Contact
 1. 8213-Dialyse (PID): H08 Dialysecentrum - Wat kunt u verwachten

Patiënten Informatie Dossier

U komt in ons dialysecentrum voor een hemodialysebehandeling of een peritoneaaldialyse behandeling. In dit hoofdstuk vindt u alle praktische informatie. Bijvoorbeeld wie er in ons centrum werken, de openingstijden en op welke tijden medische onderzoeken plaatsvinden.

Dialysecentrum

Ons dialysecentrum bestaat uit drie afdelingen en één polikliniek op verschillende locaties: 

 • De afdeling Hemodialyse in Zwolle beschikt over 30 dialysestations voor hemodialyse.
 • De afdeling Peritoneaaldialyse biedt CAPD (continue ambulante peritoneaaldialyse) en APD (automatische peritoneaaldialyse). Zowel CAPD als APD zijn dialysebehandelingen die in de thuissituatie worden uitgevoerd.
 • De afdeling Hemodialyse in Meppel beschikt over twaalf dialysestations voor hemodialyse. Deze afdeling bevindt zich in Isala Diaconessenhuis te Meppel.
 • Op de polikliniek Nefrologie komen patiënten met nierfunctiestoornissen door diabetes of hoge bloeddruk of nierproblemen als stenen, cysten en nierontstekingen.

Wie werken er op de dialyseafdeling?

Op de dialyseafdeling komt u verschillende zorgverleners en medewerkers tegen. Met een aantal van hen heeft u al kennis gemaakt voordat u gaat dialyseren.

 • Nefrologen
  Nefrologen zijn internisten die gespecialiseerd zijn in nierziekten, hemodialyse en peritoneaaldialyse.
 • Verpleegkundig specialist                                                  
  De verpleegkundig specialist ondersteunt de nefroloog en is de eerste aanspreekpersoon voor de dialyseverpleegkundigen. Zij loopt visite in plaats van de nefroloog. Na het visite lopen, stemt ze af met de nefroloog.
 • Dialyseverpleegkundigen
  Verpleegkundigen die zich gespecialiseerd hebben in hemodialyse en peritoneaaldialyse. Op de afdeling werken ook verpleegkundigen die in opleiding zijn tot dialyseverpleegkundige. Een van deze verpleegkundigen zal uw EVV-er worden.
 • Technici
  Omdat er op onze afdeling met veel technische apparatuur wordt gewerkt, zijn er technici aanwezig die ervoor zorgen dat de aanwezige apparatuur goed functioneert. Zij regelen ook de nodige aanpassingen in de thuissituatie, op het werk of eventueel op school. Dit geldt zowel voor thuishemodialyse als voor peritoneaaldialyse.
 • Afdelingsassistenten
  Zij zorgen voor koffie, thee, broodmaaltijden tijdens de dialyse en voor het vervoer van patiënten. Zij regelen ook het taxivervoer voor u.
 • Secretariaat
  Het secretariaat verwerkt alle administratieve gegevens en afspraken.
 • Maatschappelijk werkers
  Als u eens wilt praten over de problemen waar u tegenaan loopt door uw ziekte en behandeling kunt u een afspraak maken met één van onze maatschappelijk werkers. Het kan dan gaan om vragen of problemen binnen uw gezin, op uw werk, maar ook met verzekeringen of uw financiële situatie. Maatschappelijk werk begeleidt u en helpt u met het zoeken naar oplossingen. Zij kunnen ook bij u thuis op bezoek komen.
 • Diëtisten
  De behandeling van een nierziekte gaat meestal samen met een dieet. De diëtiste geeft u voedingsadvies.
 • Bereikbare dienst
  Dag en nacht is er een dialyseverpleegkundige bereikbaar voor als er zich bijzonderheden voordoen tijdens uw dialysebehandeling. Een medewerker op de afdeling vertelt u wanneer en hoe u van deze dienst gebruik kunt maken.

