Contact
  1. 7984-Thuisbehandeling Chance@home acuut hartinfarct
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Enkele tientallen jaren geleden was het nog de gewoonte om een patiënt na een hartinfarct zes weken in het ziekenhuis te houden. Dankzij de komst van een betere behandeling (vooral de dotterbehandeling) en medicijnen is dat nu niet meer nodig. Patiënten herstellen zo snel dat ze vaak na een dag of drie het ziekenhuis weer kunnen verlaten.

Thuisbehandeling Chance@home

Uit onderzoek is bekend dat een bepaalde groep patiënten na een hartinfarct een zeer kleine kans heeft op complicaties. Het gaat om patiënten die een gering tot matig ernstig infarct hebben doorgemaakt, en daarvoor op tijd zijn behandeld met een dotterprocedure.
Op grond van onze gegevens, naar aanleiding van een studie, is het veilig en verantwoord deze groep patiënten nog eerder dan tot nu toe gebruikelijk is naar huis te ontslaan. Dat gebeurt al op de eerste dag na het infarct.

U heeft een gering tot matig hartinfarct doorgemaakt en er hebben zich geen complicaties voorgedaan. U kunt volgens onze gegevens veilig verder thuis begeleid worden.

U wordt op de dag na het infarct naar huis ontslagen en de dag daarop wordt u thuis bezocht door een gespecialiseerd verpleegkundige van Chance@home. De verpleegkundige zal thuis uw bloeddruk, hartfilmpje en bloedwaarden controleren. Verder zal de verpleegkundige informeren naar de klachten en als het nodig is overleggen met de cardioloog in het ziekenhuis. De verpleegkundigen van Chance@home zijn 24 uur bereikbaar, gedurende 7 dagen per week.

  • Thuisbehandeling is mogelijk voor patienten die binnen een straal van 30 km rondom Zwolle wonen.
  • Thuisbehandeling wordt geboden door gespecialiseerde verpleegkundigen die verbonden zijn aan Isala Hartcentrum.
  • De controle betreffende de aandoening valt onder de verantwoordelijkheid van de cardioloog, te vergelijken met een ziekenhuisbed thuis.
  • De verpleegkundige komt meestal in de loop van de morgen of begin van de middag bij u thuis. Het tijdstip waarop de verpleegkundige bij u langs komt is moeilijk te zeggen, omdat dit afhangt van het aantal patiënten dat zij bezoekt en de plaats waar zij wonen.

Wat wordt er van u verwacht tijdens de thuisbehandeling

  • De eerste 5 dagen van uw thuisbehandeling moet u thuisblijven.
    Daarna kan er in overleg met de verpleegkundige Chance@home en de cardioloog meer bewegingsruimte buitenshuis afgesproken worden. Wij willen benadrukken dat hierin een beroep wordt gedaan op uw eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat u zich houdt aan de rechten en plichten van de leefregels.
  • Onderneem geen vermoeiende activiteiten tijdens een thuisbehandeling.

De Chance@home verpleegkundige komt bij u langs op de afdeling om u uitleg te geven over de thuisbehandeling en om eventuele  vragen te beantwoorden.

Hartrevalidatie

De afspraak voor hartrevalidatie ontvangt u thuis via de post. Het intakegesprek vindt binnen 1 tot 2 weken plaats.

Overdracht naar de huisarts en vervolgafspraak op de polikliniek Cardiologie

U krijgt een voorlopige ontslagbrief. Uw huisarts ontvangt binnen 2 weken de definitieve ontslagbrief. Als u in die 2 weken een bezoek brengt aan uw huisarts wilt u dan de voorlopige ontslagbrief overhandigen?

U ontvangt binnen 5 werkdagen de controleafspraak. Voor een deel van de patiënten vindt de eerste controle plaats in het Harthuis. Mocht u geen afspraak ontvangen hebben of de datum schikt niet, wilt u dan contact opnemen met de polikliniek Cardiologie via telefoonnummer (038) 424 23 74?

Het kan zijn dat u naar aanleiding van uw ziekenhuisopname nog gebeld wordt door medewerkers van de afdeling Kwaliteit. Dit contact vindt dan 2 tot 4 dagen na uw ontslagdatum plaats. Uw ervaringen over de afdeling worden besproken.

Wanneer u patiënt blijft op de polikliniek Cardiologie in Isala Hartcentrum, komt u mogelijk in aanmerking voor hartrevalidatie. Mocht u binnen een week na ontslag hierover niet benaderd zijn en denkt u wel dat u hiervoor in aanmerking komt, dan verzoeken wij u om zelf contact met ons op te nemen via telefoonnummer (038) 424 26 90. 

