Contact
 1. 6384-Gehoortest bij pasgeborenen op een neonatale intensive care unit (NICU)

​Gezonde kinderen worden vlak na de geboorte gescreend op gehoorverlies. Ook bij kinderen die op de Neonatale intensive care unit (NICU) zijn opgenomen, wordt vlak na de geboorte een gehoortest afgenomen. Dit gebeurt middels de AABR-methode. Hier leest u wat het AABR-gehoorscreeningsonderzoek inhoudt.

Waarom gehoorscreening?

Waarom een gehoorscreening vlak na de geboorte? Aangeboren gehoorverlies komt bij één op de duizend gezonde pasgeborenen voor. Bij NICU-kinderen komt gehoorverlies vaker voor: twee op de honderd. Gehoorverlies bij kinderen is gemakkelijk over het hoofd te zien want jonge kinderen geven niet aan dat zij slecht horen. Omdat kinderen leren praten door te horen en luisteren, zal een gehoorgestoord kind problemen ondervinden met de spraak- en taalontwikkeling.

De meest kritische periode voor taalontwikkeling, loopt vanaf de geboorte tot het derde levensjaar. Het is dan ook belangrijk om een aangeboren gehoorverlies zo vroeg mogelijk op te sporen om te behandelen. Hierdoor krijgt het kind optimale ontwikkelingskansen.

Gehoorscreening

Hoe kan het gehoor worden gescreend?

Vlak na de geboorte is het mogelijk om op betrouwbaar wijze te screenen met de AABR-gehoortest. Zachte geluiden worden, bij elk oor afzonderlijk, gepresenteerd aan uw baby via een eenzijdige koptelefoon. Drie elektrodes (verwerkt in de koptelefoon) vangen signalen van de hersenen op. Deze worden vervolgens automatisch geanalyseerd. De AABR-gehoortest geeft direct uitslag.

Gehoortest bij babyAfbeelding: gehoortest

Hoe lang duurt de screening?

De screening kan het best worden verricht als het kind slaapt of in rust is, bijvoorbeeld vlak na een voeding. Na vijf tot tien minuten is de test voltooid.

Is de test belastend voor het kind?

De test is niet belastend en niet pijnlijk. De meeste kinderen slapen tijdens de test. De test wordt op zaal uitgevoerd.

Illustratie uil

Uitslag

Wat betekent de uitslag voor uw kind?

De AABR-gehoortest meet ieder oor afzonderlijk. De gehoortest geeft als uitslag PASS (duidend op een normaal gehoor) of een REFER (niet geslaagd bij de test).

Wat betekent een ‘REFER’?

Als uw kind nog niet geslaagd is, duidt dit niet per se op het bestaan van gehoorverlies. Het kind kan nog te jong (onrijp) zijn voor de test, water in het oor hebben, of er kan een andere reden zijn waarom het kind nu nog niet geslaagd is. Wel zal de test binnen enkele weken worden herhaald.

Aangezien deze screeningstest verschilt van de screeningsmethode binnen de Jeugd Gezondheidszorg is het van groot belang dat uw kind opnieuw in een NICU centrum wordt gescreend na een eerste afwijkende test. Of wanneer uw kind nog niet gescreend is tijdens de opname op de NICU. Als uw kind bij de herhaalde AABR-gehoortest ook een ‘REFER’ heeft, zal aanvullend onderzoek moeten uitwijzen of er sprake is van gehoorverlies.

Gehoorverlies, en dan?

Wat kan er gedaan worden als uw kind gehoorverlies heeft? De behandeling vindt veelal plaats via een audiologisch centrum. De ernst van het gehoorverlies en het type verlies bepalen de aard van de behandeling. Als het kind geluidversterking nodig heeft, kan dit het best voor de leeftijd van zes maanden, of eerder, worden gestart. Instructie en begeleiding van ouders zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het gehoorgestoorde kind.

Komt gehoorverlies in de familie voor?

Is er een aangeboren vorm van gehoorverlies die in de familie voorkomt, meld dit dan aan uw arts.

Wat gebeurt met de gegevens van uw kind?

Isala Zwolle verzorgt de landelijke coördinatie inzake de gehoorscreening in de NICU’s en is beheerder en eigenaar van de centrale database. Isala Zwolle heeft TNO (afdeling Child Health) ingeschakeld als verwerker van de gegevens. De registratie betreft de uitkomsten van de screening en bij afwijkende screeningsuitslagen, ook de uitslagen van het eventuele verdere onderzoek door de audioloog en/of de KNO-arts. Doel van deze registratie is het verloop van het onderzoek naar gehoorverlies te bewaken. Ook de gegevens van uw kind kunnen een bijdrage leveren om te zorgen dat deze screening goed blijft functioneren. De geregistreerde gegevens kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Mocht u niet willen dat de gegevens van uw kind geregistreerd worden, dan kunt u dit weigeren. Meld dit dan bij uw kinderarts.

Gehoorscreening en de overheid

De AABR-gehoorscreening behoort tot het standaardpakket van zorg voor de ziekste pasgeborenen. Als u geen gehoorscreening wilt laten doen, dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Dit heeft uiteraard geen gevolgen voor de verdere behandeling.

Vragen

Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij de verpleegkundige of de behandelend arts. Of kijk op onze website voor meer informatie over neonatale gehoorscreening.

Tot slot

Deze screening sluit een verkregen gehoorverlies in het eerste levensjaar niet uit. Daarom is het goed om alert te blijven op het ontstaan van gehoorverlies bij uw kind.

Het AABR-gehoorscreeningsonderzoek bij NICU kinderen vindt plaats op de volgende afdelingen voor intensieve zorg bij pasgeborenen:

 • Amsterdam UMC
 • Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
 • Maxima Medisch Centrum, Veldhoven
 • UMCU,Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
 • LUMC, Leiden
 • HAGA ziekenhuis, Den Haag
 • UMCG, Beatrix Kinderkliniek, Groningen
 • UMC, St. Radboud, Nijmegen
 • AZM, Maastricht
 • Isala, Zwolle

Contact

Is uw kind in behandeling bij Isala in Zwolle en heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met:

Zwolle

Neonatale intensive care
088 624 52 71 (dag en nacht bereikbaar)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Deze folder is ook beschikbaar in:

Laatst gewijzigd 13 juni 2022 / 6384 / L