Contact
 1. 8071-Opname jongere ondergewicht

​Je bent onder controle bij de kinderarts omdat je door problemen met eten veel bent afgevallen. De kinderarts heeft met je besproken dat hij denkt dat je een eetstoornis hebt. Door je lage gewicht is je gezondheid in gevaar, daarom word je opgenomen. Tijdens de opname werken we toe naar een gewicht waarmee je uit deze gevarenzone bent. Daarnaast helpen we je om weer zo veel mogelijk op een gezonde manier te eten.

Behandeling

De behandeling van een eetstoornis bestaat uit twee delen:

 • ervoor zorgen dat je een veilig gewicht krijgt;
 • het behandelen van je eetstoornis door therapeuten/begeleiders van een GGZ-instelling.

Ben je al onder behandeling van een GGZ-instelling, dan gaat de behandeling tijdens de ziekenhuisopname gewoon door. Ben je nog niet onder behandeling, dan regelen wij de aanmelding. Tijdens de opname vindt er dan al een intakegesprek met jou en je ouders plaats op de afdeling. Gemiddeld duurt de opname 4 tot 6 weken.

Het team

Wie kom je allemaal tegen tijdens de opname op de kinderafdeling?

 • De kinderarts is de hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor het verloop van je opname. Elke week heb je samen met je ouders een gesprek met de kinderarts.
 • De zaalarts/verpleegkundig specialist houdt je gezondheid in de gaten en sluit zo mogelijk aan bij het wekelijkse gesprek met de kinderarts.
 • De verpleegkundige helpt je bij de eetmomenten en let erop hoe jij je voelt. 
 • De pedagogisch medewerker helpt je bij de eetmomenten en zorgt voor afleiding door samen met jou activiteiten te bedenken. Eén pedagogisch medewerker is aanspreekpersoon voor jou en jouw ouders.
 • De diëtist stelt een persoonlijk voedingsplan voor jou op en stelt deze twee keer per week bij afhankelijk van je gewicht.
 • De fysiotherapeut kan soms helpen met ontspannen en later weer opbouwen van je activiteiten.

Tijdens opname

Tijdens je opname werken we er samen met jou naar toe dat je één kilo per week kunt aankomen. We werken niet met een streefgewicht of ontslaggewicht. Tijdens de hoofdmaaltijden begeleidt een verpleegkundige of pedagogisch medewerker je.

Er zullen veel rustmomenten zijn, zodat jouw lichaam de kans krijgt om te herstellen en aan te komen in gewicht. Als je voldoende aankomt, kun je steeds meer ondernemen. Hierbij mag je zelf aangeven welke activiteiten je graag als eerste uitgebreid wilt hebben. Een voorbeeld van het dagprogramma vind je verderop in de folder.

Soms hebben kinderen het gevoel dat ze gestraft worden, als ze geen uitbreiding krijgen van de activiteiten omdat ze niet voldoende aankomen in gewicht. Dat is niet onze bedoeling. Als je nog niet voldoende bent aangekomen, heeft je lichaam alleen meer rust nodig om aan te kunnen komen. Door dingen te doen, gebruik je namelijk energie en dat gaat dan ten koste van je gewichtstoename.

Plan van aanpak

Tijdens je opname word je elke maandag- en donderdagochtend voor het ontbijt gewogen. Eens in de twee weken is er op dinsdag een MDO-overleg (multidisciplinair overleg). Tijdens dit overleg bespreken al jouw behandelaars samen hoe jouw behandeling verloopt. Ook jouw GGZ-behandelaar is bij dit overleg. We bespreken tijdens dit overleg: het eten, het bewegen en hoe het lichamelijk en geestelijk met je gaat. We maken afspraken voor de komende week die we ook vastleggen. De uitkomst van het MDO bespreekt de kinderarts hierna samen met jou en je ouders. Hebben jij of je ouders vragen over de behandeling, bespreek ze dan voor het MDO met de pedagogisch medewerker of verpleegkundige. Jullie vragen worden dan meegenomen in het MDO.

Aankomen tot een veilig gewicht

In de eerste fase van je behandeling gaan we ervoor zorgen dat je lichaam weer gezond kan worden en je organen goed werken. Om te bepalen hoe je lichaam ervoor staat, worden er verschillende lichamelijke onderzoeken uitgevoerd:

 • een hartfilmpje;
 • bloedafname;
 • hartfrequentie-onderzoeken, waarbij je aan de monitor ligt om de pompfunctie van je hart te onderzoeken.

Verder heb je zoveel mogelijk bedrust. Moet je ergens heen, dan word je gebracht in een rolstoel.

Elke dag zijn er 6 eetmomenten: 3 hoofdmaaltijden (ontbijt, lunch en avondeten) en 3 tussenmaaltijden (ochtend-, middag- en avondtussendoortje). De diëtist stelt voor jou persoonlijk een voedingsadvies op. De maaltijden worden in afgepaste porties voor jou klaargemaakt in de keuken. De diëtist zorgt er tijdens de hele opname voor dat dit voedingsadvies bij jou past en zorgt voor gewichtstoename.

