Contact
  1. 8463-Predialyse: Conservatieve therapie

U overweegt conservatieve therapie. Dit betekent dat u afziet van hemodialyse, buikspoeling of een donornier. U gaat door met de medicijnen die u gebruikt en uw mogelijke dieet. In dit hoofdstuk leest u over wat er gaat gebeuren als u kiest voor conservatieve therapie. 

 

Wat is conservatie therapie?

Als de nierfunctie langzaam achteruit blijft gaan, ontstaat uiteindelijk nierfalen. Dialyse en niertransplantatie kunnen de werking van de nieren (deels) overnemen. U mag ook afzien van zo'n nierfunctievervangende behandeling. U krijgt dan een andere behandeling, die zich richt op kwaliteit van leven. Dat heet een conservatieve behandeling. Dit is een actieve behandeling met als doel uw klachten te verminderen en uw lichamelijke conditie zo lang mogelijk te behouden.

Het is een persoonlijke afweging of conservatieve behandeling het best bij u past, of dialyse. Het is uw beslissing, maar u hoeft dit besluit niet alleen te nemen. U kunt dit samen met uw naasten en zorgverleners doen.

Het maken van zo'n keuze is een proces. Dat kost tijd. Vraag uw nefroloog hoeveel tijd u hebt om een beslissing te nemen. En gebruik die tijd ook.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de conservatieve behandeling verschilt per persoon. De behandeling kan jaren duren, maar ook korter als uw nierfunctie slechter wordt. Ook maakt het uit of u nog andere ziektes heeft. Als u al wat ouder bent en meerdere ziektes heeft, kan het zijn dat buikspoeling of hemodialyse geen langere levensduur oplevert dan met conservatieve therapie.

Wat betekent deze behandeling voor mijn kwaliteit van leven?

Op korte termijn verandert er waarschijnlijk niet zoveel aan uw manier van leven. Doordat uw nieren steeds minder goed gaan werken, zal uw totale conditie wel steeds slechter worden.

In de laatste maanden van uw leven wordt de behandeling gericht op het verlichten van pijn en/of het voorkomen van bijkomende problemen. Dit gaat in overleg met uw arts. U blijft daarbij ook gewoon onder controle staan op de polikliniek nefrologie.

Palliatieve behandeling

De conservatieve behandeling bij nierfalen is een palliatieve behandeling. De behandeling is niet bedoeld om de ziekte te genezen, zoals bij een curatieve behandeling. Bij palliatieve zorg gaat het ook niet om het verlengen van het leven. Palliatieve zorg is er om kwaliteit aan het leven toe te voegen.

Welke klachten kan ik krijgen?

Heeft u klachten zoals pijn, jeuk of misselijkheid, dan zorgt uw behandelend arts voor passende medicatie. Bij jeuk is het belangrijk om de omgeving koel te houden. Uitdroging van de huid is te verminderen door niet te wassen met een ontvettende zeep maar door uzelf te wassen met een vetachtige zeep en door de huid in te smeren met een vocht inbrengende crème of lotion.

U kunt kiezen voor een controleafspraak bij uw arts in het ziekenhuis of bij de huisarts. De arts en andere zorgmedewerkers begeleiden u bij uw ziekte. U neemt beslissingen samen met uw arts en andere zorgmedewerkers. Ook familie of vrienden kunnen meedenken over uw behandeling.

Laatst gewijzigd 18 februari 2022 / 8463 / P