Contact

Aanvragers binnen Isala

 1. Aanvragers binnen Isala
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Voor een juiste afhandeling van uw aanvraag is het van belang dat het Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (LMMI) het onderzoeksmateriaal op de juiste wijze ontvangt. Hier leest u alle informatie voor de juiste aanvraag, het transport en hoe u de uitslag teruggekoppeld krijgt.

Interne aanvragers

Voor aanvragers werkzaam binnen Isala en Isala Diaconessenhuis in Meppel gelden de volgende richtlijnen:

Afnamemateriaal

Isala Zwolle

Afname- en verzendmateriaal is verkrijgbaar bij het LMMI, Vlinder 1, 2e etage (V1.2), toestelnummer 3111. Let voor gebruik op de verloopdatum van het afnamemateriaal, indien van toepassing.

ESwabs, steriele containers en fecescontainers worden door Logistiek op alle afdelingen op voorraad gehouden. Overige afnamematerialen zoals bloedkweeksets worden door het LMMI op specifieke afdelingen bevoorraad.

Isala Diaconessenhuis Meppel

Afname- en verzendmateriaal is verkrijgbaar bij het LMMI (Bacteriologie), 2e etage, afdeling 98, (0522) 23 3211.

Aanvraag

Aanvragers binnen Isala Zwolle en Isala Diaconessenhuis Meppel vragen diagnostiek aan in HiX, onder Medische microbiologie of op tabblad Serologie/Moleculair LMMI onder Laboratorium.

Het is belangrijk dat u bij de aanvraag nauwgezet de administratieve en relevante klinische informatie invult. De klinische informatie is essentieel voor het inzetten van de juiste diagnostiek en voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Voorzie de primaire verpakking van het materiaal (potje, eSwab) van een HiX-etiket en zorg dat daarop de afnamedatum en –tijd van het werkelijke moment van afname worden genoteerd.

Uitgebreide afname-instructies, indicatie van doorlooptijden en of het onderzoek wordt doorgestuurd naar een extern laboratorium (vermelding *ext.) vindt u in LMMI Diagnostiek Microbiologie.

De aanvraag in HiX is de dienstverleningsovereenkomst tussen aanvrager en LMMI. Indien mondeling extra onderzoek wordt aangevraagd, ontvangt u hiervan een bevestiging via de gebruikelijke rapportage. Indien u niet akkoord gaat, neemt u dan binnen één werkdag na de aanvraag contact op met het LMMI.

Het LMMI kan aanvragen voor diagnostiek niet in behandeling nemen indien: 

 • voor het onderzoek relevante patiënt-, materiaal- en/of klinische gegevens ontbreken en/of er een risico op verwisseling bestaat.
 • het materiaal ongeschikt is voor het gewenste onderzoek (ongeschikt lichaamsmateriaal; bijvoorbeeld hemolytisch serum) of als er ongeschikt afnamemateriaal is gebruikt.
 • de transporttijd na afname van invloed kan zijn op de kwaliteit van het onderzoek, of als transport onder onjuiste condities heeft plaatsgevonden. Voor bacteriologische diagnostiek geldt < 4 dagen, voor serologische en moleculaire diagnostiek < 7 dagen en voor EDTA bloed < 24 uur. 
 • wel een aanvraag is ontvangen, maar geen materiaal.

De aanvrager wordt van iedere geconstateerde afwijking op de hoogte gesteld.

Transport

 • Materiaal voor diagnostiek moet verpakt worden in een buidelgripzakje.
 • Voorzie het materiaal van een volledig ingevuld HiX-etiket, doe het in het zakje en sluit af.
 • Raadpleeg voor bewaarcondities vóór verzending LMMI Diagnostiek Microbiologie.
Afbeelding 1: Buidelgripzakje
  Het materiaal voor diagnostiek moet zo snel mogelijk na afname binnenkomen op het LMMI. Vertraging kan ten koste gaan van de kwaliteit van het materiaal en daarmee van de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Afgenomen materiaal kan binnen Isala op diverse verzamelpunten in de daarvoor bestemde bak of koelkast geplaatst worden.

Het vervoer van het materiaal naar het LMMI

Isala Zwolle

Verzamelpunten: op elke verpleegafdeling bevindt zich een koelkastje en een bak (blauw etiket).

Vervoer materiaal:

 • Werkdagen: brancardiers halen tussen 8:00 en 16:30 uur elk uur materiaal op van alle verzamelpunten en brengen het naar het LMMI.
 • Weekend en feestdagen: brancardiers halen om 9:00 uur en 11:00 uur materiaal op van alle verzamelpunten en brengen het naar het LMMI.

Isala Diaconessenhuis in Meppel

Verzamelpunt: al het materiaal dient te worden afgegeven op het LMMI (Bacteriologie), 2e etage, afdeling 98.

Polikliniek Kampen

Verzamelpunt: KCL: Klinisch chemisch laboratorium

Vervoer materiaal:

 • Werkdagen: de bodedienst van polikliniek Kampen haalt materiaal op van het KCL om 12.30 uur en brengt het naar het LMMI.
 • Weekend en feestdagen: geen transport.

Uitslagen

Bij de diagnostiek van normaliter steriele patiëntenmaterialen zoals liquor, gewrichtspunctaat, bloed en dergelijke wordt de aanvrager altijd door het LMMI op de hoogte gesteld van het Gram-preparaat, dan wel van de kweekresultaten als er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van pathogene micro-organismen. De arts-microbioloog neemt altijd contact op als (voorlopige) onderzoeksresultaten (Rapportage en bevindingen door het LMMI) daartoe aanleiding geven.

Als u tussentijds informatie wilt over de ingezette diagnostiek, kunt u contact opnemen met de afdeling Preanalyse en secretariaat (APS) van het LMMI. Voor een intercollegiaal consult of de aanvraag van spoedonderzoek is ten allen tijde de dienstdoende arts-microbioloog bereikbaar. Als het patiëntenmateriaal is gearriveerd op het LMMI wordt dat zichtbaar in HiX (“volgt”). Zodra het onderzoek (of tussentijds deelonderzoek) is afgerond, verschijnt de (voorlopige) geautoriseerde uitslag in HiX.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Een deel van het lichaamsmateriaal waarop microbiologische diagnostiek is uitgevoerd, wordt voor een bepaalde tijd (niet anoniem) bewaard ten behoeve van eventueel hernieuwd of vervolgonderzoek. Het bewaarde materiaal kan ook gebruikt worden voor kwaliteitscontroledoeleinden of wetenschappelijk onderzoek. In dat geval wordt het materiaal geanonimiseerd of gecodeerd gebruikt. Eventuele nieuwe bevindingen die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek worden, na terugkoppeling aan de patiëntgegevens, aan de behandelend arts gerapporteerd.

Indien de patiënt niet wil dat lichaamsmateriaal gebruikt wordt voor (wetenschappelijk) onderzoek en/of niet geïnformeerd wil worden over nieuwe bevindingen, dan wordt dit vastgelegd in HiX en dient dat bij de aanvraag te worden aangegeven. Het LMMI hanteert in deze altijd de gedragsregels opgesteld door de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).