Contact

Aanmeldings- en wijzigingsformulier toegang isala zorgverlenersportaal

  1. Aanmeldings- en wijzigingsformulier toegang Isala zorgverlenersportaal
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Inzage Isala EPD door externe zorgverlener.

Om dit formulier in te vullen heeft u het volgende nodig:

  1. AGB-nummer (opvragen)
  2. BIG-nummer (opvragen)
  3. UZI-nummer (opvragen)
  4. UZI rol code (opvragen)

Persoonsgegevens

datum-maand-jaar

Adresgegevens (praktijk)

Het UZI-nummer is een 9-cijferig nummer dat de pashouder of het servicecertificaat uniek identificeert.
Isala gebruikt een Elektronisch Patiënten Dossier. Hiermee is in principe dezelfde informatie opvraagbaar als is vastgelegd in de gezamenlijke klassieke papieren klinische en poliklinische dossiers van het ziekenhuis. Het Isala EPD is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1137002. De toegang tot deze gegevens is afgestemd op de noodzaak tot informatie van de beroepsgroep waartoe de aanvrager behoort (de rol). Toegang is uitsluitend mogelijk en is beveiligd m.b.v. een UZI-pas. Patiënt is op de hoogte van het bestaan van het elektronisch dossier en heeft toestemming moeten geven voor het feit dat zorgverleners inzage hebben in alle beschikbare en voor de behandeling noodzakelijke informatie. Alleen in geval van toestemming van de patiënt zijn de gegevens van deze patiënt ook zichtbaar. De gebruiker zal het elektronische ziekenhuisdossier van een patiënt slechts inzien wanneer hij/zij direct bij de behandeling van deze patiënt betrokken is en dit voor de behandeling van deze patiënt noodzakelijk is. De gebruiker is zich ervan bewust dat bij de inzage in het Isala EPD zijn/haar naam, datum/tijd en de geraadpleegde gegevensgroepen in een logbestand per patiënt worden vastgelegd. Ook de toestemmingsprocedure wordt gelogd. Conform wetgeving zijn de logbestanden van het Isala EPD via de Privacyfunctionaris van Isala voor de patiënt te allen tijde opvraagbaar. De gebruiker zal mutaties die van belang zijn voor de inzage in het Isala EPD (zoals beëindiging praktijk) doorgeven aan Isala, zodat het account kan worden beëindigd. Om de veilige toegang tot het Isala EPD te bewaken zal Isala eveneens periodiek vragen aan gebruiker of hij/zij de opgegeven functie nog steeds uitoefent bij dezelfde praktijk of instelling.