Contact
 1. 8206-Dialyse (PID): H01 Inhoudsopgave, inleiding en contact

Patiënten Informatie Dossier

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave, inleiding en contact

 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Contacten en adressen

Hoofdstuk 2: De nieren

 • De nieren en urinewegen
 • De werking van de nieren
 • De functie van de nieren

Hoofdstuk 3: Nieraandoeningen en dialyse

 • Nierschade
 • Onderzoeken
 • Behandeltraject
 • Behandelmethode

Hoofdstuk 4: Dialyse - informatie over de voorbereiding

 • Inhoud
 • Doel
 • Plaats
 • Verloop

Hoofdstuk 5: Hemodialyse en peritoneaaldialyse

 • Wat is dialyse?
 • Welke vormen van dialyse zijn er?

Hoofdstuk 6: Bloedwaarden en voeding

Hoofdstuk 7: Wat is een EVV-er (Eerst verantwoordelijk verpleegkundige)?

 • Wat doet een EVV-er?

Hoofdstuk 8: Dialysecentrum - wat kunt u verwachten?

 • Dialysecentrum
 • Wie werken er op de dialyseafdeling?
 • Tijdens de dialyse
 • Medische controles
 • Ontruimingsplan
 • Medicijnen
 • Vakantie

Hoofdstuk 9: Nierziekte/dialyse en seksualiteit

 • Nierziekte en seksualiteit
 • Seksuele stoornissen/problemen die zich voor kunnen doen
 • Psychische aspecten
 • Wat te doen
 • Vragen/informatie
Hieronder staan de optionele bijlagen. Deze bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is.

Hemodialyse: Een shunt (optionele bijlage)

 • Wat is een shunt?
 • Ruim voor de operatie
 • Voor de operatie
 • De operatie
 • Nazorg
 • Dialyse
 • Behandeling van complicaties

Hemodialyse: Een dialysekathether (optionele bijlage)

 • Ongetunnelde katheter
 • Getunnelde katheter
 • Verzorging van een dialysekatheter
 • Mogelijke complicaties

Hemodialyse: Nachtelijke hemodialyse (optionele bijlage)

 • Uitleg
 • Taakverdeling
 • Medische begeleiding
 • Dialysetijden
 • Voorzieningen
 • Vervoer

Hemodialyse: Thuisdialyse (optionele bijlage)

 • Voor- en nadelen van thuisdialyse
 • Mogelijkheden bij thuisdialyse
 • Opleiding voor thuisdialyse
 • Aanpassingen thuis
 • Vergoeding voor thuisdialyse
 • Controles

Diabetes mellitus: Preventieve zorg (Optionele bijlage)

 • Eerste controle
 • Diabetes en de nieren
 • Zelfcontrole
 • Wat kunt u zelf doen?
 • Diëtiste en andere zorgverleners

Nierbiopsie (optionele bijlage)

 • Uitleg
 • Voorbereiding
 • Onderzoek
 • Weer naar huis
 • Complicaties

Peritoneaal dialyse (optionele bijlage)

 • De katheter
 • Soorten peritoneaal dialyses
 • Leefregels voor de zes weken na de katheterimplantie bij peritoneaaldialyse

Peritoneaaldialyse: Dagelijks leven (optionele bijlage)

 • Activiteiten
 • Seksualiteit

Peritoneaaldialyse: Wisselen in de dagelijkse praktijk (optionele bijlage)

Peritoneaaldialyse: Onderzoek PET (optionele bijlage)

Peritoneaaldialyse: Onderzoek klaring, tijd, volume (KT/V) (optionele bijlage)

Peritoneaaldialyse: Onderzoeken, voeding en medicatie (optionele bijlage)

Peritoneaaldialyse: Vochtbalans (optionele bijlage)

Peritoneaaldialyse: Mogelijke problemen (optionele bijlage)

Inleiding

U heeft zojuist van uw arts gehoord dat u een nieraandoening heeft en een dialysebehandeling krijgt. Tijdens deze behandeling krijgt u veel informatie. Het is onmogelijk om al deze informatie in één keer te onthouden. Dit Patiënten Informatie Dossier (=PID) is een handig naslagwerk waarin u alles thuis rustig kunt nalezen.
Naast het PID is er nog meer informatie beschikbaar. Wilt u ergens meer over weten, vraagt u dit dan gerust aan de dialyseverpleegkundige.

Dit PID is uw persoonlijk eigendom. Neem het elke keer mee als u een afspraak heeft in Isala. Wij vullen het dan aan met de informatie die u op dat moment krijgt. Zo krijgt u een informatieboekje dat zo goed mogelijk aansluit op uw persoonlijke situatie.

Contacten en adressen

Nierfalen is een chronische ziekte en heeft gevolgen voor uw dagelijks leven en uw toekomst. Het doel van uw behandeling is om uw nierfunctie te behouden en achteruitgang zo veel mogelijk te voorkomen of te vertragen. U kunt hier ook zelf aan bijdragen. Samen met de volgende zorgverleners vormt u één team.

Nefroloog

De nefroloog is de medisch specialist op het gebied van nierziekten. Hij of zij is uw hoofdbehandelaar. Uw nefroloog werkt nauw samen met verpleegkundig specialisten. Zij hebben een gecombineerde polikliniek. Dit betekent dat u om en om bij de nefroloog en de verpleegkundig specialist op het spreekuur komt.

