Contact

Wetenschappelijk onderzoek

  1. Wetenschappelijk onderzoek

Medisch wetenschappelijk onderzoek is bij kwaadaardige ziektes noodzakelijk om de behandeling van patiënten verder te optimaliseren. Zonder onderzoek is het niet mogelijk nieuwe medicijnen te ontwikkelen en de bestaande kennis uit te breiden.

Landelijke werkgroepen

Binnen de oncologie wordt medisch wetenschappelijk onderzoek gecoördineerd door landelijke werkgroepen zoals de EORTC: European Organisation of Research and Treatment of Cancer. Deze werkgroepen houden zich bezig met het verbeteren van behandelmethoden voor volwassen patiënten met kwaadaardige ziektes. Binnen Isala vindt echter ook medisch wetenschappelijk onderzoek plaats wat niet door deze werkgroepen wordt gecoördineerd.

Deelname

Als u besluit deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, dan helpt u mee bij het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden of medicijnen die mogelijk veiliger en effectiever zijn dan bestaande. Ook kan bijvoorbeeld worden onderzocht hoe een bepaalde vorm van kanker beter is op te sporen.

Patiënten die behandeld worden voor een kwaadaardige ziekte in Isala kunnen gevraagd worden deel te nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Indien van toepassing zult u hierover uitvoerig mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd door uw arts. Vervolgens maakt u uw persoonlijke afweging en beslist u of u wel of niet wilt deelnemen.​ Deelname aan een studie is altijd op vrijwillige basis.

Meer informatie

Meer informatie over het meedoen aan onderzoek, de rechten en plichten kunt u vinden in de brochure Medisch wetenschappelijk onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ervaringen