Contact
 1. 8438-Ustekinumab (Stelara)

Medicijn bij ontstekingsziekten aan de darm

Uw arts of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van het medicijn Ustekinumab. In deze folder vindt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en wat u moet doen als u last heeft van bijwerkingen.

Deze folder is géén vervanging van de bijsluiter die bij het medicijn hoort. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, bespreek ze dan met uw arts of verpleegkundige. Voor de leesbaarheid wordt in deze folder de naam Ustekinumab gebruikt.

Waarom gebruikt u Ustekinumab?

Het medicijn Ustekinumab kan gebruikt worden bij de behandeling van chronische ontstekingen aan de darm, zoals de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa.

De behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van de ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op problemen die door deze ziektes kunnen ontstaan. Medicijnen kunnen de ontstekingen aan de darmen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten terugkomen.

Hoe werkt Ustekinumab?

Uw behandelend arts schrijft Ustekinumab voor wanneer andere medicijnen niet of onvoldoende hebben geholpen. Hoewel de precieze oorzaak van de ziekte van Crohn niet bekend is, wordt bij patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa in de darm een verhoogde hoeveelheid van de ontstekingseiwitten interleukine 12 en interleukine 23 gevonden. Deze eiwitten spelen een rol bij het ontstaan en onderhouden van de ontsteking van het darmslijmvlies. Ustekinumab is een mono-klonaal –antilichaam dat zich bindt aan deze ontstekingseiwitten. Daardoor wordt de ontsteking in de darm geremd en nemen de klachten af. Het is niet precies te zeggen wanneer Ustekinumab aanslaat, dit verschilt namelijk per patiënt. Meestal merkt u het effect na drie tot acht weken.

Hoe gebruikt u Ustekinumab?

De eerste toediening krijgt u via een infuus op de dagverpleging, waarbij de dosering afhankelijk is van uw lichaamsgewicht. Na 8 weken krijgt u uw tweede toediening via een onderhuidse injectie, daarna elke 8-12 weken een injectie. Uw arts bepaald wanneer de volgende dosis moet worden toegediend. Op de poli krijgt u de injectie toegediend met een prik instructie door de verpleegkundige, zodat u het eventueel thuis u zelf kunt toedienen. Het is ook mogelijk om hiervoor een poli afspraak in te plannen bij de verpleegkundige.

Van welke bijwerkingen kunt u last krijgen?

Ook van dit medicijn kunt u bijwerkingen krijgen. Als u een van onderstaande allergische reacties krijgt moet u met spoed behandeld worden. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of verpleegkundige of zoek dringend medische hulp. Allergische reacties komen zelden voor bij mensen die Ustekinumab gebruiken (maximaal 1 op 1000).

Allergische reacties:

 • Met ademen of slikken
 • Lage bloedruk, die duizeligheid of licht gevoel in het hoofd kan veroorzaken
 • Gezwollen gezicht, lippen, mond of keel

Allergische reacties die vaker voorkomen zijn: huiduitslag en galbulten( 1 op 100 personen)

Veel voorkomende bijwerkingen (bij maximaal 1 op 10 personen):

 • Diarree
 • Misselijkheid/braken
 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Jeuk
 • Rugpijn, spierijn of gewrichtspijn
 • Pijnlijke keel
 • Roodheid en pijn op injectie plaats
 • Bijholteontsteking

Door het gebruik van Ustekinumab kan uw lichaam minder goed weerstand bieden tegen infecties. Sommige infecties zouden daardoor ernstig kunnen worden.

Mogelijke tekenen van een infectie zijn:

 • Koorts, griepachtige klachten, ’s nachts zweetaanvallen
 • Vermoeidheid of kortademigheid, hoest die niet over gaat
 • Warme, rode en pijnlijke huid of een huiduitslag met blaren
 • Branderig gevoel bij het plassen
 • Diarree

Neem contact op met uw MDL- arts of verpleegkundige voor overleg bij bovenstaande aanhoudende klachten.

