Contact
 1. 8317-Prednis(ol)on

Medicijn bij ontstekingsziekten aan de darm

Uw arts of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van het medicijn Prednis(ol)on. In deze folder vindt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en wat u moet doen als u last heeft van bijwerkingen.

Deze folder is géén vervanging van de bijsluiter die bij het medicijn hoort. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, bespreek ze dan met uw arts of verpleegkundige. Voor de leesbaarheid wordt in deze folder de naam Prednison gebruikt.

Waarom gebruikt u Prednison?

Het medicijn Prednison kan gebruikt worden bij de behandeling van chronische ontstekingen aan de darm, zoals de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa.

De behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van de ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op problemen die door deze ziektes kunnen ontstaan. Medicijnen kunnen de ontstekingen aan de darmen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten terugkomen.

Wat doet Prednison?

Prednison remt ontstekingen en vermindert daardoor klachten van ontstekingsziekten aan de darmen zoals de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa. Verschijnselen van ontstekingen in de darmen zoals pijn, diarree en bloed bij de ontlasting nemen af. Prednison werkt vrij snel. U kunt meestal binnen een week verbetering verwachten.

De voorgeschreven hoeveelheid Prednison is afhankelijk van de ernst van de klachten die u heeft. Er kunnen redenen zijn om een hogere hoeveelheid Prednison te gebruiken, oplopend tot 60 mg per dag. Vaak wordt Prednison voorgeschreven in de vorm van een tijdelijke kuur van een aantal maanden in combinatie met andere medicijnen tegen ontstekingsziekten aan de darmen. Er gaan veel verhalen rond over Prednison. Prednison is echter zeer waardevol bij de behandeling van IBD, als het maar zorgvuldig wordt gebruikt.

Hoe gebruikt u Prednison?

 • Prednison wordt gebruikt in tabletvorm en kan in meerdere sterktes geleverd worden. Het is belangrijk dat u de voorgeschreven hoeveelheid precies inneemt.
 • Prednison wordt één keer per dag ingenomen. Neem de tabletten in met water voor of tijdens de maaltijd.

Van welke bijwerkingen kunt u last krijgen?

Door het gebruik van Prednison kunt u bijwerkingen krijgen. Dit hangt nauw samen met de hoeveelheid Prednison die u gebruikt en hoe lang u het medicijn gebruikt. Daarom schrijft de arts altijd de laagst mogelijke hoeveelheid voor in een zo kort mogelijk tijd.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • Dikker worden van het gezicht en de romp. Dit wordt veroorzaakt door een andere verdeling van het lichaamsvet. De spiermassa neemt ook vaak af. Bij verlaging van de hoeveelheid of stoppen met Prednison verdwijnt dit verschijnsel. Bij lage hoeveelheden en kortdurend gebruik treden deze verschijnselen meestal niet op.
 • Tijdens gebruik van Prednison houdt het lichaam vocht vast. U kunt één tot twee kilogram aankomen. Daarnaast bevordert Prednison de eetlust. Probeer hier niet te veel aan toe te geven, om extra gewichtstoename te beperken.
 • Vertraagde wondgenezing.
 • Gladde, dunne huid.
 • Botontkalking bij langdurige behandeling (langer dan zes maanden). Bespreek met uw arts wat u kunt doen om botontkalking zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Stemmingsveranderingen als moeilijk inslapen, nervositeit, depressie en prikkelbaarheid, maar soms ook een verbetering van de stemming.
 • Diabetes (suikerziekte). Als u diabetes heeft, kunnen de suikers ontregelen (hoger worden). Daarom moet de glucosewaarde vaker gecontroleerd worden en medicijnen eventueel worden aangepast. Een enkele keer kan men suikerziekte ontwikkelen door het gebruik van Prednison. Uw arts controleert daarom de glucosewaarde.
 • Verhoogde oogboldruk (glaucoom).
Let op
Koorts, pijn bij plassen, hoesten en pijnlijke keel veroorzaakt door een verminderde weerstand tegen ontstekingen. Deze verminderde weerstand wordt veroorzaakt door een verminderde werking van de witte bloedlichaampjes, die voor de afweer van het lichaam zorgen. Belangrijk: Prednison kan koorts onderdrukken, terwijl dat een signaal is voor een ontsteking. Informeer uw arts bij het optreden van deze klachten.
Maagklachten veroorzaakt door een toename van de maagzuurproductie. Neem contact op met uw arts bij de volgende verschijnselen: braken van bloed of zwarte teerachtige ontlasting.

