Contact

Voorlichting

  1. Voorlichting

Na de diagnose kanker komt er veel op u en de mensen in uw omgeving af. Het is dan prettig om een vast aanspreekpunt te hebben. Een persoon die u tijdens het gehele traject begeleidt en die de geboden informatie inzichtelijk voor u maakt. Wij noemen deze medewerker bij Isala een regieverpleegkundige Oncologie.

Regieverpleegkundige Oncologie

De regieverpleegkundige Oncologie stemt uw afspraken op elkaar af en voorziet u van alle informatie. Zij licht de informatie toe die u van uw arts krijgt. De regieverpleegkundige Oncologie spreekt uw taal én de taal van de artsen en denkt met u en uw huisarts mee. Meestal is de regieverpleegkundige een gespecialiseerd verpleegkundige, soms een verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist heeft zowel verpleegkundige als medische kennis. Zij is in staat om sommige taken op het gebied van controle en behandeling van de arts over te nemen. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de specialist.

Van de regieverpleegkundige Oncologie krijgt u ook een Patiënten Informatie Dossier (PID) uitgereikt. Dit PID is bedoeld als ondersteuning. Het bevat uitgebreide informatie over uw vorm van kanker, de behandeling, bestaande organisaties en andere specifieke onderwerpen. Het dossier is uw persoonlijk eigendom. Om ervoor te zorgen dat u zo veel mogelijk profijt heeft van het PID is het belangrijk dat u het bij uw bezoek aan Isala meeneemt. Het kan dan worden aangevuld met de informatie die u op dat moment krijgt. Zo ontstaat een boekje dat zo veel mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke situatie

Ervaringen