Contact
  1. 8584-Mictie-observatie

Onlangs heeft u een blaaskatheter gekregen. De uroloog heeft met u besproken dat uw katheter verwijderd kan worden. Om te onderzoeken of u weer goed zelf kunt plassen (mictie), wordt u enkele uren tot een dag opgenomen op verpleegafdeling Urologie. In deze folder leest u meer over het onderzoek. 

Wat is een mictie-observatie?

Bij een mictie-observatie wordt de blaaskatheter verwijderd en bekijkt een verpleegkundige of het plassen (de mictie) op gang komt en of de blaas zich goed genoeg leegt.

Wat moet u meenemen?

Als u medicatie en/of hulpmiddelen gebruikt (zoals bijvoorbeeld insuline of een rollator), neemt u deze dan mee naar het ziekenhuis.

Hoe gaat het onderzoek?

Voordat de verpleegkundige de katheter verwijdert, wordt de blaas gevuld met 250 tot 300 ml steriel water. Hierna verwijdert de verpleegkundige de katheter. Als u niet direct aandrang heeft om te plassen, wacht dan rustig af tot de aandrang komt. Het is belangrijk dat u voldoende drinkt zodat de blaas zich voldoende vult. Als u geen aandrang krijgt om te plassen, controleert de verpleegkundige de blaasinhoud met een zogenaamde bladderscan. Dit is een echografie (beelden door middel van geluidsgolven), waarmee pijnloos de blaasvulling wordt gemeten.

Als u aandrang heeft, moet u op een po of in een urinaal plassen. Dit is nodig, omdat de verpleegkundige moet weten hoeveel u plast. Als u heeft geplast, laat u dit weten aan de verpleegkundige. De verpleegkundige meet met behulp van de bladderscan hoeveel urine er in de blaas is achtergebleven.

Duur van de opname / ontslag

De duur van het onderzoek hangt af van de hoeveelheid urine die na het plassen in de blaas achterblijft. U kunt naar huis als u twee keer heeft geplast en er beide keren minder dan 100 ml urine in de blaas achtergebleven is.

Als u helemaal niet kunt plassen of er blijft nog veel urine in de blaas, wordt opnieuw een verblijfskatheter geplaatst of u krijgt instructie om zelf te katheriseren (zelfkatherisatie is het zelf leegmaken van de blaas met een katheter) samen met de verpleegkundige oefent u om zelf de blaas leeg te maken met behulp van een eenmalige katheter. In principe gaat u dezelfde dag weer naar huis en krijgt u een vervolgafspraak bij de uroloog.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle en Kampen

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Urologie
088 624 96 33 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Laatst gewijzigd 24 februari 2023 / 8584

Gerelateerde folders