Contact
 1. 8311-Adalimumab (Hyrimoz®, Humira®)
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Medicijn bij ontstekingsziekten aan de darm

Uw arts of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van het medicijn Adalimumab (Hyrimoz®, Humira®). In deze folder vindt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en wat u moet doen als u last heeft van bijwerkingen.

Deze folder is géén vervanging van de bijsluiter die bij het medicijn hoort. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, bespreek ze dan met uw arts of verpleegkundige. Voor de leesbaarheid wordt in deze folder de naam Adalimumab gebruikt.

Waarom gebruikt u Adalimumab?

Het medicijn Adalimumab kan gebruikt worden bij de behandeling van chronische ontstekingen aan de darm, zoals de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa.

De behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van de ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op problemen die door deze ziektes kunnen ontstaan. Medicijnen kunnen de ontstekingen aan de darmen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten terugkomen.

Wat doet Adalimumab?

 • Adalimumab behoort tot de relatief nieuwe (zogenaamde biologische) medicijnen tegen de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa. Hoewel de precieze oorzaak van de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa niet bekend is, wordt bij patiënten met deze ziektes een verhoogde hoeveelheid van het ontstekingseiwit tumor necrosis factor (TNF) gevonden. Dit eiwit speelt een rol bij het ontstaan en het onderhouden van de ontsteking van het darmslijmvlies.
 • Adalimumab is een antilichaam tegen TNF dat gemaakt is van menselijke eiwitten. Adalimumab blokkeert de effecten van TNF. Daardoor wordt de ontsteking in de darm geremd en nemen klachten zoals diarree en buikpijn af. Ook voelen veel patiënten zich over het algemeen minder moe en kunnen zij beter functioneren in het dagelijks leven.
 • Het effect van Adalimumab is over het algemeen binnen enkele weken merkbaar.

Hoe gebruikt u Adalimumab?

 • Adalimumab wordt doorgaans een keer per twee weken via onderhuids inspuiten (subcutane injecties) toegediend.
 • In de eerste vier weken wordt Adalimumab in een hogere hoeveelheid gegeven. Na deze periode is de gebruikelijke hoeveelheid 40 mg per twee weken.
 • U spuit het medicijn zelf in. Hoewel het misschien een eng idee is, blijkt het zelf spuiten in de praktijk erg mee te vallen en goed aan te leren. U krijgt uitleg van een verpleegkundige over hoe u zelf kunt inspuiten.
 • In uitzonderlijke gevallen kan iemand in uw omgeving het medicijn inspuiten. Het is dan wel nodig dat die persoon ook uitleg heeft gehad van de verpleegkundige.
 • Na verloop van tijd kan de werkzaamheid van Adalimumab afnemen en is het soms nodig om het medicijn wekelijks in te spuiten.
 • Adalimumab wordt soms als enige medicijn tegen de ziekte van Crohn of Colitis ulcerosa gebruikt (monotherapie), maar kan ook worden gecombineerd met andere (afweer onderdrukkende) medicijnen tegen de ziekte van Crohn of Colitis ulcerosa. De combinatie van meerdere medicijnen is vaak effectiever. Het zorgt ook voor minder afweerreacties op en minder antistofvorming tegen Adalimumab.
 • U moet Adalimumab in de koelkast te bewaren.

Van welke bijwerkingen kunt u last krijgen?

Door het gebruik van Adalimumab kunt u de volgende bijwerkingen krijgen:

Meest voorkomend

 • Allergische reacties zoals huiduitslag en jeuk.
 • Milde ontstekingen zoals verkoudheid en griep.
 • Hoofdpijn, huiduitslag(netelroos).

Zelden

 • Tijdens het gebruik van Adalimumab kan bij patiënten met ernstig hartfalen verslechtering in de hartfunctie optreden. Adalimumab wordt daarom niet gegeven bij ernstig hartfalen. Bij mild hartfalen controleert de arts goed of er geen verslechtering in de hartfunctie optreedt.
Let op
Er zijn ernstige ontstekingen bekend die tijdens de behandeling kunnen optreden (circa 1% per jaar). Raadpleeg uw arts of IBD-verpleegkundige als u verschijnselen heeft die kunnen passen bij een ernstige ontsteking zoals hoge koorts, ernstige kortademigheid of hoesten.

Zeer zelden
Tijdens de behandeling ontstaan zeer zelden andere auto-immuunziekten zoals multiple sclerose (MS). Er is een zeer kleine kans op lymfeklierkanker en melanomen. In de praktijk is dit risico echter zo klein, dat het geen rol speelt bij de behandelkeuze.

