Contact

Longonderzoek

  1. Longonderzoek

Huisartsen hebben met het Astma COPD Diagnose Centrum snelle toegang tot longfunctieonderzoeken. Het centrum biedt op een laagdrempelige manier (aanvullend) onderzoek om patiënten met (een vermoeden van) astma en/of COPD bij u in de praktijk, passende behandeling en begeleiding te kunnen bieden.

Op basis van de gedane diagnostiek geeft de verpleegkundig specialist van Isala u een behandeladvies. Bijvoorbeeld op het gebied van medicatie of vervolgonderzoek. U blijft hoofdbehandelaar. Het Astma COPD Diagnose Centrum is een diagnostische service om patiënten in de eerste lijn beter te kunnen behandelen en begeleiden.

Soorten diagnostiek

Het Astma COPD Diagnosecentrum voert de volgende diagnostiek uit:

  • spirometrie (voor en na medicatie);
  • metacholineprovocatietest;
  • controle spirometrie bij bewezen astma en/of COPD.

Aanvragen diagnostiek

Wilt u een patiënt insturen, dan kan dit via ZorgDomein.

Proces

Na verwijzing verricht de verpleegkundig specialist van de polikliniek Longgeneeskunde de triage en wordt er een afspraak gepland. Uw patiënt komt vervolgens op het spreekuur van de verpleegkundig specialist in Isala. Patiënten kunnen zowel naar de locatie Zwolle als Meppel De poliklinische afspraak vindt plaats binnen twee weken na doorverwijzing. U krijgt na de diagnostiek een behandeladvies per brief.

Samenwerking

Deze diagnostische service is een samenwerking met Medrie en Huisartsenzorg Drenthe. Anderhalve lijns zorg met een passend anderhalve lijns tarief.

Ervaringen