Contact
 1. 8376-Zorg dichtbij bij hartfalen

U bent onder behandeling van Isala Hartcentrum voor hartfalen. Met u is besproken dat u gebruik gaat maken van zorg dichtbij. In deze folder leest u hoe u zelf thuismetingen doet. Hoe u uw gegevens aan ons opstuurt. En wat u moet doen als uw klachten krijgt.

Wat is zorg dichtbij?

Met zorg dichtbij stuurt u gegevens over uw gezondheid aan ons door. Dit kan een meting van een fysieke waarde zijn, zoals uw bloeddruk of gewicht. Maar ook een vragenlijst over hoe u zich voelt. Als u gegevens aanleiding geven om contact met u op te nemen, dan belt het team Ambulante Telemonitoring u om dit met u te bespreken. Ambulant betekent zorg die niet in het ziekenhuis zelf verleend wordt. Met zorg dichtbij (telemonitoring via de Thuismeten app) bij hartfalen controleren wij vanuit het ziekenhuis hoe het thuis met u gaat. Het is een extra manier om uw gezondheid in de gaten te houden. U houdt op de afgesproken moment een controleafspraak op de hartfalenpolikliniek.

Waarom zorg dichtbij?

U gebruikt medicijnen voor uw hartfalen. Medicijnen kunnen erg veel effect hebben op de kwaliteit van leven. Ze kunnen de gevolgen van hartfalen onderdrukken en daardoor het leven voor u aangenamer maken. Door uw thuismetingen kunnen we bepalen wat voor u de ideale medicatie is en hoeveel u moet gebruiken.

Optimale controle leidt tot een betere kwaliteit van leven, een verminderde kans op een ziekenhuisopname en minder kans om eerder te overlijden.  

Hoe geef ik mijn gegevens door?

U stuurt eenvoudig en veilig uw gezondheidsgegevens door naar de Thuismeten app van Luscii. Via de Thuismeten app geeft u de thuismetingen van uw gewicht en bloeddruk door.

Hoe vaak geef ik mijn gegevens door?

Er wordt voor u een schema klaargezet in de Thuismeten app. Zo is voor u duidelijk op welke dagen u uw een thuismeting moet doen en insturen. Het is belangrijk dat u zich aan het schema houdt.

Hoe meet ik mijn bloeddruk en gewicht?

U meet uw bloeddruk en gewicht met de meetapparatuur die u krijgt thuisgestuurd van Luscii. Dit zijn een bloeddrukmeter en weegschaal. Bij de bloeddrukmeter en weegschaal sturen we ook een instructie mee. Volg de instructie nauwkeurig. Zo weet u zeker dat de meting goed gaat en de meting ook goed in de Thuismeten app komt te staan. De apparaten zijn gekoppeld aan de Thuismeten app. U hoeft geen gegevens over te schrijven. U kunt de metingen met de app doorsturen naar het ziekenhuis.

Belangrijk is dat deze bloeddrukmeter en weegschaal alleen door u gebruikt wordt en niet door uw huisgenoten!
Ook is het heel belangrijk dat u alleen de metingen doorstuurt die juist zijn en dus geen foutieve metingen. 

Let op!
Uw gegevens worden niet direct gecontroleerd. U moet daarom altijd uw meetwaarden zelf beoordelen met uw persoonlijk behandelplan.

Starten met zorg dichtbij

U wordt aangemeld voor zorg dichtbij bij Luscii. U krijgt dan uw meetapparatuur, de weegschaal en bloedrukmeter, thuisgestuurd. U installeert zelf de Thuismeten app op uw iPad, tablet of smartphone. Daarna kunt u starten met thuismeten aan de hand van het schema dat voor u is klaargezet in de app. De app geeft aan wanneer u een thuismeting moet doen of een vragenlijst moet invullen.  

Hoe installeer ik de Thuismeten app?

 • U ontvangt een e-mail van Luscii over de Thuismeten app op het e-mailadres dat u heeft doorgegeven. U kunt de Thuismeten app dan installeren.
 • Als u de mail niet direct ziet, check dan uw spam of ongewenst e-mail.
 • U downloadt de Thuismeten app op uw telefoon of tablet via de App Store als of via de Play Store.
 • Om de registratie te voltooien, ontvangt u per mail een controle code. Vul deze code binnen 15 minuten in, anders verloopt de code en moet u zich opnieuw registreren
 • Heeft u problemen met het installeren van de Thuismeten app? Maak dan gebruik van de helpdesk van Luscii. U kunt contact opnemen met 085 13 05 851 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur) of stuur een email naar: support@luscii.com. Of ga naar de online hulppagina www.luscii.com/hulp.

