Contact
  1. 7984-Thuisbehandeling Chance@home acuut hartinfarct

Enkele tientallen jaren geleden was het nog de gewoonte om een patiënt na een hartinfarct zes weken in het ziekenhuis te houden. Dankzij de komst van een betere behandeling (vooral de dotterbehandeling) en medicijnen is dat nu niet meer nodig. Patiënten herstellen zo snel dat ze vaak na een dag of drie het ziekenhuis weer kunnen verlaten.

Thuisbehandeling Chance@home

Uit onderzoek is bekend dat een bepaalde groep patiënten na een hartinfarct een zeer kleine kans heeft op complicaties. Het gaat om patiënten die een gering tot matig infarct hebben doorgemaakt, en daarvoor zijn behandeld met een dotterprocedure.
Op grond van onze gegevens, naar aanleiding van een studie, is het veilig en verantwoord deze groep patiënten nog eerder dan tot nu toe gebruikelijk is naar huis te ontslaan. Dat gebeurt al op de eerste dag na het infarct.

U heeft een gering tot matig hartinfarct doorgemaakt en er hebben zich geen complicaties voorgedaan. U kunt volgens onze gegevens veilig verder thuis begeleid worden.

Uw thuisbehandeling

Uw behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder de verantwoordelijkheid van de cardioloog. De gespecialiseerd verpleegkundige van Chance@home die u dagelijks ziet, is gedurende de behandelperiode echter uw eerste aanspreekpunt.
Mocht blijken dat de thuisbehandeling voor uw situatie niet voldoende is, dan kan de verpleegkundige in overleg met de cardioloog besluiten u alsnog in het ziekenhuis te laten opnemen.
Uiteraard worden uw huisarts ingelicht over uw thuisbehandeling.

Vergoeding

Uw thuisbehandeling via Chance@home valt onder de basiszorg van uw zorgverzekering en wordt dus vergoed. De vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Chance@home in de praktijk

De gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home komt voor de thuisbehandeling bij u langs op de afdeling om u uitleg te geven over de thuisbehandeling en om eventuele vragen te beantwoorden.
U wordt de dag na het infarct naar huis ontslagen uit het ziekenhuis en de dag daarop wordt u thuis bezocht door een gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home. Het tijdstip waarop de verpleegkundige bij u thuis komt is afhankelijk van het aantal patiënten die die dag bezocht moet worden en de plaats waar zij wonen. Daarom kan er van te voeren helaas geen exact tijdstip worden afgesproken.

Tijdens het bezoek aan huis

  • Beoordeelt de gespecialiseerd verpleegkundige of de behandeling naar wens verloopt. 
  • Controleert de gespecialiseerd verpleegkundige onder andere uw bloeddruk en maakt een hartfilmpje. Indien nodig neemt de gespecialiseerd verpleegkundige bloed af ter controle van de bloedwaarden.
  • De gespecialiseerd verpleegkundige informeert naar de klachten. Indien nodig, is er overleg met de cardioloog in het ziekenhuis.

Gedurende de thuisbehandeling is de dienstdoende gespecialiseerd verpleegkundige 24 uur per dag bereikbaar.

Leefregels tijdens de thuisbehandeling

Dat u niet in het ziekenhuis opgenomen bent, betekent niet dat u uw oude leven direct weer kunt oppakken. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent dat u tijdens uw thuisbehandeling thuis moet blijven.
Wij willen benadrukken dat hierin een beroep wordt gedaan op uw eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat u zich houdt aan de rechten en plichten van de leefregels:

• niet mag werken.
• uw dagelijkse activiteiten moet aanpassen.
• activiteiten die u te veel vermoeien beter kunt vermijden.
• geen auto mag besturen gedurende de thuisbehandeling.

Door u te houden aan bovenstaande leefregels draagt u zelf ook bij aan uw herstel. Uiteraard kunt u uw eventuele vragen over de behandeling of bovenstaande leefregels met de verpleegkundige die u thuis bezoekt bespreken.

Heeft u intussen tijd klachten? Dan is de dienstdoende gespecialiseerd verpleegkundige altijd telefonisch bereikbaar, 24 uur per dag, gedurende de thuisbehandeling.

Stoppen van de thuisbehandeling

De dag na het thuisbezoek heeft u een telefonisch afspraak met de dienstdoende gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home. Na dit telefonisch gesprek bent u ontslagen van de thuisbehandeling. Indien er medicatiewijzigingen zijn, worden deze doorgegeven aan de openbare apotheek.

Hartrevalidatie Isala

U gaat deelnemen aan hartrevalidatie in Isala. De afspraak voor hartrevalidatie ontvangt u binnen 5 werkdagen thuis via de post. Het intakegesprek vindt binnen 1 tot 2 weken plaats.
Mocht u geen afspraak ontvangen hebben of de datum schikt niet, wilt u dan contact opnemen met de polikliniek Cardiologie via telefoonnummer 088 624 23 74?

Overdracht naar de huisarts

U krijgt een voorlopige ontslagbrief. Uw huisarts ontvangt binnen 2 weken de definitieve ontslagbrief. Als u in die 2 weken een bezoek brengt aan uw huisarts wilt u dan de voorlopige ontslagbrief overhandigen?

