Contact
  1. 8312-Allopurinol
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Medicijn bij ontstekingsziekten aan de darm

Uw arts of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van het medicijn Allopurinol. In deze folder vindt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en wat u moet doen als u last heeft van bijwerkingen.

Deze folder is géén vervanging van de bijsluiter die bij het medicijn hoort. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, bespreek ze dan met uw arts of verpleegkundige.

Waarom gebruikt u Allopurinol?

Het medicijn Allopurinol kan gebruikt worden bij de behandeling van chronische ontstekingen aan de darm, zoals de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa.

De behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van de ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op problemen die door deze ziektes kunnen ontstaan. Medicijnen kunnen de ontstekingen aan de darmen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten terugkomen.

Wat doet Allopurinol?

Uw arts heeft u eerder de medicijnen Azathioprine (Imuran®) of 6-Mercaptopurine (Puri-nethol®) voorgeschreven. Uw lichaam blijkt deze medicijnen onvoldoende op te nemen en werkt daardoor minder goed. Hiervoor krijgt u Allopurinol. Door gelijktijdig gebruik van Imuran®/Puri-Nethol® en Allopurinol neemt uw lichaam de medicijnen beter op.

Hoe gebruikt u Allopurinol?

Allopurinol wordt gebruikt in tabletvorm. Doordat Allopurinol de afbraak van Imuran®/Purinetho®l beïnvloedt, moet de dosis van deze medicijnen worden verlaagd. Ook wordt het bloed na de start van Allopurinol in de eerste weken extra gecontroleerd.

Van welke bijwerkingen kunt u last krijgen?

Door het gebruik van Allopurinol kunt u last krijgen van de volgende bijwerkingen:

  • Vaak (1–10%): allergische huidreacties zoals huiduitslag
  • Soms (0,1–1%): maagdarmstoornissen zoals misselijkheid, braken
    (te verminderen door inname na de maaltijd)
  • Zelden (0,01–0,01%): overgevoeligheidsreacties (zie bijsluiter medicijn)
  • Zeer zelden (< 0,01%): zie bijsluiter medicijn

In verband met mogelijke bijwerkingen wordt uw bloed regelmatig gecontroleerd. Hierover licht de verpleegkundige of arts u in.

Wanneer moet u voorzorgsmaatregelen nemen bij het gebruik van Allopurinol?

 Zwangerschap

  • Allopurinol mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
  • Als u een kinderwens heeft, overleg dan tijdig met uw arts of verpleegkundige over het gebruik van Allopurinol.

Vaccinaties

  • Door de behandeling met Allopurinol en Imuran®/Puri-Nethol® bent u gevoeliger voor ontstekingen. We adviseren u daarom om jaarlijks de griepprik te halen.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u graag een IBD-verpleegkundige spreken? Dan kunt u bellen met (038) 424 78 70 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). Onze medewerkers van de polikliniek maken dan een telefonische afspraak voor u met een van de IBD-verpleegkundigen. Deze telefonische afspraak zal plaatsvinden tussen 8.30 - 9.30 uur of 13.30 - 14.30 uur, dezelfde dag of de dag erna.

Voor overige vragen kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle
Maag-, darm- en leverziekten
(038) 424 62 23 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel
Maag-, darm- en leverziekten
(0522) 23 37 15 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD-verpleegkundigen en MDL-artsen binnen het N-ICC (nurses initiative on Crohn and colitis) en het ICC (Initiative on Crohn en colitis). De folder is ontwikkeld volgens N-ICC-richtlijnen om eenduidige voorlichting na te streven in Nederlandse zorginstellingen voor IBD-patiënten.

Laatst gewijzigd 9 oktober 2020 / 8312