U kunt voor uw polikliniekbezoek terecht op de volgende locaties:

 • Isala Zwolle
 • Isala Meppel
 • Isala Kampen
 • Isala Steenwijk
 • Isala Heerde

De polikliniek Nefrologie is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar, 088 624 55 44. In het weekend en buiten kantooruren is de polikliniek via de receptie bereikbaar: 088 624 50 00.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist bespreekt met u wat u zelf kunt doen om de achteruitgang van uw nierfunctie te vertragen. Samen bespreekt u de gevolgen van uw ziekte, uw medicijngebruik, laboratoriumuitslagen, voeding en leefstijl. De verpleegkundig specialist overlegt zo nodig met uw nefroloog.

Diëtist

Een dieet kan – naast medicijnen en leefstijladviezen – helpen om uw nierfunctie te behouden en dialyse uit te stellen. Als uw nieren minder goed werken, plast u afvalstoffen niet helemaal uit en blijven ze in het bloed achter. Dit kan tot veel klachten leiden. Door anders te eten, kunt u de aanmaak van afvalstoffen beperken.

Als u begeleiding wilt van een diëtist, kunt u uw behandelend arts of verpleegkundig specialist vragen om u te verwijzen naar de afdeling Diëtetiek. Ook kunt u zelf contact opnemen met de diëtisten. Samen met u maakt de diëtist dan een persoonlijk dieetadvies voor u. De diëtisten zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur via 088 624 53 27 en nefrologie.dietetiek@isala.nl.

Maatschappelijk werkers

De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar op werkdagen via het secretariaat van de afdeling Dialyse: 088 624 46 32 en per mail dialysemw@isala.nl.

Pre-dialyseverpleegkundigen

Pre-dialyseverpleegkundigen geven u voordat u met dialyse begint uitleg over de verschillende vormen van nierfunctievervangende behandelingen. Daarna bepaalt u samen met uw behandelend arts welke behandeling het beste bij u past.  

Dialysecentrum

Ons dialysecentrum bestaat uit twee afdelingen en is op verschillende locaties gevestigd:

Isala Zwolle en Meppel

Dialysecentrum
088 624 25 30 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)
secretariaat.dialyse@isala.nl

In het weekend en buiten de vermelde tijden kunt u het dialysecentrum in Zwolle en in Meppel bereikbaar via de receptie van Isala: 088 624 50 00.

Overige adressen

Stichting Renine

Om de dialysezorg ook in de toekomst te laten aansluiten bij de vraag naar dialyse hebben artsen, ziekenhuizen en overheid gegevens nodig van alle dialysepatiënten. Stichting Renine verzamelt deze gegevens en brengt jaarlijks een anoniem rapport uit.
Ook u wordt schriftelijk gevraagd of een aantal van uw gegevens verwerkt mogen worden door Stichting Renine. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk en uitsluitend beroepsmatig gebruik.

Patiëntenverenigingen

Nierpatiëntenvereniging Zwolle
Deze vereniging is opgericht door patiënten van de dialyseafdeling in Zwolle. Zij organiseren dagtochten, ontspannings- en ontmoetingsbijeenkomsten en thema-avonden voor dialysepatiënten. De vereniging geeft ook een informatiekrantje uit. Als u lid bent van deze vereniging, bent u automatisch en zonder extra kosten lid van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Op onderstaande site kunt u meer informatie vinden.
www.nierpatientenvereniging-zwolle.nl

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
Deze vereniging verzorgt lotgenotencontact en behartigt de belangen van nierpatiënten. Ze geven het verenigingsblad ‘Wisselwerking’ uit.                                  
www.nvn.nl

Nierstichting Nederland (NSN)
De doelstelling van de Nierstichting is het verbeteren van de kwaliteit van leven van nierpatiënten in Nederland. Ze richten zich op wetenschappelijk onderzoek, hulpverlening en voorlichting. De Nierstichting geeft het blad ‘Voortleven’ uit. De Nierstichting geeft jaarlijks ook een vakantiegids uit en organiseert vakantiereizen, waaronder groepsreizen in binnen- en buitenland.      
www.nierstichting.nl                                                                  

Nieren.nl
Dit nieuwe digitale patiëntenplatform bestaat uit een bibliotheek, blogs, recepten en gesprekken tussen deelnemers van nieren.nl. Vergroot uw kennis en deel uw ervaring!                                                                                                  

Klachten en opmerkingen

Ondanks dat de medewerkers in ons dialysecentrum er alles aan doen om het u naar uw zin te maken, kan het zijn dat u een klacht heeft. De snelste oplossing is om klacht rechtstreeks te bespreken met degene die naar uw mening deze klacht heeft veroorzaakt. Mocht u er met deze persoon niet uitkomen, dan kunt u vragen naar de verantwoordelijk leidinggevende. In veel gevallen kan zo een oplossing voor uw klacht worden gevonden.

Als uw klacht niet is opgelost, kunt u een officiële klacht indienen. Hierover kunt u meer lezen in de folder Een klacht, en dan? 

Heeft u suggesties om onze zorg te verbeteren, vul dan een verbeterformulier in en doe deze in de verbeterbus. Zowel de verbeterformulieren als de verbeterbus vindt u in de wachtruimte. Natuurlijk laten wij u weten wat er met uw idee gedaan wordt.

Als een medewerker iets van u beschadigd of kwijtgemaakt heeft, meld dit dan. Dit wordt afgehandeld volgens de Isala richtlijnen.

Laatst gewijzigd 20 april 2022 / 8206 / P