Contact

CMP-diagnostiekpakket

  1. CMP-diagnostiekpakket

Voor de diagnostiek op cardiomyopathie / myocarditis / pericarditis zijn de volgende pakketten beschikbaar:

Serum (stolbloed)

Keeluitstrijk en feces

Antilichaambepalingen op: Nucleïnezuurdetectie (PCR) van:
Adenovirus Enterovirus
Cytomegalovirus  
Enterovirus Stuur keel en feces tegelijk met serum in!
Epstein Barr virus  
Herpes simplex virus (HSV)  
Humaan herpes virus type 6 (HHV6)  
Influenza A en B virus  
Parainfluenzavirus  
Parvovirus B19  
Borrelia burgdorferi  
Chlamydia pneumoniae  
Coxiella burnetii; naast as-bepaling ook PCR  
Legionella pneumophila  
Mycoplasma pneumoniae  

Treponema pallidum

 

 

Pericardvocht / hartbiopt

Pericardvocht / hartbiopt

Nucleïnezuurdetectie (PCR) van: Kweek op:
Adenovirus Bacteriën en gisten (algemene kweek)
Coronavirus Actinomyces
Cytomegalovirus Mycobacteriën
Enterovirus  
Epstein Barr virus
Herpes simplex virus (HSV)
Humaan herpes virus type 6 (HHV6)
Humaan metapneumovirus
Influenza A en B virus
Parainfluenzavirus
Parechovirus
Parvovirus B19
Respiratoir syncytieel virus (RSV)
Rhinovirus
Varicella zoster virus (VZV)
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia psittaci
Coxiella burnetii
Legionella

Mycobacterium genus (atypische mycobacteriën)

Mycobacterium tuberculosis
Mycoplasma pneumoniae

Tropheryma whipplei

 

​Bacteriën algemeen (16S-gen)