Contact

Pathologie

  1. Pathologie

Het Laboratorium voor pathologie doet op uw verzoek onderzoek naar ziekten. Het onderzoek bestaat uit cytologie (celmateriaal), histologie (weefsels en organen) en postmortaal onderzoek (obductie). Op basis van de uitslag van het aangevraagde onderzoek kan de laboratoriumspecialist een diagnose stellen of u als arts helpen bij het stellen van een diagnose.

Aanvraagformulieren en afname- en verzendmateriaal

Aanvragen van diagnostiek gebeurt voornamelijk digitaal, vanuit het ZIS (medisch specialisten) of bijvoorbeeld via Zorgdomein (eerstelijns aanvragers). Zo lang niet alle aanvragers over die mogelijkheid beschikken kan ook gebruik gemaakt worden van onderstaande aanvraagformulieren. U kunt de aanvraagformulieren downloaden of, samen het afname- en verzendmateriaal, bestellen via onze webshop www.diagnosepunt-webshop.nl

Instructies

Om uw aanvragen correct en tijdig in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat u het onderzoeksmateriaal op de juiste manier instuurt. Hierdoor kunnen we het materiaal optimaal verwerken.

Pathologie heeft diverse folders voor patiënten die voor onderzoek zelf materiaal moeten indienen of verzamelen. Ga naar de patiëntenfolders Pathologie.

Uitslagen

Uitslagen van onderzoeken worden geautoriseerd door onze pathologen, waarna deze digitaal gerapporteerd worden naar het ZIS (voor medisch specialisten) of het HIS (voor eerstelijns aanvragers). Tevens worden de bevindingen opgeslagen in de landelijke database van PALGA, het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief. Dit is een Stichting die is opgericht om de communicatie en informatievoorziening binnen de pathologie in Nederland te optimaliseren ten behoeve van betere diagnostiek en verslaglegging voor patiëntenzorg.

Laboratorium voor Pathologie

Het Laboratorium voor pathologie van Isala is gespecialiseerd in het onderzoek naar ziekten, maar geeft daarnaast ook voorlichting, onderwijs en doet wetenschappelijk onderzoek. Een aantal activiteiten van Pathologie zijn het uitvoeren van cytologisch en histologisch onderzoek, moleculair diagnostisch onderzoek, obductie onderzoek en punctie op afspraak. Lees meer over Pathologie.

Ervaringen