Lichamelijke klachten kunt u melden aan de Chance@home verpleegkundige, zij is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Laatst gewijzigd 16 juli 2019 / 7984

Fotoboek Thuisbehandeling Chance@home na een acuut hartinfarct

U bent in het ziekenhuis terecht gekomen vanwege een hartinfarct. 24 uur na een geslaagde dotterbehandeling mag u in overleg met de cardioloog naar huis om verder te herstellen. We noemen dit ziekenhuis verplaatste zorg. Isala biedt u die intensieve begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

Verpleegkundige geeft informatie aan de patiënt bij haar thuis

Hartritme bewaken

Na de dotterbehandeling gaat u naar de afdeling hartbewaking. Daar verblijft u in principe 24 uur. U bent nog aangesloten op de monitor om uw hartritme te bewaken, de bloeddruk te controleren en voor bloedafname.

Patiënt zit op bed te wachten

Naar huis

U mag naar huis als de dotterbehandeling geslaagd is en er geen andere vernauwing aanwezig is. En wanneer in die 24 uur geen hartritmestoornissen hebben plaatsgevonden.

Arts staat naar het bed van de patiënt

Thuis blijven tijdens de behandeling

Mag u naar huis, dan neemt de cardioloog of verpleegkundige van de hartbewaking contact op met een verpleegkundige van het team Chance@home. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent onder andere dat u thuis moet blijven gedurende de behandeling

Verpleegkundige is aan het bellen

Map voor de thuisbehandeling

De verpleegkundige Chance@home bezoekt u terwijl u nog op de hartbewaking ligt.
Zij overlegt met u en familie of u het aan kunt de thuisbehandeling te starten. Wij vragen u wel om toestemming voor deze behandeling thuis. U krijgt een thuisbehandelmap mee, met o.a. het telefoonnummer Chance@home.

Verpleegkundige zit naast het bed van de patiënt met een informatieboekje

Verpleegkundige belt u thuis

Als u weer thuis bent, neemt de Chance@home verpleegkundige aan het einde van die dag telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. Zij geeft u nogmaals uitleg over de thuisbehandeling en de –map met o.a. het telefoonnummer Chance@ home. Ook informeert zij uw huisarts.

Patiënt is aan het bellen

Verpleegkundige komt naar u toe

De volgende morgen belt de verpleegkundige Chance@home met u om het thuisbezoek voor die dag aan te kondigen. Dat kan vanaf 8.30 uur ‘s ochtends. Hoe laat de verpleegkundige bij u komt, is afhankelijk van het aantal patiënten dat die dag bezocht wordt.

Verpleegkundige stapt de Isala caddy bus binnen

Thuisbezoek duurt 30-45 minuten

Als de verpleegkundige bij u thuis aanbelt, is zij te herkennen aan het pasje dat ze bij zich draagt. Van te voren is er helaas geen exact tijdstip af te spreken waarop de verpleegkundige bij u langs komt. Het thuisbezoek duurt 30 tot 45 minuten.

Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt

Controles

De verpleegkundige voert een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk, controle van uw medicatie en het afnemen van bloed en het maken van een hartfilmpje. Zo kan zij beoordelen of de behandeling naar wens verloopt of moet worden aangepast.

Patiënt krijgt de band om voor bloeddruk meten

Verpleegkundige maakt met u een vervolgafspraak

Indien nodig kan de verpleegkundige tijdens het thuisbezoek contact opnemen met de cardioloog om te overleggen over uw behandeling. Daarna maakt de verpleegkundige een vervolgafspraak met u voor de volgende dag. De vervolgafspraak is telefonisch. 

Verpleegkundige achter de laptop is in gesprek met een patiënt

Ontstaan er klachten tijdens de behandeling?

Heeft u in de tussentijd klachten? Dan is het team verpleegkundigen Chance@home altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mocht het nodig zijn, dan komen wij naar u toe.

Verpleegkundige is in gesprek met een patiënt

Medicatiewijzigingen

De eventuele medicatiewijzigingen worden ook doorgegeven aan de huisapotheek van de patiënt. Zij brengt de huisarts telefonisch op de hoogte.

Verpleegkundige achter de laptop belt met een patiënt

Controle afspraak op de poli Cardiologie

Na ongeveer twee weken wordt u gezien op de poli Ccardiologie en bij hartrevalidatie.

Verpleegkundige achter de computer is in gesprek met een patiënt
Verpleegkundige geeft informatie aan de patiënt bij haar thuis
Patiënt zit op bed te wachten
Arts staat naar het bed van de patiënt
Verpleegkundige is aan het bellen
Verpleegkundige zit naast het bed van de patiënt met een informatieboekje
Patiënt is aan het bellen
Verpleegkundige stapt de Isala caddy bus binnen
Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt
Patiënt krijgt de band om voor bloeddruk meten
Verpleegkundige achter de laptop is in gesprek met een patiënt
Verpleegkundige is in gesprek met een patiënt
Verpleegkundige achter de laptop belt met een patiënt
Verpleegkundige achter de computer is in gesprek met een patiënt