Contact
 1. 8212-Dialyse (PID): H07 Wat is een evv’er?

Patiënten Informatie Dossier

Elke patiënt in ons dialysecentrum krijgt een eerstverantwoordelijke verpleegkundige (evv’er) toegewezen. Uw evv’er houdt het complete overzicht over uw dialysebehandeling. Soms is uw evv’er er niet tijdens uw dialyse. Natuurlijk kunt u dan met vragen ook bij andere verpleegkundigen terecht.

Taken van een evv’er:

Uw evv’er:

 • is uw aanspreekpunt voor al uw vragen, opmerkingen en klachten;
 • zorgt ervoor dat uw verpleegkundig dossier op orde is (visites, afspraken, verpleegplannen, e.d.);
 • zorgt dat bepaalde onderzoeken worden afgenomen (de secretaresse regelt de aanvraag van de bloedafname);
 • maakt uw vakantiepapieren in orde als u deze nodig heeft; ;
 • bespreekt minimaal één keer per jaar uw ziektegeschiedenis met u;
 • maakt uw verpleegplan en bespreekt met u of alles goed verloopt;
 • brengt uw situatie naar voren tijdens het overleg tussen alle zorgverleners (multidisciplinair overleg/MDO); dit gebeurt één keer per jaar;
 • bespreekt tussentijdse bijzonderheden in het MDO als dat nodig is;
 • screent uw voedingstoestand; dit gebeurt één keer per drie of zes maanden;
 • controleert uw medicijnen (één keer per maand bij het Groot Prik Programma/GPP);
 • voert met u een exitgesprek als u getransplanteerd bent.

Wat gebeurt er als uw evv’er afwezig is?

Tijdens vakanties wordt gekeken of vervanging nodig is. Is uw evv’er voor langere tijd afwezig, dan krijgt u een andere evv’-er toegewezen.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8212 / P