Contact
  1. 8536-Welkom bij de polikliniek Psychiatrie

U bent verwezen naar de polikliniek van de afdeling Psychiatrie van Isala in Zwolle. In deze folder leest u meer informatie over deze afdeling, en wat u kunt verwachten.

Polikliniek Psychiatrie

De polikliniek Psychiatrie maakt deel uit van de afdeling Psychiatrie. Andere onderdelen van de afdeling Psychiatrie zijn de POP-dagbehandeling en de verpleegafdeling Medisch Psychiatrische Unit (MPU).
Op de polikliniek worden diagnostiek en behandeling geboden aan volwassen patiënten bij wie sprake is van zowel psychiatrische als lichamelijke klachten, waarvoor gespecialiseerde (ziekenhuis)zorg nodig is. Vanuit de polikliniek wordt ook behandeling en begeleiding geboden aan zwangere patiënten bij wie sprake is van psychiatrische problemen. Dit wordt gedaan vanuit de POP-polikliniek, een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Psychiatrie, Obstetrie(Verloskunde) en Pediatrie (Kindergeneeskunde) van Isala.

Bij uw behandeling zijn verschillende behandelaren betrokken: psychiaters, verpleegkundigen, therapeuten, een systeemtherapeut en GGZ-agogen. We noemen dat ook wel het multidisciplinair team. Op die manier proberen we, samen met u, zo goed mogelijk uitvoering te geven aan uw behandeling en aan uw herstel te werken.

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek brengen we samen met u uw klachten in kaart. Er wordt met u besproken welke behandelmogelijkheden er zijn. Voorbeelden zijn:

  • (verandering van) medicatie
  • behandelgesprekken
  • systeemtherapie.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, nodigen we u uit om uw partner (of een andere belangrijke naaste) mee te nemen naar het eerste gesprek.
Het eerste gesprek heeft u met twee behandelaren (waaronder een psychiater). De afspraken over welke behandeling voor u het beste is, worden vastgelegd in een behandelovereenkomst. Daarna start de behandeling.

Behandeling

De psychiater is uw hoofdbehandelaar, die samen met mede-behandelaren uitvoering geeft aan uw behandeling. Uw hoofdbehandelaar is het eerste aanspreekpunt gedurende uw behandeling. Met uw hoofdbehandelaar evalueert u ook hoe de behandeling gaat.

Was u bij verwijzing naar onze polikliniek al elders in behandeling? Dan werken we samen met uw verwijzer aan uw behandeling, totdat uw verwijzer de behandeling zelf weer voortzet. Soms nemen we tijdelijk de behandeling over. Of we werken samen met uw verwijzer, totdat uw verwijzer de behandeling zelf weer voortzet. Het kan ook zijn dat u voor passende vervolgzorg wordt doorverwezen naar een andere instelling. Dit bespreken we dan eerst met u.

Praktische informatie

Tevreden?

Gedurende uw behandeling werken we samen met u aan uw herstel. Naast een goed behandelresultaat, vinden we het belangrijk te weten wat u van onze zorg en van onze manier van werken vindt. Bent u niet tevreden over uw behandeling, maak dit dan bespreekbaar met uw behandelaar. Zo kan er samen met u naar verbetermogelijkheden worden gekeken. Daarnaast ontvangt u op een aantal momenten tijdens uw behandeling een (digitale) uitnodiging om een tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Hiervoor hebben we uw e-mailadres nodig. Heeft u deze nog niet doorgegeven, zou u dit dan nog willen doen? De uitkomsten van de door u ingevulde vragenlijsten worden anoniem verwerkt.

Vergoeding

Onderzoek en behandeling op de afdeling Psychiatrie worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. U betaalt alleen uw (verplichte en/of vrijwillige) eigen risico.

Afspraken

 Wanneer u een afspraak heeft staan, is het belangrijk dat u er dan ook echt bent. Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te laten weten.

Contact

Voor het maken of wijzigen van een afspraak, en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat. Het secretariaat van de polikliniek Psychiatrie is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 624 5444.

Overige informatie

Op de websitepagina Psychiatrie vindt u meer informatie over Isala en de afdeling Psychiatrie.
Via MijnIsala kunt u terecht in uw persoonlijke medisch dossier. U vindt hierin relevante informatie over uw behandeling.

Laatst gewijzigd 28 februari 2023 / 8536 / L