Contact

Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten

 1. Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten

Het Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (LMMI) onderzoekt patiëntenmateriaal op verwekkers van infectieziekten. Er wordt gebruik gemaakt van bacteriologische, virologische, mycologische, parasitologische, sero-immunologische en moleculair biologische laboratoriumdiagnostiek. Op deze pagina leest u meer over het LMMI.

Voor het aanvragen van onderzoek gaat u naar Aanvragen diagnostiek.

Soorten onderzoek

Het LMMI maakt onderdeel uit van de medisch ondersteunende specialismen binnen Isala. Aan het laboratorium zijn artsen-microbioloog dr. S.B. Debastdr. H.M.E. Frénay, dr. H. Gremmelsdrs. J.D. Machielsdrs. C. Oliveira dos Santos en dr. G.H.J. Wagenvoort verbonden. Het LMMI werkt in de regio Zwolle ook nauw samen met MCC Klik. Deze samenwerking is vastgelegd in de vorm van de Zwolse werkafspraken.

Het LMMI verricht onderzoek op aanvraag van bijvoorbeeld een huisarts, medisch specialist, verloskundige, keuringsarts, deskundige infectiepreventie of andere aanvragers werkzaam in (zorg-)instellingen in de regio Zwolle en Meppel. Het LMMI Diagnostiek Microbiologie (Diagnostisch vademecum) bevat alle verrichtingen die via het Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (LMMI) kunnen worden aangevraagd en is een handvat bij het aanvragen van klinisch relevant laboratoriumonderzoek. Voor ieder opgenomen ziektebeeld is aangegeven welke diagnostiek kan worden overwogen. Naast het uitvoeren van laboratoriumdiagnostiek houdt het LMMI zich bezig met:

 • Intercollegiaal consult en beleid op het gebied van diagnostiek en anti-microbiële therapie.
  De artsen-microbioloog van het LMMI geven gevraagd en ongevraagd advies over diagnostiek, behandeling en preventie van infecties.
 • Infectiepreventie.
  Het LMMI bevordert infectiepreventie in ziekenhuis en verpleeghuis door voorlichting, protocollering, implementatie van preventieve maatregelen, surveillance en controle van ziekenhuisinfecties. De afdeling Infectiepreventie van het LMMI heeft tot doel ziekenhuisinfecties te beperken. Daartoe richt de afdeling zich op de bronnen van besmetting, bijvoorbeeld dragers van MRSA of patiënten met tuberculose. Daarnaast besteedt de afdeling ook aandacht aan de wijze van besmetting, bijvoorbeeld het voorkómen van nosocomiale overdracht van micro-organismen tussen medewerkers en patiënten of omgeving en patiënten.
 • Beleidsontwikkeling.
  De artsen-microbioloog initiëren en verlenen medewerking aan beleidsvorming, het opstellen van procedures, protocollen, voorschriften en multdisciplinaire richtlijnen voor preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten. 
 • Openbare gezondheidszorg.
  De artsen-microbioloog dragen bij aan de bestrijding van infectieziekten onder de bevolking. Het LMMI heeft daarom regelmatig overleg met de GGD.
 • Onderwijs.
  Het LMMI verzorgt voorlichting, onderwijs en opleiding aan analisten, stagiaires, medisch specialisten, deskundigen infectiepreventie, arts-assistenten en co-assistenten over medische microbiologie en infectieziekten. 
 • Wetenschappelijk onderzoek.
  Het LMMI voert wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van medische microbiologie en/of infectieziekten.

Keurmerken

Het LMMI van Isala is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie testen voor ISO15189:2012 onder nr. M209. De activiteiten van het LMMI zijn opgenomen in de scope op de website van de RvA. Daarnaast Is het LMMI Collaborative Centre van de European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). Het LMMI heeft een competentieverklaring opgesteld.

Testen RvA M 209
Logo ESCMID

Contact

Voor vragen, aanvullingen, complimenten en klachten aan het Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten kunt gebruikmaken van ons reactieformulier. U kunt ook terecht op de Isala-pagina Rechten, plichten en klachten.

Isala Zwolle

Hoofdgebouw (V1.2)
Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (LMMI)
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
Routebeschrijving

088 624 31 11
lmmi@isala.nl

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, zaterdag/zondag/feestdagen van 8.00 tot 14.00 uur.
Buiten kantooruren zijn de dienstdoende arts-microbioloog en de dienstdoende deskundige infectiepreventie oproepbaar via de telefonisten van Isala, 088 624 50 00.

Isala Meppel

Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (LMMI)
Poliplein Reggersweg 2
7943 KC Meppel
Routebeschrijving

 

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Buiten kantooruren is de dienstdoende arts-microbioloog oproepbaar via de telefonisten van Isala, 088 624 50 00.

Ervaringen