Contact

Acute Pijn Service

  1. Acute Pijn Service

De Acute Pijn Service (APS) streeft naar een zo optimaal mogelijke behandeling van pijn bij patiënten met acute pijn. Goede pijnbestrijding bevordert het herstel na een operatie of trauma en gaat complicaties tegen. Het APS-team bestaat uit een anesthesioloog, pijnconsulenten en recoveryverpleegkundigen.

Afhankelijk van het soort pijn gebruiken we verschillende soorten pijnbestrijding. Hierbij kunt u denken aan tabletten, medicijnen die met een pompje via een infuus worden toegediend, pijnbestrijding door middel van zenuwblokkades of via een epiduraalkatheter. Patiënten die pijnbestrijding met een epiduraalkatheter of medicijnen via een infuus krijgen, worden elke dag door iemand van het APS-team bezocht. Ook is er dagelijks overleg tussen de betrokken artsen.

Pijnpomp

Om de postoperatieve pijnbestrijding te optimaliseren, is vanaf de dag van de operatie de Acute Pijn Service beschikbaar voor pijnproblemen. Bij patiënten die na de operatie een epiduraalkatheter hebben, komt vanaf de eerste dag dagelijks een APS-medewerker langs. Deze medewerker evalueert de pijnstilling en mogelijke bijwerkingen en past dit zo nodig aan. Na enkele dagen wordt bekeken of kan worden overgegaan op pijnstilling met tabletten.

Pijnstilling via de pijnpomp kan op verschillende manieren:

  • Medicatie via een bloedvat (PCA-techniek)
    PCA staat voor Patiënt Controlled Analgesia. U heeft een PCA-pomp waarmee u zelf zoveel pijnstilling toedient als u nodig heeft. Zo behoudt u zelf de controle.
  • Verdoving in de ruimte rond het ruggenmerg in het ruggenmergvlies (epiduraalkatheter)
    De anesthesioloog brengt een dun slangetje (de epiduraalkatheter) in uw rug. Dat gebeurt via een opening tussen twee ruggenwervels. Na het inbrengen van het slangetje, spuit de anesthesioloog hierdoor de medicijnen in. Zo wordt een deel van uw lichaam verdoofd.
  • Pijnbestrijding door een zenuwblokkade (Loco regionaal)
    In de buurt van de zenuw die door het pijnlijke gebied loopt, krijgt u een verdovend middel toegediend, waardoor de zenuw naar het pijnlijke gebied verdoofd wordt. De anesthesioloog kan eventueel een slangetje achterlaten om continu verdovende medicatie toe te dienen.

Pijnscore

De pijnscore is een van de methodes om een indruk te krijgen van de ernst van de pijn. Tijdens de preoperatieve screening krijgt u informatie en een folder over het afnemen van de pijnscore. De arts of verpleegkundige vraagt u regelmatig om een cijfer (tussen 0 en 10) te geven. Het cijfer 0 staat voor geen pijn en het cijfer 10 staat voor de ergst denkbare pijn. Aan de hand van deze informatie passen wij de pijnbestrijding aan.

Ervaringen