Contact

Poepproblemen (kinderen)

  1. Poepproblemen (kinderen)

Verstopping

Veel kinderen hebben problemen met poepen. Dit noemen we obstipatie of verstopping.

Opvallend is dat het poepen vaak pijn doet en dat het kind flink moet persen om soms een enorme hoeveelheid eruit te krijgen. Soms heeft een kind ook een vieze onderbroek (encopresis), omdat dunne ontlasting langs de harde poep weglekt (overloopdiarree). Heel vervelend voor het kind, maar ook voor u als ouder omdat u zich ongerust maakt.

Ongeveer 3% van alle kinderen in Nederland heeft klachten die (mogelijk) samenhangen met een verstoorde beweging van de darm. Als uw kind dus moeite heeft met poepen of last heeft van vieze onderbroeken, dan is uw kind zeker niet de enige. Veel kinderen poepen elke dag, sommige zelfs wel drie keer per dag. Er zijn kinderen die om de dag poepen. Dit is allemaal normaal. We spreken pas van verstopping als een kind minder dan drie keer per week ontlasting heeft. Of als het kind moeite heeft met poepen, omdat de ontlasting hard en droog geworden is. Als kinderen die al zindelijk zijn weer ontlasting in de broek gaan verliezen, hebben ze ook verstopping. Een grote harde prop blokkeert de uitgang waar dunne poep langs weglekt.

Poepgoedpoli

Speciaal voor kinderen met poepproblemen heeft Isala de Poepgoedpoli. Op deze polikliniek werkt de kindergastro-enteroloog nauw samen met een kindercontinentieverpleegkundige.

De behandeling op de Poepgoedpoli bestaat uit de poeptraining: een intensieve training die in totaal 26 weken (zes maanden) duurt. De poeptraining is gericht op het weer normaal leren poepen. Aan het begin en aan het eind van de training bezoekt u de kinderarts of de kindergastro-enteroloog. Tijdens de training begeleidt de kindercontinentieverpleegkundige u en uw kind. Bij onverwachte problemen verwijst de verpleegkundige altijd terug naar de kinderarts. Naast de polikliniekbezoeken heeft de verpleegkundige minimaal drie keer telefonisch contact met u over instructies en voor coaching.

Uw kind staat centraal tijdens de training en is zelf verantwoordelijk voor resultaten. U bent als ouders belangrijke supporters. Daarbij vragen we u uw kind zo veel mogelijk aan te moedigen om goede resultaten te halen.

Specialisme en centra

Meer informatie

Folders