Recht om een klacht in te dienen

Wij horen het graag als u niet tevreden bent. Daar kunnen wij van leren. Bespreek uw klachten met uw zorgverleners. Onze klachtenfunctionaris is ook beschikbaar als u een klacht wilt indienen. Meer informatie vindt u onder Rechten, plichten en klachtenbehandeling.

Meer weten over een hartinfarct

Voor meer informatie over hartinfarct verwijzen we u graag naar www.hartstichting.nl.
Voor meer informatie over Chance@home kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 624 40 05.

Laatst gewijzigd 26 september 2023 / 7984

Fotoboek Thuisbehandeling Chance@home na een acuut hartinfarct

U bent in het ziekenhuis terecht gekomen vanwege een hartinfarct. 24 uur na een geslaagde dotterbehandeling mag u in overleg met de cardioloog naar huis om verder te herstellen. We noemen dit ziekenhuis verplaatste zorg. Isala biedt u die intensieve begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

Verpleegkundige geeft informatie aan de patiënt bij haar thuis

Hartritme bewaken

Na de dotterbehandeling gaat u naar de afdeling hartbewaking. Daar verblijft u in principe 24 uur. U bent nog aangesloten op de monitor om uw hartritme te bewaken, de bloeddruk te controleren en voor bloedafname.

Patiënt zit op bed te wachten

Naar huis

U mag naar huis als de dotterbehandeling geslaagd is en er geen andere vernauwing aanwezig is. En wanneer in die 24 uur geen hartritmestoornissen hebben plaatsgevonden.

Arts staat naar het bed van de patiënt

Thuis blijven tijdens de behandeling

Mag u naar huis, dan neemt de cardioloog of verpleegkundige van de hartbewaking contact op met een verpleegkundige van het team Chance@home. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent onder andere dat u thuis moet blijven gedurende de behandeling

Verpleegkundige is aan het bellen

Map voor de thuisbehandeling

De verpleegkundige Chance@home bezoekt u terwijl u nog op de hartbewaking ligt.
Zij overlegt met u en familie of u het aan kunt de thuisbehandeling te starten. Wij vragen u wel om toestemming voor deze behandeling thuis. U krijgt een thuisbehandelmap mee, met o.a. het telefoonnummer Chance@home.

Verpleegkundige zit naast het bed van de patiënt met een informatieboekje

Verpleegkundige belt u thuis

Als u weer thuis bent, neemt de Chance@home verpleegkundige aan het einde van die dag telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. Zij geeft u nogmaals uitleg over de thuisbehandeling en de –map met o.a. het telefoonnummer Chance@ home. Ook informeert zij uw huisarts.

Patiënt is aan het bellen

Verpleegkundige komt naar u toe

De volgende morgen belt de verpleegkundige Chance@home met u om het thuisbezoek voor die dag aan te kondigen. Dat kan vanaf 8.30 uur ‘s ochtends. Hoe laat de verpleegkundige bij u komt, is afhankelijk van het aantal patiënten dat die dag bezocht wordt.

Verpleegkundige stapt de Isala caddy bus binnen

Thuisbezoek duurt 30-45 minuten

Als de verpleegkundige bij u thuis aanbelt, is zij te herkennen aan het pasje dat ze bij zich draagt. Van te voren is er helaas geen exact tijdstip af te spreken waarop de verpleegkundige bij u langs komt. Het thuisbezoek duurt 30 tot 45 minuten.

Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt

Controles

De verpleegkundige voert een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk, controle van uw medicatie en het afnemen van bloed en het maken van een hartfilmpje. Zo kan zij beoordelen of de behandeling naar wens verloopt of moet worden aangepast.

Patiënt krijgt de band om voor bloeddruk meten

Verpleegkundige maakt met u een vervolgafspraak

Indien nodig kan de verpleegkundige tijdens het thuisbezoek contact opnemen met de cardioloog om te overleggen over uw behandeling. Daarna maakt de verpleegkundige een vervolgafspraak met u voor de volgende dag. De vervolgafspraak is telefonisch. 

Verpleegkundige achter de laptop is in gesprek met een patiënt

Ontstaan er klachten tijdens de behandeling?

Heeft u in de tussentijd klachten? Dan is het team verpleegkundigen Chance@home altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mocht het nodig zijn, dan komen wij naar u toe.

Verpleegkundige is in gesprek met een patiënt

Medicatiewijzigingen

De eventuele medicatiewijzigingen worden ook doorgegeven aan de huisapotheek van de patiënt. Zij brengt de huisarts telefonisch op de hoogte.

Verpleegkundige achter de laptop belt met een patiënt

Controle afspraak op de poli Cardiologie

Na ongeveer twee weken wordt u gezien op de poli Ccardiologie en bij hartrevalidatie.

Verpleegkundige achter de computer is in gesprek met een patiënt
Verpleegkundige geeft informatie aan de patiënt bij haar thuis
Patiënt zit op bed te wachten
Arts staat naar het bed van de patiënt
Verpleegkundige is aan het bellen
Verpleegkundige zit naast het bed van de patiënt met een informatieboekje
Patiënt is aan het bellen
Verpleegkundige stapt de Isala caddy bus binnen
Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt
Patiënt krijgt de band om voor bloeddruk meten
Verpleegkundige achter de laptop is in gesprek met een patiënt
Verpleegkundige is in gesprek met een patiënt
Verpleegkundige achter de laptop belt met een patiënt
Verpleegkundige achter de computer is in gesprek met een patiënt