Contact

Klinische chemie

 1. Klinische chemie

Het Klinische laboratorium doet op uw verzoek onderzoek in bloed, urine, ontlasting, liquor, beenmerg, lymfeklieren en lichaamsvochten. Op basis van de uitslag van het aangevraagde onderzoek kan de laboratoriumspecialist een diagnose stellen of u als arts helpen bij het stellen van een diagnose.

Aanvragen van diagnostiek

Aanvragen voor diagnostiek kunt u digitaal indienen via ZorgDomein. Is uw patiënt niet in staat om naar een prikpost te komen, dan kan hij of zij ook thuis geprikt worden. Voor thuisprikken gelden onderstaande aanvraagprocedures:

Gaat het om een afname op dezelfde dag, neem dan telefonisch contact op via 088 624 24 68 om te overleggen over de mogelijkheden.

Belangrijk!! Na het plaatsen van de laboratoriumaanvraag dient u het patiëntbericht te printen en aan uw patiënt te verstrekken of het aanvraagformulier bij de patiënt achter te laten. Uw patiënt dient het patiëntbericht of het aanvraagformulier bij het bezoek aan de prikpost aan onze laboratoriummedewerker te overhandigen. Zonder patiëntbericht of aanvraagformulier is het voor ons niet mogelijk om het aangevraagde onderzoek bij de patiënt af te nemen.

Zelf afnemen en insturen van monsters

Indien u zelf bloed wil afnemen en insturen of indien u patiënten zelf urine wil laten verzamelen, dient u gebruik te maken van door ons laboratorium goedgekeurde afnamematerialen en verzendmaterialen. Deze kunt u bestellen via onze webshop diagnosepunt-webshop.nl.

In onze eLabgids kunt u voor elke bepaling onder de rubriek ‘Mogelijke afnamelocaties’ lezen of het zelf afnemen en insturen van het benodigde bloed mogelijk is (er staat in dat geval ‘Alle priklocaties van KCL Isala’). Indien zelf afnemen mogelijk is dient u voorafgaande aan de afname onderstaande rubrieken te raadplegen:

 • ‘Afnamecondities’: hier staat vermeld of er specifieke afnamecondities van toepassing zijn.
 • ‘Bewaarcondities + termijn afgenomen materiaal’: hier staat vermeld onder welke condities afgenomen bloed tot aan insturen moet worden bewaard.
 • ‘Transportcondities afgenomen materiaal’: hier staat vermeld of er specifieke transportcondities van toepassing zijn.

Instructies

Voor het correct afnemen en insturen van bloedmonsters verzoeken wij u onderstaande instructies te volgen:

Raadpleeg voor informatie over welk type buis/potje voor welk onderzoek of onderzoekspakket moet worden afgenomen:

 • het patiëntbericht dat wordt gegenereerd na plaatsen van de laboratoriumaanvraag in ZorgDomein
 • onze eLabgids

Patiëntenfolders

Het KCL heeft diverse folders voor patiënten die voor onderzoek zelf materiaal moeten indienen of verzamelen. Ga hiervoor naar de patiëntenfolders KCL.

Waar kunnen patiënten terecht?

Voor het prikken van bloed of het inleveren van urine en/of feces moet uw patiënt een afspraak maken.

Nadat u een laboratoriumaanvraag in ZorgDomein heeft geplaatst, kan uw patiënt een afspraak plannen op mijnisala.nl. Inloggen kan met behulp van het Digi-D of ZD-nummer.

Op de pagina prikposten kunt u een actueel overzicht vinden van onze prikposten. Voor elke prikpost staat vermeld op welke dagen en tijden de prikpost geopend is en voor welk type onderzoek uw patiënt er terecht kan.

Mocht dit niet lukken of lastig voor uw patiënt zijn, dan kan uw patiënt ook telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 088 624 23 77. Voor vragen kunt u de patiënt verwijzen naar de info over bloedprikken

Voor enkele bepalingen is afname alleen mogelijk op locaties Isala Zwolle, Diagnosepunt Zwolle en Isala Diaconessenhuis Meppel. Ook moet er voor sommige functietesten een afspraak gemaakt worden met de polikliniek Bloedafname. In de eLabgids en in onze patiëntenfolders voor functietesten staat of dit voor de door u aangevraagde onderzoeken van toepassing is.

Monster niet geschikt voor onderzoek

Het kan voorkomen dat een bij een patiënt afgenomen monster niet geschikt blijkt te zijn voor het gewenste onderzoek. Bijvoorbeeld omdat:

 • het monster niet op de juiste wijze geïdentificeerd is;
 • het monster niet in de juiste afnamebuis of container zit;
 • het monster niet op de juiste wijze vervoerd of bewaard is;
 • het monster uiterlijke afwijkingen vertoont;
 • de hoeveelheid afnamemateriaal onvoldoende is.

In deze gevallen nemen wij contact met u op om te overleggen of het aangevraagde onderzoek uit het monster moet worden verricht.

Uitslagen

Uitslagen worden in de meeste gevallen nog dezelfde dag elektronisch aan u gerapporteerd. In de uitslagrapportage worden de actuele referentiewaarden meegestuurd. Deze zijn ook te raadplegen via de eLabgids. Om fouten te voorkomen adviseren wij u om gebruik te maken van EDIFACT berichtgeving, waarmee het mogelijk wordt om uitslagen van onderzoek geautomatiseerd in uw eigen digitale patiëntendossier te importeren.

Ook is het mogelijk om uitslagen van onderzoek in te zien via het Zorgverlenersportaal van Isala.

Klinische chemisch laboratorium

Het KCL van Isala beoefent de klinische chemie en hematologie (bloedziekten) in de volle breedte. Voor complexe en zeldzame laboratoriumdiagnostiek onderhoudt het KCL contacten met andere laboratoriumspecialisten. Op deze manier is vrijwel elk klinisch relevant onderzoek mogelijk. Lees meer over het KCL.

De eLabgids

De Isala eLabgids is een database waarmee u op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier informatie kunt raadplegen over het bepalingenpakket van KCL. Ook worden met de eLabgids contactgegevens en nieuws vanuit het KCL beschikbaar gesteld.

De Isala eLabgids is specifiek ingericht voor Isala en kent een openbaar deel en een gesloten deel. Het gesloten deel bevat meer specifieke en inhoudelijke informatie over bepalingen en is enkel toegankelijk voor huisartsen en medisch specialisten met een beveiligde login. Indien gewenst kunt u toegang verkrijgen tot het gesloten deel door een mailbericht te sturen naar: kcl-pa.kwaliteitszorg@isala.nl. Vermeld in het mailbericht uw mailadres en uw VEKTIS(AGB)-code of BIG-registratienummer. Wij informeren u dan zodra uw account is geactiveerd.

TIP: zet de link (URL) van de eLabgids op een voor u makkelijk bereikbare plek, bijvoorbeeld in uw favorieten van de browser. De eLabgids: ook beschikbaar als app voor mobile devices.

De eLabgids is ook als app op uw mobile device te installeren. Ga daarvoor naar de Google (Android) of Apple (iOS) appstore en zoek op Isala Lab. Onze informatie is daarmee altijd en overal raadpleegbaar.

Ervaringen