Contact

Liquor cerebrospinalis

  1. Liquor cerebrospinalis

Instructie materiaalafname

Benodigdheden

Steriele liquorbuis (zie afbeelding).

Aanvraag

Vraag aan in HiX en print een HiX-etiket.

Werkwijze

  1. Neem liquor af vóórdat antibioticumtherapie wordt gestart, volgens het huidige protocol (voor aanvragers binnen Isala te vinden op intranet).
  2. Breng het materiaal aseptisch over in de liquorbuis en sluit goed af.
  3. Voorzie de buis van het HiX-etiket.

Transport en bewaarcondities

Het monster dient zo snel mogelijk op het LMMI binnen te komen i.v.m. de kwaliteit van het materiaal. Bewaar het materiaal tot transport bij kamertemperatuur.


Steriele liquorbuis.