Contact

Aanvragen diagnostiek

  1. Aanvragen diagnostiek

U kunt bij Isala eenvoudig diagnostiek aanvragen. Op basis van de uitslag van het aangevraagde onderzoek kan onze specialist een diagnose stellen of u als arts helpen bij het stellen van een diagnose.

Het scala van diagnostische onderzoeken is breed:

Digitaal aanvragen

Vanaf 16 september is het mogelijk om via ZorgDomein diagnostiek aan te vragen voor het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL), Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten (LMMI) en Pathologie van Isala. Meer informatie over digitaal aanvragen via ZorgDomein

Tarieven diagnostiek

Ervaringen