Contact

Digitaal aanvragen via ZorgDomein

  1. Digitaal aanvragen via ZorgDomein

Via ZorgDomein kunt u digitaal diagnostiek aanvragen voor het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL), Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten (LMMI) en Pathologie van Isala. 

Voordelen van digitaal aanvragen zijn:

  • De aanvragen zijn voor u enkele maanden inzichtelijk binnen de ZorgDomein omgeving
  • Digitaal aanvragen is minder foutgevoelig
  • De patiënt wordt automatisch verwezen voor een bloedafnameafspraak waardoor de patiënt zelf een afspraak kan maken via mijnisala.nl.

De bacteriologie aanvragen verlopen nog wel op papier. Hiervoor zijn nieuwe aanvraagformulieren beschikbaar. Deze kunt u op de voor u bekende manier blijven aanvragen.

In het zorgvraagmenu is het nieuwe aanbod terug te vinden via:
- Diagnostiek => laboratorium

Meer informatie

Meer informatie over het nieuwe aanbod van digitaal aanvragen via ZorgDomein.

Veelgestelde vragen

Ervaringen