Contact
 1. 8562-Autotransplantatie

Het missen van tanden en kiezen kan opgelost worden met implantaten. Maar ook door het verplaatsen van eigen tanden en kiezen, naar plaatsen in het gebit waar tanden en kiezen missen. Dit heet autotransplantatie. In deze folder leest u er meer over.

Wat is het voordeel van het verplaatsen van tanden en kiezen?

Implantaten zijn gemaakt van kunstmatig materiaal. Terwijl eigen tanden en kiezen leven. Daardoor groeit een kies of tand na het verplaatsen weer mee met de rest van het gebit.  

Op welk moment kunnen tanden en kiezen verplaatst worden?

Dit kan op verschillende momenten. Het hangt af van de ontwikkeling van de wortels van de te verplaatsen tand of kies.

 • Het eerste moment waarop tanden en kiezen verplaatst kunnen worden is bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. In deze leeftijd wisselen kinderen hun melkhoektanden en melkkiezen.
 • Het beste moment om een kies te verplaatsen is als de wortels nog groeien. Dan is de kans het grootst dat de kies op de nieuwe plek weer aangesloten kan worden op het bloedvatnetwerk.
 • Als de wortels van een kies al uitgegroeid zijn, lukt het niet altijd om het bloedvat te laten aansluiten. Vaak doen we dan vooraf een wortelkanaalbehandeling. Zo voorkomen we dat de zenuw en het bloedvat in de binnenkant van de kies afsterven na de operatie.

Wie kijkt of het verplaatsen van tanden en kiezen nodig is?

Er zijn twee redenen voor het verplaatsen van tanden en kiezen:

 1. Er ontbreekt een tand of kies op een belangrijke plek, terwijl er op een andere plek een tand of kies gemist kan worden. De orthodontist doet dan meestal een voorstel.
 2. Eén of meer tanden zijn beschadigd door een ongeval. De tandarts of tandarts-endodontoloog stelt dit vast en doet samen met de orthodontist een voorstel. Er wordt dan gekeken op welk moment de tanden of kiezen verplaatst kunnen worden. Dit hangt af van hoever de tand of kies al ontwikkeld is.

Hoe verloopt het verplaatsen van tanden of kiezen?

Bij het verplaatsen van tanden of kiezen zijn meerdere specialisten betrokken: de eigen tandarts, orthodontist, de endodontoloog, de kaakchirurg en de prothetisch tandarts.

 • De orthodontist maakt een orthodontisch behandelplan. Hij of zij stelt vast of het verplaatsen van tanden of kiezen kan.
 • Daarna beoordeelt de endodontoloog of en welke tand(en) vervangen moeten worden. En wanneer dit het beste gedaan kan worden.
 • De endodontoloog kijkt ook of er een wortelkanaalbehandeling nodig is voor het verplaatsen van de tanden of kiezen.
 • Ook wordt er gekeken of de mondhygiëne goed is. Een gezonde, schone mond is voor de verplaatste tand of kies heel erg belangrijk.
 • Vlak voor het verplaatsen van de tanden of kiezen maakt de endodontoloog of de kaakchirurg een 3D-röntgenscan. Zo wordt de grootte van de te verplaatsen tand of kies vastgesteld.
 • De kaakchirurg beoordeelt of de te verplaatsen tand goed past in het kaakbot. Hij of zij geeft uitleg over de ingreep. Als u het samen over de behandeling eens bent, wordt de ingreep ingepland.
 • Enkele weken voor de ingreep plaatst de orthodontist een beugel.  

Wat gebeurt er na de ingreep?

Na het verplaatsen van de tanden en kiezen volgen een aantal controles:

 • De eerste controle is 1 week na de ingreep door de kaakchirurg.
 • De volgende controles zijn meestal na 3, 6 en 12 weken. Deze worden gedaan door de  endodontoloog.

Wanneer wordt er van een verplaatste kies een voortand gemaakt?

Is er bij u/uw kind een kies verplaatst naar de plek waar een voortand zat? Dan bouwt de prothetisch tandarts na 6 weken de kies op tot een voortand. Daarna plaatst de orthodontist een bracket op de ‘nieuwe’ voortand.

Lukt het verplaatsen van tanden of kiezen altijd?

Hoewel het meestal goed gaat, lukt het niet altijd. Soms sterft de verplaatste tand of kies alsnog af. Dan is er alsnog een wortelkanaalbehandeling nodig.
Het kan ook gebeuren dat het kaakbot de verplaatste wortel als ‘vreemd’ ziet. Dan stoot het bot de wortel af. Als dit tijdens een controle ontdekt wordt, krijgt u/uw kind meestal een antibioticum voorgeschreven. Dit medicijn gaat afstoting tegen. Meestal is er dan ook nog een wortelkanaalbehandeling nodig.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met:

Mond-, kaak en aangezichtschirurgie

088 624 28 81 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (bij spoed na 17.00 uur en in het weekend)

Laatst gewijzigd 29 december 2022 / 8562

Gerelateerde folders