Contact
  1. 7984-Thuisbehandeling Chance@home acuut hartinfarct

Enkele tientallen jaren geleden was het nog de gewoonte om een patiënt na een hartinfarct zes weken in het ziekenhuis te houden. Dankzij de komst van een betere behandeling (vooral de dotterbehandeling) en medicijnen is dat nu niet meer nodig. Patiënten herstellen zo snel dat ze vaak na een dag of drie het ziekenhuis weer kunnen verlaten.

Thuisbehandeling Chance@home

Uit onderzoek is bekend dat een bepaalde groep patiënten na een hartinfarct een zeer kleine kans heeft op complicaties. Het gaat om patiënten die een gering tot matig ernstig infarct hebben doorgemaakt, en daarvoor op tijd zijn behandeld met een dotterprocedure.
Op grond van onze gegevens, naar aanleiding van een studie, is het veilig en verantwoord deze groep patiënten nog eerder dan tot nu toe gebruikelijk is naar huis te ontslaan. Dat gebeurt al op de eerste dag na het infarct.

U heeft een gering tot matig hartinfarct doorgemaakt en er hebben zich geen complicaties voorgedaan. U kunt volgens onze gegevens veilig verder thuis begeleid worden.

U wordt op de dag na het infarct naar huis ontslagen en de dag daarop wordt u thuis bezocht door een gespecialiseerd verpleegkundige van Chance@home. De verpleegkundige zal thuis uw bloeddruk, hartfilmpje en bloedwaarden controleren. Verder zal de verpleegkundige informeren naar de klachten en als het nodig is overleggen met de cardioloog in het ziekenhuis. De verpleegkundigen van Chance@home zijn 24 uur bereikbaar, gedurende 7 dagen per week.

  • Thuisbehandeling is mogelijk voor patienten die binnen een straal van 30 km rondom Zwolle wonen.
  • Thuisbehandeling wordt geboden door gespecialiseerde verpleegkundigen die verbonden zijn aan Isala Hartcentrum.
  • De controle betreffende de aandoening valt onder de verantwoordelijkheid van de cardioloog, te vergelijken met een ziekenhuisbed thuis.
  • De verpleegkundige komt meestal in de loop van de morgen of begin van de middag bij u thuis. Het tijdstip waarop de verpleegkundige bij u langs komt is moeilijk te zeggen, omdat dit afhangt van het aantal patiënten dat zij bezoekt en de plaats waar zij wonen.

Wat wordt er van u verwacht tijdens de thuisbehandeling

  • De eerste 5 dagen van uw thuisbehandeling moet u thuisblijven.
    Daarna kan er in overleg met de verpleegkundige Chance@home en de cardioloog meer bewegingsruimte buitenshuis afgesproken worden. Wij willen benadrukken dat hierin een beroep wordt gedaan op uw eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat u zich houdt aan de rechten en plichten van de leefregels.
  • Onderneem geen vermoeiende activiteiten tijdens een thuisbehandeling.

De Chance@home verpleegkundige komt bij u langs op de afdeling om u uitleg te geven over de thuisbehandeling en om eventuele  vragen te beantwoorden.

Hartrevalidatie

De afspraak voor hartrevalidatie ontvangt u thuis via de post. Het intakegesprek vindt binnen 1 tot 2 weken plaats.

Overdracht naar de huisarts en vervolgafspraak op de polikliniek Cardiologie

U krijgt een voorlopige ontslagbrief. Uw huisarts ontvangt binnen 2 weken de definitieve ontslagbrief. Als u in die 2 weken een bezoek brengt aan uw huisarts wilt u dan de voorlopige ontslagbrief overhandigen?

U ontvangt binnen 5 werkdagen de controleafspraak. Voor een deel van de patiënten vindt de eerste controle plaats in het Harthuis. Mocht u geen afspraak ontvangen hebben of de datum schikt niet, wilt u dan contact opnemen met de polikliniek Cardiologie via telefoonnummer (038) 424 23 74?

Het kan zijn dat u naar aanleiding van uw ziekenhuisopname nog gebeld wordt door medewerkers van de afdeling Kwaliteit. Dit contact vindt dan 2 tot 4 dagen na uw ontslagdatum plaats. Uw ervaringen over de afdeling worden besproken.

Wanneer u patiënt blijft op de polikliniek Cardiologie in Isala Hartcentrum, komt u mogelijk in aanmerking voor hartrevalidatie. Mocht u binnen een week na ontslag hierover niet benaderd zijn en denkt u wel dat u hiervoor in aanmerking komt, dan verzoeken wij u om zelf contact met ons op te nemen via telefoonnummer (038) 424 26 90. 

Lichamelijke klachten kunt u melden aan de Chance@home verpleegkundige, zij is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

23 november 2018 / 7984

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.