Contact
  1. 8308-Vedolizumab (Entyvio®)

Medicijn bij ontstekingsziekten aan de darm

Uw arts of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van het medicijn Vedolizumab (Entyvio®). In deze folder vindt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en wat u moet doen als u last heeft van bijwerkingen.

Deze folder is géén vervanging van de bijsluiter die bij het medicijn hoort. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, bespreek ze dan met uw arts of verpleegkundige. Voor de leesbaarheid wordt in deze folder de naam Vedolizumab gebruikt.

Waarom gebruikt u Vedolizumab?

Het medicijn Vedolizumab kan gebruikt worden bij de behandeling van chronische ontstekingen aan de darm, zoals de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa.

De behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van de ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op problemen die door deze ziektes kunnen ontstaan. Medicijnen kunnen de ontstekingen aan de darmen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten terugkomen.

Wat doet Vedolizumab?

Vedolizumab is sinds oktober 2014 beschikbaar voor de behandeling van Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Vedolizumab is een eiwit (in dit geval heet het een antilichaam). Het werkt als een soort sleutel die in het slot past van een ander eiwit. Dat andere eiwit wordt alleen op de witte bloedcellen aangetroffen en noemen we een darmspecifiek integrine. Integrines maken het mogelijk dat actieve ontstekingscellen uit het bloed naar de darm verplaatst worden, waardoor de darmontsteking heftiger wordt.
De binding van Vedolizumab aan een speciale op de darmwand zittende integrine voorkomt de binding tussen de ontstekingscellen uit het bloed en de darmwand. Daardoor neemt de ontsteking in de darm af.

Uw arts schrijft Vedolizumab meestal voor als andere medicijnen onvoldoende werken of niet verdragen worden. De werking van Vedolizumab kan bij Colitis ulcerosa relatief snel optreden. Bij de ziekte van Crohn kan het langer duren voordat een gunstig effect van Vedolizumab wordt gezien, tot wel zes maanden.

Hoe gebruikt u Vedolizumab?

Vedolizumab wordt toegediend via een infuus in de ader. Het wordt via een opstartdosering gegeven. Dat betekent dat u na het eerste infuus het medicijn na twee weken weer krijgt. Vervolgens krijgt u na vier weken weer een hoeveelheid. Daarna krijgt u elke acht weken uw infuus. Vedolizumab heeft een vertraagde werking. Daarom kan het nodig zijn dat u naast dit medicijn ook Prednison moet gebruiken.

Van welke bijwerkingen kunt u last krijgen?

Door het gebruik van Vedolizumab kunt u de volgende bijwerkingen krijgen:

  • Hoofdpijn, gewrichtspijn en neusverkoudheid.
  • Reacties tijdens het toedienen van het medicijn via het infuus.
  • Pijn en irritatie op de plek van het infuus.
  • Koude rillingen en het koud hebben.

Als u last heeft van deze bijwerkingen, meldt dit dan bij uw arts of IBD-verpleegkundige

Wanneer moet u voorzorgsmaatregelen nemen bij het gebruik van Vedolizumab?

Controle ontstekingen

Voordat u start met Vedolizumab is het van belang om sluimerende of actieve ontstekingen uit te sluiten of te behandelen. Tuberculose is een ontsteking die soms jarenlang ongemerkt in de longen aanwezig is, zonder problemen te geven. Het immuunsysteem houdt de bacteriën dan onder controle. Het gebruik van Vedolizumab kan ertoe leiden dat deze ontsteking actief wordt. Daarom wordt u voor het starten met Vedolizumab op Tuberculose onderzocht.

Het is belangrijk dat u zelf let op andere verschijnselen van ontstekingen. Klachten die hierbij kunnen passen zijn:

  • gezwollen lymfeklieren;
  • aanhoudend hoesten;
  • plotseling gewichtsverlies;
  • koorts.

Het is ook belangrijk dat u let op andere bronnen van ontstekingen zoals wonden of problemen met het gebit.

Let op: Verpleegkundige of arts waarschuwen
Als u denkt dat u een ontsteking heeft, raden we u aan om contact op te nemen met de arts of de IBD-verpleegkundige.

Andere geneesmiddelen

De combinatie met andere medicijnen die de afweer onderdrukken kan een verhoogde kans op ontstekingen geven. Overleg bij twijfel met uw arts of verpleegkundige.

Zwangerschap

Er zijn nog weinig onderzoeksresultaten gepubliceerd, maar tot zover bekend lijkt het gebruik van Vedolizumab gedurende de zwangerschap veilig te zijn Overleg met uw arts wanneer u een zwangerschapswens heeft of zwanger bent en Vedolizumab gebruikt.

Borstvoeding

Vedolizumab gaat over in de borstvoeding. Overigens zijn er tot nu toe geen schadelijke gevolgen gevonden bij kinderen die borstvoeding kregen van een moeder die Vedolizumab gebruikte. Overleg met uw arts over het geven van borstvoeding tijdens Vedolizumab gebruik.  

Vaccinaties

Heeft u een vaccinatie met een verzwakt levend vaccin, zoals bof, mazelen, rodehond (BMR), gele koorts of BCG nodig? Overleg dit dan eerst met uw arts of verpleegkundige.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. Meer informatie leest u in hoofdstuk 1 van het Patiënten Informatie Dossier IBD.

Zwolle en Meppel

Maag-, darm- en leverziekten
088 624 62 23 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD-verpleegkundigen en MDL-artsen binnen het N-ICC (nurses initiative on Crohn and colitis) en het ICC (Initiative on Crohn en colitis). De folder is ontwikkeld volgens N-ICC-richtlijnen om eenduidige voorlichting na te streven in Nederlandse zorginstellingen voor IBD-patiënten.

Laatst gewijzigd 18 maart 2022 / 8308 / P

Gerelateerde folders