Contact
 1. 8017-Zelfkatheterisatie

Zelfkatheterisatie is het zelf leeg maken van de blaas met een katheter. Zelfkatheterisatie is nodig als u uw blaas niet meer spontaan kunt legen door te plassen (retentie). Of als u uw blaas niet meer volledig kunt legen (residu). Er blijft dan teveel urine in uw blaas achter waardoor u vaak kleine beetjes moet plassen of erg nodig moet plassen. In deze folder vindt u leefregels en een schema voor het katheteriseren. Ook leest u meer over problemen die kunnen ontstaan en wat u dan kunt doen.

Katheter

Een katheter is een dun, kunststof slangetje dat door de plasbuis in de blaas wordt gebracht. Door het slangetje kan de blaas eenvoudig worden geleegd. Het leegmaken van uw blaas met een katheter vergt enige oefening. De verpleegkundige leert u hoe u zichzelf kunt katheteriseren. U ontvangt van de verpleegkundige (of de secretaresse) ook de uitgebreide folder ‘Zelfkatheterisatie’ van beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).

Leefregels

 • Probeer altijd eerst zelf te plassen.
 • Als dat niet lukt, leeg dan uw blaas door zelfkatheterisatie.
 • Probeer elke 3 tot 4 uur te plassen.
 • Afhankelijk van de hoeveelheid urine die achterblijft na het plassen, moet u katheteriseren. 
 • Als u geen vochtbeperking heeft, drink dan 1,5 tot 2 liter per dag. 

Schema

Tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft, volgt u onderstaand schema.

Als u niet meer zelf plast:

 • 4 tot 6x daags katheteriseren. Per keer mag het niet meer zijn dan 500 cc. Als dat wel zo is, dan moet u een keer extra katheteriseren.

Als u nog zelf plast:

 • Residu tussen 400 - 500 ml: 4x daags katheteriseren.
 • Residu tussen 300 - 400 ml: 3x daags katheteriseren.
 • Residu tussen 200 - 300 ml: 2x daags katheteriseren.
 • Residu tussen 100 - 200 ml: afhankelijk van hoeveel u plast en in overleg met de uroloog eventueel stoppen met katheteriseren of 1x daags voor de nacht katheteriseren.

Mogelijke problemen

Bloed plassen en/of bloed aan katheter

Het slijmvlies van uw plasbuis kan beschadigd raken en gaan bloeden. De plasbuis moet ‘wennen’ aan de handeling. Dit kan ook gebeuren als u al langer katheteriseert.

 • Probeer extra te drinken.
 • Als het bloeden na twee dagen niet over is of er zijn grote stolsels waardoor u niet meer kunt plassen en/of katheteriseren, neem dan contact op met de polikliniek Urologie.

Katheteriseren lukt niet (goed)

 • Bekijk uw schema nog een keer. Soms verslapt de aandacht als u al langer katheteriseert en voert u bepaalde stappen wellicht niet meer helemaal goed uit.
 • Probeer het na een uur nogmaals. Lukt het niet, neem dan contact op met de polikliniek Urologie.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met:

Zwolle

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Urologie
088 624 96 33 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 22 februari 2024 / 8017