Wanneer moet u voorzorgsmaatregelen nemen bij het gebruik van Adalimumab?

Controle ontstekingen
Voordat u start met Adalimumab is het van belang om sluimerende of actieve ontstekingen uit te sluiten of te behandelen. Tuberculose is een ontsteking die soms jarenlang ongemerkt in de longen aanwezig is, zonder problemen te geven. Het immuunsysteem houdt de bacteriën dan onder controle. Door het gebruik van Adalimumab kan deze ontsteking actief worden.

Daarom wordt u voor u begint met Adalimumab op Tuberculose onderzocht. Ook Hepatitis B wordt gecontroleerd. In individuele gevallen wordt ook gecontroleerd op een HIV-besmetting.

Het is belangrijk dat u zelf let op andere verschijnselen van ontstekingen. Klachten die hierbij kunnen passen zijn:

 • gezwollen lymfeklieren;
 • aanhoudend hoesten;
 • plotseling gewichtsverlies;
 • koorts.

Het is ook belangrijk dat u let op andere bronnen van ontstekingen zoals wonden of problemen met het gebit.

Let op: verpleegkundige waarschuwen
Voelt u zich niet optimaal of denkt u dat u koorts of een ontsteking heeft voordat u het medicijn Adalimumab gaat inspuiten, dan is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de IBD-verpleegkundige voor overleg. Onze contactgegevens staan onderaan de folder. Mogelijk moet het inspuiten dan een of twee weken worden uitgesteld, totdat u weer hersteld bent.

Andere geneesmiddelen

 • Adalimumab kan voor zover bekend veilig worden gebruikt naast andere medicijnen, met uitzondering van Anakinra en Abatacept.
 • De combinatie met andere medicijnen die de afweer onderdrukken geeft een relatief verhoogde kans op ontstekingen. Overleg bij twijfel met uw arts of verpleegkundige.

Zwangerschap

 • Voor zover bekend is het gebruik van Adalimumab gedurende de zwangerschap veilig. Adalimumab gaat echter over in het kind. Om het kind zonder Adalimumab geboren te laten worden, kan het gebruik van Adalimumab soms vanaf de 24e week in de zwangerschap tijdelijk onderbroken worden. Vaak geldt dat opvlamming van de darmziekte meer risico’s met zich meebrengt voor de zwangerschap dan het gebruik van Adalimumab.
 • Overleg met uw arts wanneer u een zwangerschapswens heeft of zwanger bent en Adalimumab gebruikt.

Borstvoeding

 • Adalimumab gaat over in de borstvoeding. Overigens zijn tot nu toe geen schadelijke gevolgen bekend bij kinderen die borstvoeding kregen van een moeder die Adalimumab gebruikte.
 • Overleg met uw arts over het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Adalimumab.

Vaccinaties

 • We adviseren u om jaarlijks de griepprik te halen wanneer u Adalimumab gebruikt.
 • De hepatitisvaccinatie is veilig tijdens de behandeling met Adalimumab. Maar de vaccinatie kan minder effectief zijn, met name wanneer u op hetzelfde moment de medicijnen Azathioprine (Imuran), 6-Mercaptopurine (Purinethol) of Methotrexaat gebruikt.
 • Over andere vaccinaties in combinatie met Adalimumab is weinig bekend. Heeft u een vaccinatie met een verzwakt levend vaccin, zoals bof, mazelen, rodehond (BMR), gele koorts of BCG nodig? Overleg dit dan eerst met uw arts of verpleegkundige.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u graag een IBD-verpleegkundige spreken? Dan kunt u bellen met (038) 424 78 70 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). Onze medewerkers van de polikliniek maken dan een telefonische afspraak voor u met een van de IBD-verpleegkundigen. Deze telefonische afspraak zal plaatsvinden tussen 8.30 - 9.30 uur of 13.30 - 14.30 uur, dezelfde dag of de dag erna.

Voor overige vragen kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle
Maag-, darm- en leverziekten
(038) 424 62 23 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel
Maag-, darm- en leverziekten
(0522) 23 37 15 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD-verpleegkundigen en MDL-artsen binnen het N-ICC (nurses initiative on Crohn and colitis) en het ICC (Initiative on Crohn en colitis). De folder is ontwikkeld volgens N-ICC-richtlijnen om eenduidige voorlichting na te streven in Nederlandse zorginstellingen voor IBD-patiënten.

Laatst gewijzigd 9 oktober 2020 / 8311