Contact
 1. 8339-Copeptine test

Met een copeptine test wordt door middel van een bloedonderzoek gemeten of er sprake is van psychogene polydipsie of centrale diabetes insipidus. Uw arts heeft dit onderzoek voor u aangevraagd.

Uitleg

De test wordt uitgevoerd door een laboratoriumarts of een physician assistant (PA) op het bloedafnamelaboratorium. Tijdens de test wordt op gezette tijden bloed afgenomen nadat eerst een bepaalde stof (arginine) via een infuus is toegediend. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan worden afgeleid of er bij u sprake is van diabetes insipidus of niet.

Copeptine wordt samen met het hormoon vasopressine uitgescheiden in bloed en speelt een rol in de water- en zouthuishouding van de nieren.

Let op: Gebruikt u geneesmiddelen? Neem deze mee of schrijf de naam en dosering op en hoelang u deze gebruikt.

Voorbereiding thuis

 • Op de dag van de test moet u 'nuchter' zijn. Dit betekent dat u minimaal 8 uur voor aanvang van de test niet meer mag eten en drinken (behalve water).
 • 2 uur voor de test niet meer drinken.
 • Na afloop van de test krijgt u iets te eten en te drinken aangeboden.
 • Houdt u er rekening mee dat de test ongeveer 2,5 uur in beslag zal nemen.

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling patiëntenregistratie via telefoonnummer 088 624 54 79.

Voor de afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u en uw kind graag in het behandelcentrum (gebouw W) en daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Verloop van de test

 • De laboratoriumarts of PA heeft een kort gesprek met u en legt de test uit. Hij/zij plaatst een infuusnaaldje zodat u maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het naaldje wordt eerst bloed afgenomen.
 • Daarna wordt de arginine gedurende 30 minuten via een infuus toegediend.
 • Hierna wordt, ook via het infuusnaaldje, bloed afgenomen na 60 en 120 minuten.
 • Tijdens de test is eten, drinken (behalve water) en inspanning (rondlopen etc.) niet toegestaan. Dit kan de uitslagen van de test  beïnvloeden. Na afloop van de test kunt u gewoon naar huis en is geen verdere nazorg nodig.

Mogelijke bijwerkingen

Een zeldzame bijwerking van arginine is een daling van het bloedsuikergehalte. Dit is niet gevaarlijk. Wel kan daarom tijdens de test het bloedsuikergehalte gemeten worden. Mocht het suikergehalte te ver dalen, dan kan de arts via het infuus suiker toedienen.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

Contact

 • Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de secretaresse van de laboratoriumgeneeskunde op telefoonnummer 088 624 83 97 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 13.30 uur) of stuurt u een mail naar laboratoriumgeneeskundesecretariaat@isala.nl met uw gegevens. Er wordt dan contact met u opgenomen.
 • Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u de tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.
 • Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten via bovenstaand nummer of e-mailadres, dan maken wij een nieuwe afspraak voor u.
Laatst gewijzigd 26 oktober 2023 / 8339