Contact
  1. 7937-Groeiremming door operatie

Van sommige jongens en meisjes is de verwachting dat ze erg lang worden of dat er een te groot verschil in lengte van het ene been ten opzichte van het andere been optreedt. Met een operatie kan de groei, van één of beide benen, worden afgeremd. Deze operatie heet percutane epifysiodese. Binnenkort ondergaat uw kind deze operatie. In deze folder vindt u meer informatie over deze operatie.

Wat is een percutane epifysiodese?

De groeischijf in een pijpbeen is de plaats waar lengtegroei plaatsvindt. Onder in het bovenbeen en boven in het onderbeen zitten de twee belangrijkste groeischijven van het been. Met een percutane epifysiodese (groeiremming) remmen we een belangrijk deel van de lengtegroei.

Een groeiremming van het lange been wordt gedaan door de groeischijven rond de knie chirurgisch vast te zetten. Dit gebeurt via kleine sneetjes in de huid rond de groeischijf. De wondjes worden gehecht met oplosbare hechtingen.

Voor kinderen die in aanmerking komen voor deze operatie, geldt het volgende:

  • Jongens met een lengteprognose van meer dan 205 cm en meisjes met een lengteprognose van meer dan 185 cm, kunnen in aanmerking komen voor deze operatie. Beide benen worden behandeld.
  • Als er een te verwachten verschil is in beenlengte van meer dan 3 cm aan het einde van de groeiperiode. In dit geval wordt het langste been behandeld.

Onderzoek

De orthopedisch chirurg stelt vast wat het probleem is, meestal in samenwerking met de kinderarts. Er vindt lichamelijk onderzoek plaats en er worden röntgenfoto’s gemaakt om de lengte per bot te meten (totale lengte beenopnames). Als er verschil is tussen de beenlengtes, wordt gekeken wat de oorzaak hiervan is. De oorzaak kan aangeboren zijn (door bijvoorbeeld een verstoorde bloedtoevoer of een onvolkomen aanleg van een bot) of verworven zijn (bijvoorbeeld door een breuk van een bot).

De kinderarts rekent aan de hand van groeitabellen of groeigrafieken uit, wanneer de operatie om de groei te remmen het beste kan plaatsvinden.

Operatieve behandeling

Voor de operatie

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. De anesthesioloog bepaalt tijdens een preoperatief onderzoek of de lichamelijke conditie van uw kind de geplande operatie toelaat. 

Voor de operatie heeft uw kind een afspraak op de afdeling Preoperatief onderzoek. Om u goed voor te bereiden op de operatie vult u een vragenlijst in en heeft u een gesprek met de apothekersassistente (als u medicijnen gebruikt), de anesthesioloog en de verpleegkundige. U spreekt hen alle drie apart. De anesthesioloog geeft u uitleg over de vorm van anesthesie die tijdens de operatie gebruikt wordt. Ook krijgt u uitleg over de pijnbestrijding. De totale afspraak duurt ongeveer een uur.

Na de operatie

  • Na de operatie verblijft uw kind gemiddeld 1 tot 2 dagen in het ziekenhuis.
  • Na de operatie zit er een drukverband (watten en een zwachtel) om de knie. Het drukverband vermindert de bloeduitstorting in het been. Het moet drie dagen blijven zitten.
  • Soms wordt gebruik gemaakt van een blauwe spalk.
  • De dag na de operatie komt er een fysiotherapeut langs. Deze kijkt of er al een stukje gelopen kan worden.
  • De tweede dag komt de fysiotherapeut weer om te helpen oefenen met het lopen op krukken. Wanneer dit goed gaat en de knieën goed bewogen kunnen worden, mag uw kind naar huis.

Problemen na de operatie

Ondanks alle zorg die aan de operatie besteed wordt, kunnen er soms toch problemen optreden.

  • Naast algemene problemen, zoals een ontsteking of trombose, kan door de operatie een beschadiging van bloedvaten, zenuwen of het gewricht ontstaan. De kans hierop is zeer klein.
  • Ook is het mogelijk dat de remming van de groei niet symmetrisch verloopt, waardoor een standsafwijking van het been kan ontstaan, zoals een O-been of X-been. Als dit in een vroeg stadium wordt opgemerkt, is soms een tweede operatie noodzakelijk om het restant van de groeischijf te beschadigen of om de stand te corrigeren. Tijdens de controleafspraak op de polikliniek van de orthopedisch chirurg wordt hiernaar gekeken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Polikliniek Orthopedie
088 624 56 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7937