Contact

Prikaccident

  1. Prikaccident

Prikaccident-pakket

Het Prikaccident-pakket omvat antigeen en/of antilichaambepalingen in serum (stolbloed) op:

- Hepatitis B virus (HBV; antigeen)

- Hepatitis C virus (HCV; antilichaam)

- Humaan Immunodeficiëntievirus (HIV; antigeen en antilichaam; combi-sneltest wordt extern uitgevoerd)