Contact

Zorgverlenersportaal

 1. Zorgverlenersportaal

Huisartsen, apothekers, verloskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, PA’s, verpleegkundig specialisten en revalidatieartsen in de regio Zwolle en Meppel hebben toegang tot het Isala Zorgverlenersportaal. Dit portaal is direct gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Inzage in dossier van uw patiënt

Het Isala Zorgverlenersportaal geeft u inzicht in het dossier van uw eigen patiënten:

 • U heeft alleen inzage wanneer uw gegevens bij ons bekend zijn. Via dit formulier kunt u zich aanmelden.
 • U heeft alleen inzage in het dossier van uw patiënt, als hij of zij toestemming* heeft gegeven.
 • U mag alleen in de gegevens kijken die voor de behandeling noodzakelijk zijn.
 • U kunt gegevens alleen inzien en u kunt daarom (ook niet per ongeluk) gegevens bewerken.

Het zorgverlenersportaal vervangt de Edifact-berichten niet: die blijft u ontvangen.

*Toestemming
Opt-in: volgens de wet moet een patiënt eerst toestemming aan Isala geven om zijn of haar gegevens inzichtelijk te maken in het zorgverlenersportaal. U heeft alleen inzicht in het dossier van uw patiënt, indien hij of zij toestemming heeft gegeven. Wijs uw patiënten hier op. De patiënt kan via www.mijnisala.nl en via toestemmingskaartjes toestemming verlenen. Meer informatie vindt u op isala.nl/toestemminggevraagd.

Inloggen zorgverlenersportaal

 • U gaat via de URL https://zorgverleners.isala.nl naar het zorgverlenersportaal.
 • U heeft de keuze in te loggen met UZI of met Zorg-ID. Voor UZI moet op uw PC Java geïnstalleerd zijn (installatie van Java start automatisch op).
 • Gebruik de browser Internet Explorer 11 (anders werkt Java niet). Voor Zorg-ID moet de Zorg-ID app worden geïnstalleerd op uw PC.
 • Deze app is hier te downloaden https://www.vzvz.nl/zorg-id. Op deze pagina is ook een uitgebreide installatie handleiding beschikbaar.
 • Zorg-ID is alleen beschikbaar voor Windows en is browser onafhankelijk.
 • Op beide manieren kunt u zich vervolgens aanmelden met uw UZI-pas.

Inloggen met UZI-pas

 • U dient in het bezit te zijn van een UZI-pas en een UZI-paslezer. Het uzi-pasnummer dient bij Isala bekend te zijn.
 • Nog geen UZI-pas? Vraag deze dan aan via www.uziregister.nl.
 • U stopt de UZI-pas in de UZI-paslezer en voert uw 6-cijferige pincode in. U bent nu ingelogd op het zorgverlenersportaal.

Inloggen via Single Sign On (SSO) in Medicom en Pharmacom

 • Op dit moment wordt eraan gewerkt om automatisch vanuit Medicom de informatie uit het Isala zorgverlenersportaal te tonen.
 • Single Sign On betekent dat het zorgverlenersportaal 'onderdeel' is van het HIS. De informatie die bij Isala bekend is van de patiënt, wordt geïntegreerd getoond.

Wat ziet u als u bent ingelogd?

U mag de gegevens inzien van alle patiënten met wie u een behandelrelatie heeft en mits dat nodig is voor de behandeling en de patiënt toestemming heeft gegeven bij Isala middels Opt-in. Allereerst ziet u een algemene pagina met daarop mogelijke mededelingen. Daarnaast ziet u aan de linkerkant de opties: patiënten en klinische patiënten.

 • Via 'patiënten' kunt u patiënten zoeken door het invoeren van geboortedatum en achternaam of burgerservicenummer.
 • Via 'klinische patiënten' kunnen huisartsen zien welke patiënten van hen op dat moment zijn opgenomen.

Op het totaaloverzicht van een patiënt vindt u de meest recente gegevens waaronder uitslagen van het laboratorium, radiologie, brieven, afspraken en medicatiegegevens. Wij willen u erop wijzen dat de medicatiegegevens die u ziet geen actueel medicatieoverzicht is. Op het overzicht staan dus alleen die gegevens die binnen Isala bekend zijn.

Menubalk

Via de menubalk kunt u kiezen voor verschillende opties:

 • Klik op 'zoeken' om terug te keren naar de homepage als u naar een andere patiënt wilt zoeken.
 • Klik op 'patiëntinformatie' als u de NAW-gegevens wilt zien, de behandelbeperking (oftewel, is er een afspraak gemaakt met de patiënt over wel of niet reanimeren).
 • Klik op 'afspraken' voor informatie over de afspraken voor uw patiënt in Isala, de opname, de operatie en de verwijzingen die gemaakt zijn naar de medisch specialisten.
 • Klik op 'dossier' voor alle informatie over allergieën, diagnoses, medicatie en correspondentie.
 • Klik op 'uitslagen' als u de uitslagen wilt inzien van laboratorium, radiologie, en functieonderzoek, brieven, afspraken en medicatiegegevens.
 • Klik op 'overzichten' als u wilt zien welke patiënten opgenomen zijn in Isala.

Noodprocedure

Als u gegevens wilt inzien van een patiënt buiten uw praktijk en/of van een patiënt waarvan Isala niet weet dat u hier een behandelrelatie mee heeft, dan kan toegang worden geforceerd door het invullen van een inzagereden. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld tijdens vakantie waarneemt voor een collega. Ook hier geldt dat gegevens alleen in beeld verschijnen als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. U klikt de juiste patiënt aan in de resultaten.

What's new

'What's new' is een handigheidje om per patiënt te zien welke veranderingen er zijn ingevoerd sinds de laatste keer dat u bent ingelogd. Klik bij elk onderdeel op 'meer' voor meer resultaten.

Helpdesk

Voor vragen over het zorgverlenersportaal kunt u het beste dit formulier invullen. 

Krijgt u na het invoeren van uw UZI-pincode een foutmelding? 

 1. Check of u de juiste gegevens heeft aangeleverd. De juiste gegevens zijn:
  UZI-nummer (niet het pasnummer). Het UZI-nummer vindt u in het tweede veld als u uw gegevens hebt ingevoerd in de UZI-Zorg Certificate Service Provider.
 2. Persoonlijke AGB-code (niet de praktijk AGB-code). Als arts kunt u online een persoonlijke AGB-code aanvragen.

Geef eventuele correcties door via het aanmeldings/wijzigingsformulier. Kloppen de aangeleverde gegevens wel, neem dan contact op met de Helpdesk.

Afmelden

Wanneer u geen inzage meer nodig heeft in het zorgverlenersportaal, kunt u zich afmelden via het formulier.

Ervaringen