Tijdens de dialyse 

In ons dialysecentrum stimuleren wij u om zo zelfstandig mogelijk te zijn. U doet dus zo veel mogelijk zelf: het wegen, het beddengoed voor uw stoel pakken en na dialyse weer opruimen of bijvoorbeeld uw shunt afdrukken.
Natuurlijk helpen wij u als u door beperkingen dingen niet zelf kunt doen.

Openingstijden

Het dialysecentrum is 24 uur per dag geopend, behalve van zaterdagavond vanaf 22.00 uur tot zondagavond 22.00 uur. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 088 624 25 30.

Is er spoed dat kunt u buiten deze uren en op zondag contact opnemen met de bereikbare dienst van de hemodialyseafdeling. Deze is bereikbaar via de receptie van het ziekenhuis op telefoonnummer 088 624 50 00.
Vraag dan naar de bereikbare dienst van de hemodialyse.

Let op
Heeft u lichamelijke klachten die niet met de dialyse te maken hebben, neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Aansluittijden

Op de afdeling Centrumdialyse worden per dag gemiddeld vijfenvijftig patiënten behandeld. Om te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd komt en onnodig lang moet wachten, werken we in ons centrum met aansluittijden. De aansluittijd is het tijdstip waarop u wordt verwacht. Als u op de afdeling Centrumdialyse aankomt, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. U wordt dan op het afgesproken tijdstip opgehaald door de verpleegkundige.

De aansluittijden van Dialysecentrum Isala: 

 • tussen 8.00 en 9.40 uur;
 • tussen 14.30 en 16.10 uur.                              

Eten en drinken

 • Wij serveren koffie tussen 9.30 en 10.30 uur en een tussendoortje rond 11.00 uur. Voor uw dialyse kiest u welk tussendoortje u die dag wilt eten.
 • Om 11.30 uur gaat de afdelingsassistente rond met de broodserveerwagen. U kunt dan op dat moment kiezen wat u wilt eten, tenzij u om medische redenen niet mag eten tijdens de dialysebehandeling.
 • U kunt natuurlijk ook na afloop van de dialyse eten. Als uw bloeddruk laag is, is het zelfs beter dat u na de dialyse gaat eten.
 • Voor de middaggroep zijn de volgende tijden van toepassing: koffie om 15.30 uur en de broodmaaltijd om 17.00 uur.

Medische controles

Bij de hemodialyse vinden er volgens een vast schema op dialysedagen onderzoeken plaats:

 • elke maand bloedonderzoek (GPP);
 • elke maand na GPP medicijncontrole;  
 • elke drie maanden een onderzoek van 24-uurs urine;  
 • elk jaar een hartfilmpje (ECG);  
 • elk jaar vaatdiagnostiek;
 • elk jaar lichamelijk onderzoek.

Activiteiten tijdens dialyse

Tijdens de dialyse zit u in een speciale dialysestoel.

 • U kunt televisie kijken of een tijdschrift of krant lezen. Ons centrum heeft abonnementen op verschillende kranten en tijdschriften.
 • Ook organiseren vrijwilligers regelmatig activiteiten tijdens de dialyse zoals een bingo.
 • Daarnaast kunt u tijdens de dialyse gebruikmaken van de stoelfietsen. De verpleegkundige kan u hier alles over vertellen.

Ontruimingsplan

Zoals iedere afdeling binnen het ziekenhuis heeft ook het dialysecentrum een ontruimingsplan. Hierin staat hoe en op welke manier de afdeling in het geval van een calamiteit wordt ontruimd. Het ontruimingsplan, dat tot stand is gekomen in samenwerking met de afdeling Bedrijfshulpverlening, wordt regelmatig nagekeken om te bekijken of de gegevens nog up-to-date zijn. Ook vindt er ieder jaar een ontruimingsoefening plaats, zodat de medewerkers getraind blijven in het ontruimen.

Medicijnen

Medicijnen vormen een belangrijk onderdeel van uw behandeling. De dialysebehandeling alleen is onvoldoende om alle afvalstoffen in uw bloed volledig af te voeren. Hieronder vindt u een overzicht van enkele veelgebruikte medicijnen.

