Contact

Medische microbiologie

  1. Medische microbiologie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Influenzadiagnostiek seizoen 2020-2021 

Vanaf 11 januari 2021 heeft het LMMI een zeer betrouwbare nieuwe “snelle PCR-test” in gebruik genomen voor het simultaan aantonen van SARS-CoV-2, influenza A en influenza B. Op dit moment circuleert er nog geen influenza in Nederland. Echter, door het tijdig in gebruik nemen van deze nieuwe test kan het LMMI naast Covid-19 snel uitsluiten dan wel bevestigen of er sprake is van influenza. Zo zijn we in Isala goed voorbereid mocht het influenzavirus toch nog zijn intrede doen. Zolang landelijk het griepseizoen nog niet is gestart, worden additionele testkosten voor deze monitoring niet in rekening gebracht. Gezien de beperkte beschikbaarheid van testmaterialen en de door VWS landelijk gestuurde verdeling ervan over de medisch microbiologische laboratoria, zal de snelle PCR, net als nu, alleen op indicatie (SEH/EHLH en/of in overleg met arts-microbioloog) ingezet worden.

Hier vindt u het tijdschema voor de diagnostiek op COVID-19.

========

Over het LMMI

Het Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (LMMI) onderzoekt op uw verzoek patiëntenmateriaal op verwekkers van infectieziekten.

Er wordt gebruik gemaakt van bacteriologische, virologische, mycologische, parasitologische, sero-immunologische en moleculair biologische laboratoriumdiagnostiek. Dit onderzoek wordt verricht op aanvraag van bijvoorbeeld een huisarts, medisch specialist, verloskundige, keuringsarts, deskundige infectiepreventie of andere aanvragers werkzaam in (zorg-)instellingen in de regio Zwolle en Meppel.

Hier vindt u informatie voor:

Diagnostiekwijzer:

Ervaringen