Contact

Klinische chemie

 1. Klinische chemie

Het Klinische laboratorium doet op uw verzoek onderzoek in bloed, urine, ontlasting, liquor, beenmerg, sperma, lymfeklieren en lichaamsvochten. Ook hematologisch en cytologisch onderzoek wordt verricht. Op basis van de uitslag van het aangevraagde onderzoek kan de laboratoriumspecialist een diagnose stellen of u als arts helpen bij het stellen van een diagnose.

Aanvraagformulieren

Voor het aanvraagvragen van diagnostisch onderzoek heeft u een aanvraagformulier nodig. U kunt onderstaande aanvraagformulieren en materialen bestellen via infopunt-kcl@isala.nl of via (038) 424 24 68.

 • aanvraagformulier KCL Isala;
 • aanvraagformulier KCL Isala Diaconessenhuis;
 • aanvraagformulier prenataal onderzoek;
 • materialen voor het zelf afnemen van bloedmonsters;
 • verzendmaterialen.

Instructies

Om uw aanvragen correct en tijdig in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat de formulieren op de juiste manier zijn ingevuld. En bloed en lichaamsvocht op de juiste wijze worden verpakt en ingestuurd.

Het KCL heeft diverse folders voor patiënten die voor onderzoek zelf materiaal moeten indienen of verzamelen. Ga naar de patiëntenfolders KCL.

Waar kunnen patiënten terecht?

U kunt patiënten voor bloedprikken en het inleveren van urine en/of ontlasting doorverwijzen naar de prikposten van Isala. Voor enkele bepalingen is afname alleen mogelijk op locaties Isala Zwolle, Diagnosepunt Zwolle en Isala Diaconessenhuis Meppel. Ook moet er voor sommige functietesten een afspraak gemaakt worden met de polikliniek Bloedafname. In de Bepalingenwijzer KCL staat of dit voor de door u aangevraagde onderzoeken van toepassing is.

Thuisprikken

Is een patiënt niet in staat om naar een prikpost te komen, dan kan hij of zij ook thuis gesprikt worden. U kunt dit telefonisch of met een beveiligde Zorgmail (infopunt-kcl@isala.nl) aan ons doorgegeven. Gaat het om een afname op dezelfde dag, neem dan telefonisch contact op om te overleggen over de mogelijkheden. De afgenomen monsters worden met het door u aan de patiënt verstrekte aanvraagformulier naar het laboratorium gebracht.

Monster niet geschikt voor onderzoek

Het kan voorkomen dat een bij een patiënt afgenomen monster niet geschikt blijkt te zijn voor het gewenste onderzoek. Bijvoorbeeld omdat:

 • het monster niet op de juiste wijze geïdentificeerd is;
 • het monster niet in de juiste afnamebuis of container zit;
 • het monster niet op de juiste wijze vervoerd of bewaard is;
 • het monster uiterlijke afwijkingen vertoont;
 • de hoeveelheid afnamemateriaal onvoldoende is.

In deze gevallen nemen wij contact met u op om te overleggen of het aangevraagde onderzoek uit het monster moet worden verricht.

Uitslagen

Uitslagen worden in de meeste gevallen nog dezelfde dag elektronisch aan u gerapporteerd. In de uitslagrapportage worden de actuele referentiewaarden meegestuurd. Deze zijn ook te raadplegen via de Bepalingenwijzer KCL. Om fouten te voorkomen adviseren wij u om gebruik te maken van EDIFACT berichtgeving, waarmee het mogelijk wordt om uitslagen van onderzoek geautomatiseerd in uw eigen digitale patiëntendossier te importeren.

Klinische chemisch laboratorium

Het KCL van Isala beoefent de klinische chemie en hematologie (bloedziekten) in de volle breedte. Voor complexe en zeldzame laboratoriumdiagnostiek onderhoudt het KCL contacten met andere laboratoriumspecialisten. Op deze manier is vrijwel elk klinisch relevant onderzoek mogelijk. Lees meer over het KCL.

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.