorde. Soms zijn eenvoudige woorden en zinnen geen probleem, maar lastiger woorden en langere zinnen wel.

Lezen

Ook lezen kan moeilijk zijn. U herkent de letters niet goed of het is lastig om van de verschillende letters een woord te maken. Ook kan het zijn dat u het woord wel kunt lezen, maar dat de betekenis van het woord niet tot u doordringt.

Onderzoek en behandeling door de logopedist

De logopedist onderzoekt welke taalgebieden beschadigd zijn en in welke mate. Op basis van het onderzoek en uw hulpvraag wordt gestart met taaltherapie om u te helpen beter te praten.

Tips om beter te communiceren

De volgende tips kunnen helpen om makkelijker met uw partner of naaste met afasie te praten:

 • Zorg voor een rustige omgeving met zo weinig mogelijk prikkels: sluit de deur, zet radio of televisie uit, zoek een rustig plekje op.
 • Stel korte en gesloten vragen, waar ‘ja’ of ‘nee’ op geantwoord kan worden.
 • Stel één vraag tegelijk.
 • Wijs voorwerpen aan en maak gebaren.
 • Schrijf kernwoorden op tijdens het gesprek.
 • Schrijf de antwoorden waartussen gekozen kan worden naast elkaar op en stel vervolgens een keuzevraag.
 • Teken voorwerpen waar u iets over wilt zeggen of vragen.
 • Praat niet te snel.
 • Geef uw naaste de tijd om de boodschap te verwerken.
 • Ga na of u elkaar wel begrepen heeft. Soms is iemand met afasie zich niet goed bewust van zijn moeite met spreken en/of begrijpen. Wees eerlijk en zeg het als u de persoon met afasie niet begrijpt.
 • Komt uw naaste er echt niet uit, laat het gespreksonderwerp dan even rusten. Probeer het op een ander moment opnieuw. Dit geldt ook bij vermoeidheid of emoties.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de locatie waar u onder behandeling bent:

Isala Zwolle
Logopedie
088 624 24 65 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Isala Meppel
Logopedie
088 624 24 65 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 11 maart 2022 / 7602