Contact

Medische microbiologie

  1. Medische microbiologie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

 

Bericht diagnostiek LMMI

Geachte collega,

In deze – voor iedereen nieuwe – coronatijden komen vrijwel alle systemen enorm onder druk te staan. Dat geldt ook voor onze diagnostiek.

U bent van ons gewend dat we altijd ons uiterste best doen om u te voorzien van diagnostiek van topniveau. De druk is nu echter zo hoog dat we niet al onze diagnostiek in de volle breedte kunnen volhouden wat betreft pakket en doorlooptijden.

Om dit in zijn volledigheid en in detail met u te communiceren is ondoenlijk, omdat de situatie steeds verandert. Deels omdat we keuzes hebben moeten maken en deels omdat we verwachten dat we geleidelijk aan in de toekomst toch weer op ons oude niveau zullen kunnen gaan opereren.

We houden de actuele stand van de afwijkingen voor u bij in een tabel

Hier vindt u het tijdschema voor de diagnostiek op COVID-19.

Influenzadiagnostiek seizoen 2020-2021 

Vanaf 11 januari 2021 heeft het LMMI een zeer betrouwbare nieuwe “snelle PCR-test” in gebruik genomen voor het simultaan aantonen van SARS-CoV-2, influenza A en influenza B. Op dit moment circuleert er nog geen influenza in Nederland. Echter, door het tijdig in gebruik nemen van deze nieuwe test kan het LMMI naast Covid-19 snel uitsluiten dan wel bevestigen of er sprake is van influenza. Zo zijn we in Isala goed voorbereid mocht het influenzavirus toch nog zijn intrede doen. Zolang landelijk het griepseizoen nog niet is gestart, worden additionele testkosten voor deze monitoring niet in rekening gebracht. Gezien de beperkte beschikbaarheid van testmaterialen en de door VWS landelijk gestuurde verdeling ervan over de medisch microbiologische laboratoria, zal de snelle PCR, net als nu, alleen op indicatie (SEH/EHLH en/of in overleg met arts-microbioloog) ingezet worden.

========

Over het LMMI

Het Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (LMMI) onderzoekt op uw verzoek patiëntenmateriaal op verwekkers van infectieziekten.

Er wordt gebruik gemaakt van bacteriologische, virologische, mycologische, parasitologische, sero-immunologische en moleculair biologische laboratoriumdiagnostiek. Dit onderzoek wordt verricht op aanvraag van bijvoorbeeld een huisarts, medisch specialist, verloskundige, keuringsarts, deskundige infectiepreventie of andere aanvragers werkzaam in (zorg-)instellingen in de regio Zwolle en Meppel.

Hier vindt u informatie voor:

Diagnostiekwijzer: