Contact
 1. 8006-Beschermende isolatie

Om overdracht van micro-organismen tussen patiënten zoveel mogelijk tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan basis hygiëne maatregelen, bijvoorbeeld het wassen en desinfecteren van de handen. Op het moment dat de basis hygiënemaatregelen niet voldoende zijn om overdracht van micro-organismen te voorkomen, kunnen wij besluiten isolatiemaatregelen te nemen om (verdere) verspreiding van bacteriën en virussen via direct en indirect contact (via handen en materialen) en via de lucht te voorkomen.

Instructies voor de patiënt

U bent opgenomen in Isala. Het verblijf in een ziekenhuis houdt in dat u in contact komt met ziekenhuismedewerkers, patiënten en apparatuur. In het ziekenhuis krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten van nature altijd al bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken.

 • Tijdens een beschermende isolatie dragen medewerkers handschoenen, schorten, mondneusmasker, spatbril en eventueel een muts wanneer zij contact met u hebben. De beschermende isolatie vindt plaats op een eenpersoonskamer (met sluis).
 • In principe blijft u op uw kamer. In overleg met de verpleegkundige mag u voor revalidatie eventueel wel uw kamer verlaten. 
 • Onderzoeken die op een andere afdeling in het ziekenhuis plaatsvinden kunnen in principe gewoon doorgaan. De ontvangende afdeling wordt door de verpleegkundige over uw komst ingelicht zodat eventueel daar ook maatregelen genomen kunnen worden.

Wanneer beschermende isolatie

Beschermende isolatie vindt plaats bij patiënten met een sterk verminderde afweer om besmetting en/of infectie met micro-organismen (bacteriën en virussen) te voorkomen. Beschermende isolatie wordt bijvoorbeeld toepast bij patiënten met brandwonden of leukemie.

Instellen van de beschermende isolatie

Bij het instellen van de beschermende isolatie zal de verpleegkundige de volgende punten met u bespreken:

 • De reden van de isolatie.
 • De duur van de isolatie.
 • De maatregelen die genomen moeten worden door de zorg medewerkers.
 • De maatregelen die genomen moeten worden door uw bezoekers.
 • De momenten waarop de verpleegkundige bij u komt.
 • De voorwaarden waaronder de isolatie beëindigd kan worden.

Maatregelen na ontslag

In de thuissituatie zijn isolatiemaatregelen niet meer nodig.
Wanneer u na ontslag naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaat of thuiszorg ontvangt dan worden zij geïnformeerd over de juiste maatregelen.

Instructies voor de bezoeker

 • Alleen wanneer u zelf geen infectie heeft mag u een patiënt in beschermende isolatie bezoeken. Intensief contact met de patiënt dient te worden vermeden.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet toegestaan, met uitzondering van eigen (klein)kinderen die mogen wel op bezoek komen mits er op school/creche geen infectie/epidemieën voorkomen (na overleg met de behandelend arts).
 • Voorafgaand aan het bezoek meldt u zich bij de afdelingsverpleegkundige.
 • Voor het betreden van de kamer desinfecteert u de handen. U draagt in de kamer beschermende kleding en een mondneusmasker. De beschermende kleding en het mondneusmasker worden bij het verlaten van de kamer (in de sluis) uit- en afgedaan. Na afloop van het bezoek, vóór u de kamer verlaat, desinfecteert u uw handen met handenalcohol.
 • Het meenemen van voorwerpen en voedingswaren in de isolatiekamer is slechts toegestaan na overleg met de verpleging.
 • Alleen op indicatie gelden er voor bezoek aanvullende maatregelen. De verpleegkundige zal u hier dan over instrueren.
 • Wanneer u zelf in de zorg werkzaam bent wordt geadviseerd om dezelfde maatregelen te nemen als medewerkers.

Tot slot

 • In overleg met de verpleegkundige kunnen de bezoektijden voor u worden verruimd.
 • Het kan plezierig zijn om te lezen, te puzzelen, muziek te luisteren of iets dergelijks. Denk ook aan handwerkmateriaal, schrijfgerei en uw mobiele telefoon. Verder is het mogelijk om draadloos te internetten.

Contact

Mocht u vragen hebben of problemen ervaren door de isolatie, aarzelt u dan niet deze met de verpleegkundige of behandelend arts van de afdeling te bespreken.

Zwolle

Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Meppel

Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel
Postbus 502
7940 AM Meppel

This leaflet is also available in English: 'Protective isolation' (see below).

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8006

Gerelateerde folders