Hoe werkt de Thuismeten app?

Heeft u de Thuismeten app geïnstalleerd? Bekijk dan de video ‘Hoe werkt Thuismeten’. Hierin leggen we uit hoe de Thuismeten app werkt. Hieronder leest u uit welke onderdelen de app bestaat en waarvoor u ze kunt gebruiken.

De belangrijkste onderdelen van de Thuismeten app

Acties

Vandaag
Op deze plek vindt u de metingen die u die dag moet doen. Achter iedere actie staat een blauwe knop. Wilt u een actie starten? Klik op de blauwe knop. Heeft u al een actie ingestuurd? Dan verkleurt de knop van blauw naar grijs.

U ontvangt van ons een e-mail en een melding in de app als u die dag een meting moet doen. Vind u de e-mail overbodig? U kunt dit wijzigen in uw instellingen.

Het is altijd mogelijk een extra meting te doen. Klik hiervoor op de grijze knop naast de meetwaarde. Zo kunt u een extra meting doen. Bijvoorbeeld wanneer u gevraagd wordt een extra meting te doen.

Berichten
Het kan dat uw zorgverleners contact met u willen. Voor aanvullende vragen bijvoorbeeld, of een extra meting. Vaak nemen ze telefonisch contact op. Maar ze kunnen u ook een bericht sturen.

Metingen
Uw zorgverleners in het ziekenhuis kunnen uw metingen zien zodra u ze hebt verstuurd. Al uw ingevoerde metingen kunt u overzichtelijk terugzien in een grafiek. Zo kunt u zelf bijhouden hoe het met uw gezondheid gaat.

Wat moet ik doen als ik klachten krijg?

Let op!
Bij nood belt u altijd 112.

Als uw thuismetingen er aanleiding toe geven, wordt u gebeld om te bespreken hoe u zich voelt.

Wanneer moet u met ons bellen?

 • toename of afname gewicht van 2-3 kg in 2-3 dagen;
 • toename buikomvang met verminderde eetlust;
 • nachtelijke kortademigheid, niet meer plat kunnen liggen;
 • hartkloppingen, snelle hartslag;
 • duizeligheid met neiging tot flauwvallen;
 • last van kriebelhoest;
 • ‘s nachts vaker moeten plassen;
 • toenemende kortademigheid bij inspanning;
 • klachten van diarree.

Heeft u één van deze klachten? Dan kunt u bellen met ons tijdens het telefonisch spreekuur op 088 624 70 31 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur). In de avond, nacht of het weekend neemt u contact op met de huisartsenpost.

Wat moet ik doen bij technische problemen?

Problemen met de bloeddrukmeter of weegschaal

Heeft u problemen met uw bloeddrukmeter of weegschaal? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Luscii via telefoonnummer 085 13 05 851 (bereikbaarheid van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur). Of stuur een email naar: support@luscii.com.

Problemen met de Thuismeten app

Heeft u technische problemen met de Luscii app? Maak dan gebruik van de helpdesk van Luscii. U kunt bellen met 085 13 05 851 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur). Of stuur een email naar: support@luscii.com. Bekijk ook de online hulppagina www.luscii.com/hulp.

Problemen met uw eigen iPad, tablet of smartphone?

Heeft u problemen met uw eigen apparaat (iPad, tablet, smartphone) en u kunt geen meting invullen? Laat ons dan weten dat u geen vragenlijst of metingen kunt invullen. U kunt bellen met team Ambulante Telemonitoring via telefoonnummer 088 624 70 31 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur).

Hoe lang thuismeten?

U doet de thuismetingen drie maanden. Wanneer uw arts het nodig vindt, doet u langer thuismetingen. Uw arts overlegd wanneer u mag stoppen.

Stopt u met zorg dichtbij? Dan mag u de weegschaal en bloeddrukmeter houden. Zo kunt u zelf uw gewicht en bloeddruk in de gaten houden.

Contact

Let op!
Bij nood belt u altijd 112.

Wanneer nemen wij contact op met u?

 • als u in de app heeft aangegeven gebeld te willen worden;
 • als uw metingen aanleiding geven om u te bellen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met het team Ambulante Telemonitoring:  088 624 70 31 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur).

Laatst gewijzigd 10 november 2023 / 8376