Contact
 1. 8136-Meewerken wetenschappelijk onderzoek NICU

Informatie voor ouders

Op de Neonatale intensive care unit (NICU) van het Isala Vrouw-kindcentrum worden zieke pasgeboren kinderen behandeld. De behandeling is er op gericht kinderen de best mogelijke toekomst te geven. De kansen op een gezond leven zijn voor zieke pasgeboren kinderen de laatste jaren sterk verbeterd. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de vele duizenden kinderen die hebben deelgenomen aan onderzoek.

Studies op de NICU

De medewerkers van de NICU hebben uw hulp nodig om de kansen voor pasgeboren kinderen de komende jaren te blijven verbeteren. Hiernaast beschrijven wij kort de lopende studies op onze afdeling waarvoor u voor en/of na de geboorte van uw kind benaderd kunt worden. Het is mogelijk dat wij u benaderen voor een studie die nog niet gestart was toen deze folder gemaakt werd.

Studies die starten kort na de geboorte

Albino studie

 • Wie: kinderen met een zwangerschapsduur van meer dan 36 weken met zuurstofgebrek rond de geboorte.
 • Wat: de studie onderzoekt het effect en de veiligheid van het toedienen van medicatie (Allopurinol) om de gevolgen van zuurstofgebrek te verminderen.

Studies die starten in de eerste levensweek

Fit-04 studie

 • Wie: kinderen met een zwangerschapsduur tussen 26 en 32 weken; met een geboortegewicht van meer dan 500 gram.
 • Wat: de studie onderzoekt het effect van het toevoegen van insuline aan de voeding op de spijsvertering van te vroeg geboren kinderen.

Fit-04 sub studie

 • Wie: kinderen die meedoen aan de Fit-04 studie.
 • Wat: na toediening van een kleine hoeveelheid suikers wordt urine opgevangen om de darmontwikkeling te beoordelen. Indien van toepassing wordt in de moedermelk de hoeveelheid lactose gemeten.

BeNeDuctus studie

 • Wie: kinderen met een zwangerschapsduur van minder dan 28 weken.
 • Wat: deze studie onderzoekt bij te vroeg geboren kinderen of een vroege behandeling van een open ductus met medicijnen noodzakelijk is of dat afgewacht kan worden.

BIMP

 • Wie: kinderen geboren bij een zwangerschapsduur tussen de 32 en 36 weken.
 • Wat: de studie onderzoekt:
  - of en zo ja, hoe vaak hersenletsel voorkomt bij matig te vroeg geboren kinderen;
  - of schedelechografie voldoende betrouwbaar is voor het opsporen van hersenletsel;
  - of dit standaard aangeboden moet worden aan deze kinderen.

Meten zonder prikken

 • Wie: kinderen geboren met een zwangerschapsduur van meer dan 28 weken.
 • Wat: de studie onderzoekt of de bloedwaarden bij kinderen die geel zien met een huidmeter bepaald kunnen worden in plaats van met een meting in bloed na bloedafname.

Studies die starten na de eerste levensweek

Neoclot studie

 • Wie: te vroeg en op tijd geboren kinderen.
 • Wat: de studie onderzoekt de veiligheid en effectiviteit van de behandeling van neonatale lijntrombose.

Studies in voorbereiding

Renoir studie

 • Wie: kinderen met een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken en een geboortegewicht onder 1.500 gram.
 • Wat: de studie onderzoekt het effect van vernieuwde moedermelkversterker op te vroeg geboren kinderen.

NoGBS studie

 • Wie: kinderen van 0-3 maanden oud met een bloedvergiftiging en/of hersenvliesontsteking met groep B hemolytische streptokokken (GBS) of E. Coli.
 • Wat: de studie onderzoekt de risicofactoren voor het krijgen van deze infecties.

Veelgestelde vragen door ouders

Wat is onderzoek en waarom is het belangrijk?

Met het doen van onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de effecten van een aandoening of een behandeling op het lichaam van een pasgeborene en vergelijken we een bestaande behandeling met een nieuwe behandeling waarvan we sterke vermoedens hebben dat deze net iets beter en/of veiliger is. Op deze manier proberen we de kansen voor zieke pasgeborenen steeds verder te verbeteren.

Is onderzoek veilig?

Al het onderzoek is goedgekeurd door de artsen en verpleegkundigen werkzaam op de NICU, de medisch ethische commissie van Isala en de regering. Op deze manier zorgen we er voor dat onderzoek alleen plaatsvindt als het belangrijk en veilig is.

Ben ik verplicht om mee te doen aan onderzoek?

Nee, deelname aan onderzoek is vrijwillig en kan alleen plaatsvinden na uw (schriftelijke) toestemming. Wanneer u besluit om geen toestemming te verlenen, dan zal dit op geen enkele wijze nadelige gevolgen hebben voor de behandeling en zorg voor uw kind.

Kan mijn kind aan meer dan één onderzoek deelnemen?

Ja, dat kan, omdat bij een aantal studies uw kind nauwelijks of niets merkt van het onderzoek (bijvoorbeeld het nakijken van ontlasting of urine). Daarnaast wordt heel nauwkeurig gekeken of de combinatie van onderzoeken niet een te grote belasting geeft voor uw kind.

Wie benadert ons voor deelname aan onderzoek?

Als uw kind in aanmerking komt voor deelname aan een onderzoek zal de verantwoordelijk onderzoeker u mondeling informeren over de studie en toestemming vragen. Het kan dus zijn dat u meerdere keren benaderd wordt door verschillende onderzoekers.

We proberen deze folder steeds te actualiseren maar het is mogelijk dat we u benaderen voor een onderzoek dat nog niet in deze folder beschreven staat.

Dank u wel

Zonder uw steun en vertrouwen kunnen wij op de NICU geen onderzoeksprojecten uitvoeren met als doel de kansen van zieke pasgeboren kinderen wereldwijd te verbeteren. Namens alle artsen, verpleegkundigen en toekomstige kinderen: dank u wel!

Meer informatie

Heeft u vragen over onderzoeksprojecten op de NICU? Dan kunt u contact opnemen met een van de volgende leden van het onderzoeksteam:

 • Dr. M.A.C. Hemels, kinderarts-neonatoloog.
 • Dr. R.A. van Lingen, kinderarts-neonatoloog.
 • Liesbeth Groot Jebbink MSc., onderzoeksverpleegkundige.
 • Astrid Giezen, onderzoeksverpleegkundige.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Isala Vrouw-kindcentrum:

Zwolle
Neonatale intensive care unit (NICU)
(038) 424 50 55 (secretariaat)
Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

23 november 2018 / 8136 / L

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.