Tijdens de hoofdmaaltijden word je begeleid door een verpleegkundige of pedagogisch medewerker. Je krijgt maximaal een half uur om te eten. Lukt het niet om de maaltijden te eten en/of te drinken dan kan sondevoeding nodig zijn om toch voldoende in gewicht aan te komen. Aan het begin van je opname wordt besproken in hoeverre je ouders betrokken worden bij de eetmomenten. Verder mogen ze je dagelijks op afgesproken tijden bezoeken om je te kunnen steunen.

Overdag zijn er twee momenten dat je van de afdeling af mag om onder toezicht naar de speelkamer of naar buiten te gaan. In het begin van de opname mag je nog geen schoolwerk doen, omdat voldoende rust nu heel belangrijk is. Het gebruik van telefoon/laptop is toegestaan behalve tijdens de rustmomenten en na bedtijd. Twee keer per week word je voor het ontbijt (na het toiletbezoek) in je ondergoed gewogen.

Dagprogramma

Voor alle kinderen die met ondergewicht zijn opgenomen, wordt er een dagprogramma opgesteld zodat jij, je ouders en de verpleegkundigen en andere werknemers van de afdeling weten hoe jouw dag eruit ziet. Aan het begin van de opname is dit dagprogramma voor bijna iedereen hetzelfde. In het dagprogramma houden we rekening met het feit dat je veel moet rusten, zodat je lichaam kan herstellen en weer gezonder kan worden.

In het wekelijkse gesprek met de kinderarts bespreekt hij met jou en je ouders welke activiteiten je graag als eerste wilt doen, als jouw lichaam dat aankan. Bijvoorbeeld vaker douchen, bezoek ontvangen van een vriendin, lopen, enzovoort. Aan de hand van jouw wensen en je lichamelijk situatie wordt het dagprogramma verder aangepast. Hieronder zie je het dagprogramma bij het begin van de opname.

Dagprogramma

 • ontbijt aan tafel, maximaal 30 minuten (onder begeleiding);
 • douchen 3x per week, maximaal 10 minuten (ma-woe-za);
 • toiletbezoek op po (onder begeleiding);
 • tussendoortje maximaal 15-20 min (onder begeleiding);
 • 1 uur naar speelkamer met rolstoel of bed;
 • 1 uur rusten op de kamer in bed;
 • middagmaaltijd aan tafel, maximaal 30 minuten (onder begeleiding);
 • 30 minuten naar buiten onder begeleiding/1 uur speelkamer in rolstoel;
 • tussendoortje maximaal 15-20 minuten (onder begeleiding);
 • 1 uur rusten op de kamer op bed;
 • avondmaaltijd 30 min (onder begeleiding);
 • bezoek 1x per dag 1 uur, maximaal 3 personen;
 • 1 uur rusten op bed, op de kamer.

Ouders

Tijdens de opname krijgen je ouders een gesprek met een maatschappelijk werker. Zij bespreekt met hen waarbij ze je ouders kan helpen in de begeleiding van jou en eventuele broertjes en zusjes. Zij onderhoudt eventueel ook contact met de al betrokken behandelaars vanuit de GGZ-instelling.
Tijdens de opname zullen je ouders stap voor stap meer bij de eetmomenten zijn, zodat jij daar aan kunt wennen.

Naar huis

Het doel van de opname in het ziekenhuis is om jou uit de gevarenzone te halen wat betreft je gewicht. Daarnaast zorgen we ervoor dat je na de opname met duidelijke instructies en een plan van aanpak naar huis kunt gaan. Thuis ga je samen met je ouders en begeleiding door een GGZ-zorgverlener verder met het aanpakken van je eetstoornis.

Het moment van ontslag uit het ziekenhuis hangt niet af van het behalen van een streefgewicht. Zo’n streefgewicht zegt namelijk niets over of je geleerd hebt zelf te eten, of dat het gewicht behaald is dankzij sondevoeding en welke activiteiten je daarbij al kan doen. De ontslagdatum wordt door de kinderarts in overleg met jou en je ouders bepaald.

Weer thuis

Eenmaal thuis zorg je er samen met je ouders voor dat de eetmomenten verlopen zoals jullie dat in het ziekenhuis geleerd hebben. Het voedingsadvies dat je van de diëtist hebt meegekregen zorgt ervoor dat je voldoende volwaardige voeding binnen krijgt. De kinderarts maakt afspraken met je over de activiteiten die je thuis weer langzaam mag aanpakken. Denk hierbij aan school, werk, sport, enzovoort. De eerste periode kom je regelmatig terug bij de polikliniek voor afspraken met de kinderarts en de diëtist. Daarnaast word je ook begeleid door een in eetstoornissen gespecialiseerde afdeling van een GGZ-instelling. De Kinderarts en de behandelaar van de GGZ werken hierbij samen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de polikliniek Kindergeneeskunde 088 624 50 50 (bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur).

Handige links voor informatie over een eetstoornis voor jou en je ouders:Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8071