Fosfaatverlagende medicijnen

Deze zorgen ervoor dat het teveel aan fosfaat in de voeding niet in uw bloed komt. Zo wordt een snelle ontkalking van het bot tegengegaan. U moet deze medicijnen tijdens de maaltijd innemen. Anthaancarbonaat, sevelamer en calciumcarbonaat worden het meest voorgeschreven.

Calciumverhogende medicijnen

Deze zorgen ervoor dat het calciumgehalte in het bloed niet te veel daalt. Ook dit is belangrijk om ontkalking van uw botten te voorkomen. Een voorbeeld is vitamine D, zoals alfacalcidol. Deze bevorderen de opname van calcium uit het voedsel.

Kaliumbindende medicijnen

Deze zorgen ervoor dat het kalium uit het voedsel niet te veel wordt opgenomen in het bloed. Resonium (natriumpolystyreensulfonaat) en Sorbisterit (calciumpolystyreensulfonaat) zijn het meest gebruikt. Deze medicijnen moet u tijdens de maaltijd innemen, dan werken ze het beste.  

Bloeddrukverlagende medicijnen

Door een te grote hoeveelheid vocht in het lichaam ontstaat een hoge bloeddruk. Bloeddrukverlagende medicijnen worden meestal voorgeschreven als de bloeddruk onvoldoende daalt door dialyse en dieet.

Erythropoëtine

Dit eiwit kan bloedarmoede behandelen. Als de nieren zelf niet genoeg erythropoëtine meer maken, kunt u ernstige bloedarmoede krijgen. Daarom wordt tijdens de dialyse erythropoëtine toegediend. Dit geneesmiddel werkt vaak beter als er ook ijzer wordt toegediend in de vorm van staaltabletten bij peritoneaaldialyse of via een infuus bij hemodialyse.

Hepatitis B-vaccinatie

Dit is een vaccinatie tegen leverontsteking. Deze vaccinatie is voor u belangrijk omdat hepatitis B via bloedcontact overdraagbaar is.

Tips
Omdat u misschien weinig mag drinken, is het verstandig om de medicijnen zo veel mogelijk in te nemen als u toch een kop koffie of thee neemt. Zo krijgt u geen extra vocht binnen.
Staaltabletten moet u op uw nuchtere maag innemen.
Fosfaatverlagende en kaliumbindende medicijnen moet u tijdens de maaltijden en/of tussendoortjes innemen.
Krijgt u nieuwe medicijnen voorgeschreven via uw huisarts en/ of andere medisch specialist, geef dit dan altijd door aan uw evv’er (eerst verantwoordelijke verpleegkundige) van het dialysecentrum.

Vakantie

Gelukkig kunt u, ook als u dialyseert, op vakantie gaan. Ons dialysecentrum beschikt over een lijst van andere centra in Nederland en Europa waar u tijdens een vakantie kunt dialyseren. Met een van de verpleegkundigen kunt u daarover afspraken maken. Doe dit ruim voor uw geplande vakantie!

De Nierstichting Nederland biedt reizen aan voor dialyse patiënten, hun partners en kinderen. De reis, het verblijf, de dialyse en de excursies staan in de vakantiekrant van de Nierstichting.

Hepatitis B?

Hepatitis B is een besmettelijke leverziekte die het gevolg is van een (chronische) infectie met het hepatitis B-virus. Om besmetting van andere mensen in ons centrum te voorkomen worden patiënten met deze infectie in een aparte kamer gedialyseerd.

In het buitenland geweest?

Als u op vakantie bent geweest in het buitenland, bestaat er een kleine kans dat u een bepaalde bacterie – de MRSA-bacterie – heeft meegenomen uit het buitenlandse ziekenhuis waar u gedialyseerd heeft. Vandaar dat u bij terugkomst gedurende drie dagen in een aparte kamer wordt gedialyseerd, totdat de kweken die bij u afgenomen worden, bekend zijn. Als er geen MRSA-bacterie gevonden is, mag u weer op uw eigen zaal dialyseren.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8213 / P