Contact

Wetenschappelijk onderzoek

  1. Wetenschappelijk onderzoek

Om onze zorg aan patiënten verder te kunnen verbeteren, is de afdeling Chirurgie actief betrokken bij diverse wetenschappelijke onderzoeken. Deze vinden vaak in samenwerking met andere ziekenhuizen plaats.

De wetenschappers beschrijven elk onderzoek volgens een vastgesteld onderzoeksplan. Voordat een onderzoek start, is eerst goedkeuring van dit plan nodig van de Medisch Ethische Toetsingscommissie en de Raad van Bestuur van Isala.

Deelname aan onderzoek

Uiteraard hebben we ook de medewerking van patiënten nodig. Als wij u voor deelname aan een onderzoek vragen, krijgt u vooraf uitgebreide informatie. Hierin leest u over wat het onderzoek inhoudt en wat uw rol daarbij is. Op basis hiervan kunt u beslissen of u wilt meedoen.

Resultaten

De resultaten van onze onderzoeken verwerken we anoniem, om uw privacy te beschermen. We publiceren deze in wetenschappelijke vakbladen en dragen het uit op congressen. Hier informeren we vakgenoten uit het hele land, bijvoorbeeld over de nieuwste behandelmethoden. Omgekeerd bezoeken wij zelf ook congressen en cursussen om onze kennis op peil te houden.

Organisatie wetenschap

Naast het uitvoeren van onderzoek zijn we actief in diverse wetenschappelijke organen die zich inzetten om de geneeskunde in ons land verder te optimaliseren. Zoals de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie, de Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie, de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie, de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie en de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie.​

Ervaringen