Contact

A. Krikke-Mensink

  1. A. (Annemie) Krikke-Mensink
Foto van medewerker  A. (Annemie)  Krikke-Mensink

A. (Annemie) Krikke-Mensink

physician assistant


Annemie Krikke-Mensink (1982) is sinds 2008 werkzaam op de polikliniek Longgeneeskunde.

In haar functie als physician assistant ondersteunt zij longartsen door zelfstandig en structureel medische taken van de medisch specialist over te nemen. De physician assistant beschikt over brede medische kennis en vaardigheden. Ook het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek behoort tot het competentieprofiel.

Verder speelt Annemie een belangrijke rol bij de ondersteuning van de medisch specialisten in het Isala Slaapcentrum. De afdeling Longgeneeskunde participeert samen met de specialismen Neurologie, Kaakchirurgie en Keel-, Neus- en Oorheelkunde in het Slaapcentrum. In het Slaapcentrum worden patiënten met verdenking van slaapproblemen gezien door een physician assistant en zo nodig een multidisciplinair team van specialisten. Binnen het Isala Slaapcentrum heeft de physician assistant een coördinerende rol bij het multidisciplinair overleg. Zij draagt zorg voor het bespreken van de diagnose en het behandelplan met de patiënt. Verder vervolgt zij de patiënt bij de behandeling en past zij de behandeling aan waar nodig.

Opleidingen

  • Master Physician Assistant aan de Hanze Hogeschool in Groningen
  • HBO-opleiding longfunctie analist in het OLVG te Amsterdam
BIG-nummer: 99924221681