Contact

Klinische chemie

  1. Klinische chemie
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Het Klinische laboratorium doet op uw verzoek onderzoek in bloed, urine, ontlasting, liquor, beenmerg, sperma, lymfeklieren en lichaamsvochten. Ook hematologisch en cytologisch onderzoek wordt verricht. Op basis van de uitslag van het aangevraagde onderzoek kan de laboratoriumspecialist een diagnose stellen of u als arts helpen bij het stellen van een diagnose.

Aanvragen van diagnostiek

Voor het aanvragen van diagnostisch onderzoek heeft u een aanvraagformulier nodig. U kunt deze bestellen via onze webshop www.diagnosepunt-webshop.nl.

Om uw aanvragen correct en tijdig in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat de formulieren op de juiste manier zijn ingevuld. Instructies daarvoor kunt u raadplegen in onderstaande documenten:

Zelf afnemen en insturen van monsters

Indien u zelf bloed wil afnemen en insturen of indien u patiënten zelf urine wil laten verzamelen dient u gebruik te maken van door ons laboratorium goedgekeurde afnamematerialen en verzendmaterialen. Deze u kunt bestellen via onze webshop www.diagnosepunt-webshop.nl.

Voor het correct afnemen en insturen van bloedmonsters verzoeken wij u onderstaande instructies te volgen:

Raadpleeg voor informatie over welk type buis/potje voor welk onderzoek of onderzoekspakket moet worden afgenomen onderstaande instructies:

Patiëntenfolders

Het KCL heeft diverse folders voor patiënten die voor onderzoek zelf materiaal moeten indienen of verzamelen. Ga hiervoor naar de patiëntenfolders KCL.

Waar kunnen patiënten terecht?

U kunt patiënten voor bloedprikken en het inleveren van urine en/of ontlasting doorverwijzen naar de prikposten van Isala. Voor enkele bepalingen is afname alleen mogelijk op locaties Isala Zwolle, Diagnosepunt Zwolle en Isala Diaconessenhuis Meppel. Ook moet er voor sommige functietesten een afspraak gemaakt worden met de polikliniek Bloedafname. In de eLabgids staat of dit voor de door u aangevraagde onderzoeken van toepassing is.

Thuisprikken

Is een patiënt niet in staat om naar een prikpost te komen, dan kan hij of zij ook thuis gesprikt worden. U kunt dit telefonisch of met een beveiligde Zorgmail (infopunt-kcl@isala.nl) aan ons doorgegeven. Gaat het om een afname op dezelfde dag, neem dan telefonisch contact op om te overleggen over de mogelijkheden. De afgenomen monsters worden met het door u aan de patiënt verstrekte aanvraagformulier naar het laboratorium gebracht.

Monster niet geschikt voor onderzoek

Het kan voorkomen dat een bij een patiënt afgenomen monster niet geschikt blijkt te zijn voor het gewenste onderzoek. Bijvoorbeeld omdat:

  • het monster niet op de juiste wijze geïdentificeerd is;
  • het monster niet in de juiste afnamebuis of container zit;
  • het monster niet op de juiste wijze vervoerd of bewaard is;
  • het monster uiterlijke afwijkingen vertoont;
  • de hoeveelheid afnamemateriaal onvoldoende is.

In deze gevallen nemen wij contact met u op om te overleggen of het aangevraagde onderzoek uit het monster moet worden verricht.

Uitslagen

Uitslagen worden in de meeste gevallen nog dezelfde dag elektronisch aan u gerapporteerd. In de uitslagrapportage worden de actuele referentiewaarden meegestuurd. Deze zijn ook te raadplegen via de eLabgids. Om fouten te voorkomen adviseren wij u om gebruik te maken van EDIFACT berichtgeving, waarmee het mogelijk wordt om uitslagen van onderzoek geautomatiseerd in uw eigen digitale patiëntendossier te importeren.

Klinische chemisch laboratorium

Het KCL van Isala beoefent de klinische chemie en hematologie (bloedziekten) in de volle breedte. Voor complexe en zeldzame laboratoriumdiagnostiek onderhoudt het KCL contacten met andere laboratoriumspecialisten. Op deze manier is vrijwel elk klinisch relevant onderzoek mogelijk. Lees meer over het KCL.

De eLabgids

De Isala eLabgids is een database waarmee u op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier informatie kunt raadplegen over het bepalingenpakket van KCL. Ook worden met de eLabgids contactgegevens en nieuws vanuit het KCL beschikbaar gesteld.

De Isala eLabgids is specifiek ingericht voor Isala en kent een openbaar deel en een gesloten deel. Het gesloten deel bevat meer specifieke en inhoudelijke informatie over bepalingen en is enkel toegankelijk voor huisartsen en medisch specialisten met een beveiligde login. Indien gewenst kunt u toegang verkrijgen tot het gesloten deel door een mailbericht te sturen naar: kcl-pa.kwaliteitszorg@isala.nl. Vermeld in het mailbericht uw mailadres en uw VEKTIS(AGB)-code of BIG-registratienummer. Wij informeren u dan zodra uw account is geactiveerd.

TIP: zet de link (URL) van de eLabgids op een voor u makkelijk bereikbare plek, bijvoorbeeld in uw favorieten van de browser.

De eLabgids: ook beschikbaar als app voor mobile devices

De eLabgids is ook als app op uw mobile device te installeren. Ga daarvoor naar de Google (Android) of Apple (iOS) appstore en zoek op Isala Lab. Onze informatie is daarmee altijd en overal raadpleegbaar.