Contact

Patiëntenportaal

  1. Patiëntenportaal

MijnIsala.nl is een beveiligde website, waarmee patiënten van Isala gedeeltes van hun medisch dossier kunnen inzien. Inloggen kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via de computer, tablet of smartphone.

Inloggen op MijnIsala

De patiënt krijgt twee mogelijkheden om in te loggen op MijnIsala:

  1. Inloggen met het nummer dat op de verwijsbrief van de huisarts staat.
  2. Inloggen met DigiD via de opties: ‘Ik wil inloggen met een extra controle via sms’ of ‘Ik wil inloggen met de DigiD app’. Als de patiënt geen DigiD heeft, de ‘controle via sms’ nog niet geactiveerd heeft of de DigiD app wil installeren, dan verwijzen wij naar www.digid.nl.

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Patiënten kunnen zelf eenvoudig gegevens als adres, (mobiel) telefoonnummer, emailadres, huisarts en apotheek wijzigen.

Medisch dossier inzien

Na het polikliniekbezoek kan de patiënt zijn eigen dossier inzien. Hierin staat onder andere de correspondentie met de huisarts, het behandelverslag, de gestelde diagnose, labuitslagen (bloed en urine), radiologieverslagen en de medicijnen die door Isala zijn voorgeschreven. Het moment van inzien van de gegevens varieert tussen de nul en 7 dagen na de afspraak. Een aantal uitslagen dient eerst door de arts beoordeeld te worden.

Folders over de behandeling inzien

De arts, verpleegkundige of andere medewerker die de patiënt behandelt geeft mondelinge informatie over de onderzoeken en behandelingen die de patiënt ondergaat. Vaak is het prettig om die informatie nog eens te kunnen nalezen. In MijnIsala vindt de patiënt de digitale folders die van toepassing zijn op de behandeling.

Herhaalafspraken maken

Als de patiënt terug moet komen voor een herhaalafspraak, dan hij zelf een geschikte datum en locatie plannen in MijnIsala. De reeds gemaakte afspraken worden ook getoond. De patiënt kan ook nog steeds met de polikliniek bellen voor een afspraak.

Vragenlijst invullen

Soms vragen wij patiënten een digitale vragenlijst in te vullen ter voorbereiding op een afspraak. Deze kan thuis ingevuld worden via MijnIsala. Als de patiënt daar thuis niet de middelen voor heeft, dan krijgt hij van de polikliniek een cijfercode, waarmee de vragenlijst op een computer in het ziekenhuis kan worden ingevuld.

Toestemming voor inzien dossier door huisarts

Wij vragen patiënten om toestemming te geven voor het inzien van het patiëntendossier door zorgverleners buiten Isala, zoals de huisarts. Wij verwijzen patiënten naar de folder Toestemming gevraagd voor inzien medisch dossier.

Vragen

Heeft u vragen over MijnIsala dan kunt u deze mailen naar mijnisala@isala.nl.

Op 2 november 2018 is het nieuwe patiëntenportaal ‘MijnIsala’ live gegaan
Om alle functionaliteiten in MijnIsala goed werkend in te kunnen richten en vervolgens te testen in de praktijk, gaan we op 2 november eerst live met uitgebreid MijnIsala als pilot op de poli Longgeneeskunde. Daarnaast starten drie andere poli’s alleen met digitale vragenlijsten. We nemen voor wat betreft het online afspraken maken de situatie uit het ‘oude MijnIsala’ over. In deze pilotfase wordt getest of de inrichting en processen ook geschikt zijn om ziekenhuisbreed te gaan gebruiken. In 2019 worden de functionaliteiten die goed werken dan ook op andere poli’s in gebruik genomen. Pas dan zal er ook meer ruchtbaarheid gegeven worden aan het nieuwe MijnIsala.

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.