Contact

Eerstelijns en andere externe aanvragers

 1. Eerstelijns en andere externe aanvragers
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Voor een juiste afhandeling van uw aanvraag is het van belang dat het Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (LMMI) het onderzoeksmateriaal op de juiste wijze ontvangt. Hier leest u alle informatie voor de juiste aanvraag, het transport en hoe u de uitslag teruggekoppeld krijgt. 

Afnamemateriaal

Het LMMI geeft afname- en verzendmateriaal uit op bestelling via de Diagnosepunt Webshop (hierin kunt u ook terecht voor KCL- en PA-afnamemateriaal). Let voor gebruik op de verloopdatum van het afnamemateriaal, indien van toepassing.

Aanvragen

Vul het juiste aanvraagformulier, specifiek voor huisarts of specialist ouderengeneeskunde volledig in. De volgende gegevens zijn nodig voor een adequate verwerking van uw aanvraag:

 • Patiëntgegevens: patiëntnummer indien van toepassing, volledige naam inclusief voorletters, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats en verzekeringsgegevens.
 • Gegevens aanvrager: naam, instantie/afdeling, telefoonnummer waarnaar uitslagen kunnen worden doorgebeld.
 • Gegevens materiaal: afnamedatum en –tijd.
 • Gegevens materiaal: aard, herkomst en wijze van verkrijgen.
 • Gevraagd onderzoek.
 • Klinische gegevens inclusief antibioticagebruik (toegediend of toe te dienen).

Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier nauwgezet invult met de administratieve en relevante klinische informatie. De klinische informatie is essentieel voor het inzetten van de juiste diagnostiek en voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Voorzie de primaire verpakking van het materiaal, zoals het potje en transportmedium, van de volledige naam inclusief voorletters en de geboortedatum van de patiënt.

Uitgebreide afname-instructies, indicatie van doorlooptijden en of het onderzoek wordt doorgestuurd naar een extern laboratorium (vermelding *ext.) vindt u in LMMI Diagnostiek Microbiologie.

Het aanvraagformulier is de dienstverleningsovereenkomst tussen aanvrager en LMMI. Indien mondeling extra onderzoek wordt aangevraagd, ontvangt u hiervan een bevestiging via de gebruikelijke rapportage. Indien u niet akkoord gaat, neemt u dan binnen één werkdag na de aanvraag contact op met het LMMI.

Het LMMI kan aanvragen voor diagnostiek niet in behandeling nemen indien:

 • voor het onderzoek relevante patiënt-, materiaal- en/of klinische gegevens ontbreken en/of er een risico op verwisseling bestaat.
 • het materiaal ongeschikt is voor het gewenste onderzoek (ongeschikt lichaamsmateriaal; bijvoorbeeld hemolytisch serum) of als er ongeschikt afnamemateriaal is gebruikt.
 • de transporttijd na afname van invloed kan zijn op de kwaliteit van het onderzoek, of als transport onder onjuiste condities heeft plaatsgevonden. Voor bacteriologische diagnostiek geldt < 4 dagen, voor serologische en moleculaire diagnostiek < 7 dagen en voor EDTA bloed < 24 uur. 
 • wel een aanvraag is ontvangen, maar geen materiaal.

De aanvrager wordt van iedere geconstateerde afwijking op de hoogte gesteld.

Transport

Het afgenomen materiaal dient zo spoedig mogelijk op het LMMI te worden ontvangen. Huisartspatiënten dienen bij voorkeur het materiaal af te leveren bij een huisartspraktijk, vanwaar vervoer naar het LMMI plaatsvindt. Door het versturen per post kan de uitslag van de bacteriële kweek minder betrouwbaar zijn.

Materiaal dat toch per post wordt ingestuurd, moet verpakt worden volgens richtlijnen opgesteld door TNT-Post op basis van UN-regelgeving:

 • Omwikkel de container of wattenstok of andere primaire lekdichte verpakking met absorberend materiaal in een passende lekdichte transportblister en sluit deze goed.
Absorberend materiaal Afbeelding 1: Absorberend materiaal
Transportblister Afbeelding 2: Transportblister
 • Verpak de transportblister in een vloeistofdichte safety bag en sluit deze door de afdekstrip te verwijderen en de voor- en achterzijde van de sealstrip goed aan te drukken.
 • Doe de safety bag samen met het aanvraagformulier in een blauw verzend-etui en sluit de ritssluiting.
Safetybag Afbeelding 3: Safetybag
Blauwe verzendenvelop aanvragen diagnostiek Afbeelding 4: verzend-etui
 • Raadpleeg voor bewaarcondities vóór verzending LMMI Diagnostiek Microbiologie.
 • Verstuur het pakket naar het LMMI, Antwoordnummer 3003, 8000 WB Zwolle. Frankeren is niet nodig. U kunt het pakket gewoon deponeren in de brievenbus.

