Contact
  1. 7969-Embryodonatie: informatie donateurs

Het ​Medisch Centrum Kinderwens is momenteel het enige centrum in Nederland dat de mogelijkheid tot het doneren van embryo’s aanbiedt.

Wat is embryodonatie?

Embryodonatie is het afstaan van resterende embryo’s uit een IVF of een ICSI-behandeling aan een ander paar (de wensouders). In Medisch Centrum Kinderwens worden de embryo’s gedoneerd aan wensouders die niet de mogelijkheid hebben om met eigen geslachtscellen kinderen te krijgen. In het Burgerlijk Wetboek staat dat de vrouw uit wie het kind geboren is, de moeder van het kind is. De vader van het kind is de man die ten tijde van de geboorte van het kind met de moeder is gehuwd. Tussen de embryodonateurs en het kind dat uit deze donatie is geboren, bestaat dus alleen een genetische band, geen juridische relatie. De embryodonateur heeft tegenover het donorkind dan ook geen rechten of plichten.

Lees meer hierover op de website van Medisch Centrum Kinderwens.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7969