Stoppen met Prednison

Prednison is één van de vele namen voor de zogenaamde corticosteroïden. Corticosteroïden zijn hormonen van de bijnierschors. Door het gebruik van Prednison gaan de bijnieren zelf minder hormonen maken. Afhankelijk van hoeveelheid en duur van het gebruik van Prednison, kunnen de hormonen langdurig onderdrukt worden. Uw lichaam wordt daardoor afhankelijk van dit medicijn.

Plotseling stoppen met of verminderen van Prednison kan dan de volgende verschijnselen geven:

 • overmatige vermoeidheid;
 • misselijkheid en braken;
 • toename van pijn;
 • zwelling;
 • bloed bij ontlasting;
 • daling van de bloeddruk.
Let op
Bij koorts, ziekte of operaties kunnen bovenstaande verschijnselen ook optreden. Daarom moet u letten op het volgende:
Informeer altijd uw arts of tandarts over uw Prednison gebruik als u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan. De arts kan dan zo nodig de hoeveelheid Prednison tijdelijk verhogen.
Verander nooit de hoeveelheid Prednison zonder toestemming van uw arts. Als u langer dan enkele weken Prednison gebruikt, vermindert uw arts de hoeveelheid Prednison altijd geleidelijk volgens een schema (dit noemen we uitsluipen).

Wanneer moet u voorzorgsmaatregelen nemen bij het gebruik van Prednison?

 Andere medicijnen

 • Fenytoïne (Diphantoïne®, Epanutin®) of Rifampicine (Rifadin®) kunnen de werking van Prednison beïnvloeden. Overleg met uw arts als u een van deze middelen gebruikt.
 • Gelijktijdig gebruik met pijnstillers als Naproxen, Brufen, Voltaren, Aleve kan een verhoogde kans op een maagzweer geven. Deze pijnstillers mogen bij de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa niet worden gebruikt.

Vruchtbaarheid

Prednison is niet van invloed op de vruchtbaarheid van man of vrouw.

Zwangerschap

Er is geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen van het kind bekend bij het gebruik van Prednison. Wel wordt bij het gebruik van Prednison in de zwangerschap soms groeivertraging bij het ongeboren kind gezien. Een opvlamming van de darmziekte wordt echter schadelijker geacht voor moeder en kind dan de behandeling met Prednison. Daarom kan Prednison gebruikt worden tijdens de zwangerschap of wordt het, indien nodig, voorgeschreven tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

 • Wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw arts of verpleegkundige. Prednison gaat (in kleine hoeveelheden) over in de borstvoeding. Als u een lage hoeveelheid gebruikt, is er waarschijnlijk weinig risico voor de baby.
 • Bij borstvoeding wordt aangeraden om 4 uur te wachten na inname van de medicijnen, voordat u de volgende borstvoeding geeft.

Vaccinaties

 • Prednison kan de werkzaamheid van sommige soorten vaccins verminderen en de kans op bijwerkingen door de vaccins vergroten. Meld daarom altijd bij de arts dat u Prednison gebruikt als u een vaccinatie nodig heeft.
 • Heeft u een vaccinatie met een verzwakt levend vaccin, zoals bof, mazelen, rodehond (BMR), gele koorts of BCG nodig? Overleg dit dan eerst met uw arts of verpleegkundige.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. Meer informatie leest u in hoofdstuk 1 van het Patiënten Informatie Dossier IBD.

Zwolle en Meppel

Maag-, darm- en leverziekten
088 624 62 23 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD-verpleegkundigen en MDL-artsen binnen het N-ICC (nurses initiative on Crohn and colitis) en het ICC (Initiative on Crohn en colitis). De folder is ontwikkeld volgens N-ICC-richtlijnen om eenduidige voorlichting na te streven in Nederlandse zorginstellingen voor IBD-patiënten.

Laatst gewijzigd 18 maart 2022 / 8317 / P

Gerelateerde folders