Het materiaal voor diagnostiek moet zo snel mogelijk na afname binnenkomen op het LMMI. Vertraging kan ten koste gaan van de kwaliteit van het materiaal en daarmee van de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten.

Materiaal voor diagnostiek afleveren op onderstaande adressen

Isala Zwolle Diagnosepunt
Gebouw A
Dr. Spanjaardweg 29
8025 BT Zwolle
Openingstijden laboratorium van 08.30 tot 17.00 uur

Isala Diaconessenhuis Meppel
Klinisch chemisch laboratorium
Routenummer 50
Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel
Openingstijden ma t/m vr van 08.30 tot 17.00 uur.

Isala Kampen
Bloedafname
Engelenbergplantsoen 7
8266 AB Kampen
Openingstijden ma t/m vr van 08.30 tot 17.00 uur.

Isala Diaconessenhuis Steenwijk
Sluisweg 2
8332 JC Steenwijk
Openingstijden ma t/m vr van 08.30 tot 17.00 uur.

Isala Heerde
Bloedafname
Groteweg 5
8191 JS Wapenveld (gemeente Heerde)
Openingstijden ma t/m vr van 08.30 tot 17.00 uur.

Materiaal met spoed inleveren

Als uw arts aangeeft het materiaal met spoed in te leveren kunt u het afgeven aan het loket van het LMMI:

Isala LMMI (Medische microbiologie/Infectiepreventie)
Dr. van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

Het laboratorium bevindt zich in Vlinder 1 op de 2e verdieping (bordjes V1.2). Openingstijden voor afgifte materiaal: ma t/m vrij 07:30 – 17:00 uur, zat/zon 7:30 – 12:30 uur.

Per post

Materiaal kan ook in een blauwe verzend-etui per post worden verstuurd naar het LMMI:
LMMI Isala
Antwoordnummer 3003
8000 WB Zwolle

Frankeren is niet nodig. Het pakket kan gewoon in de brievenbus worden gedeponeerd.

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren kunt u materiaal afgeven bij:

Huisartsenpost
Hoofdgebouw (V3.0)
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
Routebeschrijving

Uitslagen

De arts-microbioloog neemt altijd contact op als (voorlopige) onderzoeksresultaten (Rapportage en bevindingen LMMI) daartoe aanleiding geven.

Als u tussentijds informatie wilt over de ingezette diagnostiek, kunt u contact opnemen met de afdeling Preanalyse en secretariaat (APS) van het LMMI. Voor een intercollegiaal consult of de aanvraag van spoedonderzoek is ten allen tijde de dienstdoende arts-microbioloog bereikbaar.

Na afronding van een onderzoek (of tussentijds deelonderzoek) ontvangt u de uitslag schriftelijk en/of electronisch volgens de geldende afspraken met het LMMI.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Een deel van het lichaamsmateriaal waarop microbiologische diagnostiek is uitgevoerd, wordt voor een bepaalde tijd (niet anoniem) bewaard ten behoeve van eventueel hernieuwd of vervolgonderzoek. Het bewaarde materiaal kan ook gebruikt worden voor kwaliteitscontroledoeleinden of wetenschappelijk onderzoek. In dat geval wordt het materiaal geanonimiseerd of gecodeerd gebruikt. Eventuele nieuwe bevindingen die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek worden, na terugkoppeling aan de patiëntgegevens, aan de behandelend arts gerapporteerd.

Indien de patiënt niet wil dat lichaamsmateriaal gebruikt wordt voor (wetenschappelijk) onderzoek en/of niet geïnformeerd wil worden over nieuwe bevindingen, dan wordt dit vastgelegd in het patiëntendossier en dient dat op het aanvraagformulier te worden aangegeven. Het LMMI hanteert in deze altijd de gedragsregels opgesteld door de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).