Contact

Gehoortest

  1. Gehoortest

Screening

Gezonde kinderen worden vlak na de geboorte gescreend op gehoorverlies. Ook bij kinderen die op de Neonatale intensive care unit (NICU) zijn opgenomen, wordt vlak na de geboorte een gehoortest afgenomen.

Spraak- en taalontwikkeling

Aangeboren gehoorverlies komt bij één op de duizend gezonde pasgeborenen voor. Bij NICU-kinderen komt gehoorverlies vaker voor: twee op de honderd. Omdat kinderen leren praten door te horen en luisteren, zal een gehoorgestoord kind problemen ondervinden met de spraak- en taalontwikkeling.

Gehoortest

Vlak na de geboorte is het mogelijk om op betrouwbare wijze te screenen met de AABR gehoortest. Uw baby krijgt dan zachte geluiden gepresenteerd: de plakelektrodes vangen signalen op van de hersenen die automatisch worden geanalyseerd. Uw baby slaapt meestal tijdens de gehoortest en merkt er vrijwel niets van.

Behandeling

De behandeling vindt veelal plaats via een audiologisch centrum. De ernst van het gehoorverlies en het type verlies bepalen de aard van de behandeling. Als uw kind geluidversterking nodig heeft, kan dit het best voor de leeftijd van zes maanden, of eerder, worden gestart.

 

Specialisme en centra