Wanneer moet u voorzorgsmaatregelen nemen bij het gebruik van Ustekinumab?

Voordat u start met Ustekinumab is het van belang om sluimerende of actieve ontstekingen uit te sluiten of te behandelen. Tuberculose is een ontsteking die soms jarenlang ongemerkt in de longen aanwezig is, zonder problemen te geven. Het immuunsysteem houdt de bacteriën dan onder controle. Het gebruik van Ustekinumab kan ertoe leiden dat deze ontsteking actief wordt.

Daarom wordt u voor het starten met Ustekinumab op Tuberculose onderzocht. Ook Hepatitis B en C worden gecontroleerd. In individuele gevallen wordt ook gecontroleerd op een HIV-besmetting.

Het is belangrijk dat u zelf let op andere verschijnselen van ontstekingen. Klachten die hierbij kunnen passen zijn:

 • gezwollen lymfeklieren;
 • aanhoudend hoesten;
 • plotseling gewichtsverlies;
 • koorts.

Het is ook belangrijk dat u let op andere bronnen van ontstekingen zoals wonden of problemen met het gebit.

Vaccinaties

Overleg met uw arts of verpleegkundige als u moet worden gevaccineerd.

Verzwak levende vaccins(bof, mazelen rode hond, gele koorts of BCG) mogen niet worden toegediend als u dit middel gebruikt.
Wij adviseren u wel om jaarlijks de griepprik te halen en de pneumokokken vaccinatie(1 keer per 5 jaar) bij gebruik van dit medicijn.

Zwangerschap 

 • Tijdens een zwangerschap wordt geprobeerd om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met het gebruik van medicijnen. Voor zover bekend is het gebruik van Stelara veilig tijdens een zwangerschap en is het advies dit door te gebruiken tijdens een zwangerschap om de darmziekte goed onder controle te houden.
 • Overleg met uw arts wanneer u een zwangerschapswens heeft of zwanger bent en Stelara gebruikt.

Borstvoeding

Overleg met uw arts over het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Stelara.

Gouden vragenlijst

Belangrijk
De toediening van dit medicijn (infuus of injectie) kan niet plaatsvinden als u koorts heeft of een infectie.

Hieronder staat een vragenlijst, indien u één van deze vragen met een “ja” beantwoordt, neem dan contact op met uw IBD verpleegkundige of verpleegkundig specialist.

Doe dit bij voorkeur 2 dagen voor de geplande afspraak of toediening

 1. Heeft u de afgelopen dagen koorts gehad boven 38.5 gr C?
 2. Heeft u de afgelopen dagen keelpijn gehad?
 3. Heeft u de afgelopen dagen buikgriep gehad?
 4. Heeft u huidinfecties zoals uitslag, steenpuisten of wonden?
 5. Heeft u benauwdheidklachten of moet u vaak hoesten?
 6. Heeft u pijn bij het plassen?
 7. Heeft u bijwerkingen gehad na de voorgaande injectie of het infuus?
 8. Bent u op het moment erg verkouden?
 9. Heeft u onlangs antibiotica gebruikt of gebruikt u dit nu?
 10. Bent u kortademig of heeft u last van gezwollen enkels?
 11. Bestaat er een kans dat u binnenkort moet worden geopereerd of behandeld moet worden bij de tandarts?
 12. Bent u in het buitenland geweest of van plan naar het buitenland te gaan?
 13. Bent u zwanger of heeft u een zwangerschapswens?

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. Meer informatie leest u in hoofdstuk 1 van het Patiënten Informatie Dossier IBD.

Zwolle, Meppel

Maag-, darm- en leverziekten
088 624 62 23 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)


Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD-verpleegkundigen en MDL-artsen binnen het N-ICC (nurses initiative on Crohn and colitis) en het ICC (Initiative on Crohn en colitis). De folder is ontwikkeld volgens N-ICC-richtlijnen om eenduidige voorlichting na te streven in Nederlandse zorginstellingen voor IBD-patiënten.

Laatst gewijzigd 24 april 2023 / 8438 / P

Gerelateerde folders