Contact
  1. 8314-Budesonide

Medicijn bij ontstekingsziekten aan de darm

Uw arts of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van het medicijn Budesonide. In deze folder vindt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en wat u moet doen als u last heeft van bijwerkingen.

Deze folder is géén vervanging van de bijsluiter die bij het medicijn hoort. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, bespreek ze dan met uw arts of verpleegkundige.

Waarom gebruikt u Budesonide?

Het medicijn Budesonide kan gebruikt worden bij de behandeling van chronische ontstekingen aan de darm, zoals de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa.

De behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van de ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op problemen die door deze ziektes kunnen ontstaan. Medicijnen kunnen de ontstekingen aan de darmen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten terugkomen.

Wat doet Budesonide?

Budesonide behoort tot de groep medicijnen die bijnierschorshormonen of corticosteroïden worden genoemd. Natuurlijke bijnierschorshormonen remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties. Ook zijn ze nodig om energie, mineralen en zouten vrij te maken en op te slaan.

Budesonide wordt gebruikt met vertraagde afgifte. Dit betekent dat het medicijn pas in het laatste deel van de darmen vrijkomt, waar de ontstekingen zich meestal bevinden. Het kan enkele weken duren voordat u het effect van Budesonide merkt.

Hoe gebruikt u Budesonide?

Budesonide is verkrijgbaar als Budenofalk, Cortiment en Entocort. Het wordt gebruikt in tabletvorm, als granulaat (korrelvorm), zetpil of (schuim)klysma voor rectaal gebruik.

Budesonide is net als Prednison een glucocorticosteroïd, maar met een meer lokale werking in de darm en minder bijwerkingen. Uw behandelend arts kiest voor Budesonide op basis van de ernst, plek en uitgebreidheid van de ontstekingen. Met name de plek van de ontstekingen in de darm bepaalt de keuze voor tabletten, klysma’s of schuim.

Van welke bijwerkingen kunt u last krijgen?

Door het gebruik van Budesonide kunt u bijwerkingen krijgen. Deze zijn vergelijkbaar met die van Prednison, maar komen minder vaak voor en zijn milder. De kans op bijwerkingen is kleiner bij rectale toediening van Budesonide via een (schuim)klysma of zetpil.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • Dikker worden van het gezicht en de romp. Dit wordt veroorzaakt door een andere verdeling van het lichaamsvet.
  • Botontkalking bij langdurige behandeling (langer dan zes maanden). Bespreek met uw arts of het zinvol is om gelijktijdig Calci-Chew/D3 te gebruiken.
  • Maagklachten veroorzaakt door een toename van de maagzuurproductie.
Let op
Koorts, pijn bij plassen, hoesten en pijnlijke keel veroorzaakt door een verminderde weerstand tegen ontstekingen. Deze verminderde weerstand wordt veroorzaakt door een verminderde werking van de witte bloedlichaampjes, die voor de afweer van het lichaam zorgen. Informeer uw arts bij het optreden van deze klachten.

Wanneer moet u voorzorgsmaatregelen nemen bij het gebruik van Budesonide?

Vruchtbaarheid

Budesonide is niet van invloed op de vruchtbaarheid van man of vrouw.

Zwangerschap

Er is geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen van het kind bekend bij het gebruik van Budesonide. Wel wordt bij het gebruik van Budesonide in de zwangerschap soms groeivertraging bij het ongeboren kind gezien. Een opvlamming van de darmziekte wordt echter schadelijker geacht voor moeder en kind dan de behandeling met Budesonide. Daarom kan Budesonide gebruikt worden tijdens de zwangerschap of wordt het, indien nodig, voorgeschreven tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

  • Wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw arts of verpleegkundige. Budesonide gaat (in kleine hoeveelheden) over in de borstvoeding. Als u een lage hoeveelheid gebruikt, is er waarschijnlijk weinig risico voor de baby.
  • Bij borstvoeding wordt aangeraden om vier uur te wachten na inname van de medicijnen, voordat u de volgende borstvoeding geeft.

Vaccinaties

  • U kunt de griepvaccinatie of Hepatitusvaccinatie halen als u Budesonide gebruikt.
  • Heeft u een vaccinatie met een verzwakt levend vaccin, zoals bof, mazelen, rodehond (BMR), gele koorts of BCG nodig? Overleg dit dan eerst met uw arts of verpleegkundige.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. Meer informatie leest u in hoofdstuk 1 van het Patiënten Informatie Dossier IBD.

Zwolle en Meppel

Maag-, darm- en leverziekten
088 624 62 23 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD-verpleegkundigen en MDL-artsen binnen het N-ICC (nurses initiative on Crohn and colitis) en het ICC (Initiative on Crohn en colitis). De folder is ontwikkeld volgens N-ICC-richtlijnen om eenduidige voorlichting na te streven in Nederlandse zorginstellingen voor IBD-patiënten.

Laatst gewijzigd 18 maart 2022 / 8314 / P

Gerelateerde folders