Contact
  1. 8209-Dialyse (PID): H04 Dialyse - De voorbereiding

Patiënten Informatie Dossier

Als uw nierfunctie achteruitgaat en dialyse komt in zicht, is het belangrijk dat u zich hier goed op voorbereid. Daarvoor zijn de voorlichtingsgesprekken. In dit hoofdstuk leest u meer over deze gesprekken.

Een dialysebehandeling heeft grote invloed op het dagelijkse leven. Tijdens de voorlichtingsgesprekken wordt u hierop voorbereid. Samen met u bespreken wij de dialyse zelf (medische informatie) en de invloed op uw werk, sociale contacten en vakantie. Ook bespreken we samen de mogelijkheid om ervoor te kiezen niet te starten met een dialysebehandeling.

Het doel van de voorlichtingsgesprekken is dat u weet wat u te wachten staat, zodat u zich goed kunt voorbereiden.
Ook als u kunt kiezen uit verschillende behandelingsvormen moet u goed weten wat de mogelijkheden zijn. Soms heeft u echter niets te kiezen, omdat er slechts één type dialyse is die bij u past.

Waar vindt een voorlichtingsgesprek plaats?

De voorlichtingsgesprekken vinden plaats op de Predialyse-afdeling van Isala. Hier werken verpleegkundigen die jarenlange ervaring met nierpatiënten hebben. Veel vragen die bij u leven, kunnen zij beantwoorden. En mocht dit een enkele keer niet het geval zijn, dan verwijzen zij u door naar een zorgverlener die dit wel kan.

Hoe verloopt een voorlichtingsgesprek?

  • Om u voor te bereiden op uw eerste voorlichtingsgesprek raden wij u aan de informatie in hoofdstuk 5 te lezen over hemodialyse en peritoneaal dialyse. Noteer eventuele vragen die u heeft en neem ze mee naar het gesprek.
  • Tijdens het eerste gesprek maakt u kennis met de verpleegkundige(n) en krijgt u algemene informatie over de nierfunctie.
  • Neem altijd iemand mee - een familielid, vriend of kennis – zodat u na afloop thuis kunt napraten over wat er tijdens de gesprekken besproken is.
  • Aan het eind van het eerste gesprek worden afspraken gemaakt voor volgende gesprekken.
  • Meestal heeft u een gesprek over dialyse met een kunstnier (hemodialyse) en een gesprek over dialyse via het buikvlies (peritoneale dialyse).
  • Als de voorlichtingsgesprekken zijn afgerond, gaat u weer naar het spreekuur van uw behandelend arts. Hij of zij bespreekt dan met u welke behandeling voor u het meest geschikt lijkt.
Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8209 / P