Contact

Neurologie

 1. Neurologie

Binnen het specialisme Neurologie van Isala zijn 19 neurologen en gemiddeld 10 arts-assistenten werkzaam. De afdeling Neurologie beschikt over 45 bedden waaronder 12 brain care unit bedden. De neurologie wordt in de volle breedte uitgeoefend. De vakgroep biedt topklinische en innovatieve zorg in de aandachtsgebieden neurovasculaire aandoeningen, MS, ziekte van Parkinson en neuro-oncologie. Er zijn tevens multidisciplinaire specialistische poliklinieken op het gebied van hoofdpijn, duizeligheid en kinderneurologie. Isala is één van de 10 neurovasculaire interventiecentra in Nederland en regionaal traumacentrum.

Opleiding neuroloog

De opleiding tot neuroloog duurt maximaal zes jaar. Je kunt de volledige opleiding in het UMC Groningen volgen. Kies je voor het UMC Groningen, dan kan een stage algemene neurologie met de duur van één jaar plaatsvinden in Isala. Daarnaast worden in Isala meerdere verdiepingsstages aangeboden op het gebied van neurovasculaire aandoeningen, supervisie, wetenschap, MS en neuromusculaire aandoeningen. Wij verzorgen met veel plezier, in samenwerking met het UMCG, de opleiding tot neuroloog. Onze vakgroep kenmerkt zich door een goede sfeer en open verhoudingen; zaken die we ook in de samenwerking met onze arts-assistenten van groot belang vinden.

Opleiders

Opleidingsprofielen

De opleiding Neurologie bestaat uit drie opleidingsprofielen:

 1. algemene neurologie;
 2. kinderneurologie;
 3. klinische neurofysiologie (KNF).

Stages

De opleiding is opgebouwd in stages, waarin de thema's van de neurologie en de competenties worden geleerd. De stages zijn nauw verweven met werkplekken.

A. Stages algemene neurologie op de werkplekken
(28-47 maanden)

 1. Kliniek;
 2. Polikliniek inclusief vervolgpoli;
 3. Consulten op andere klinische afdelingen;
 4. Nieuwe verwijzingen en consulten op de SEH;
 5. Diensten (als bij algemeen profiel).

B. Stage Klinische neurofysiologie
Minimaal 9 maanden; mag in twee delen plaatsvinden.

C. Drie verplichte stages

 1. Neurochirurgie (2-4 maanden);
 2. Kinderneurologie (minimaal 3 maanden);
 3. IC/MC met focus op de neurologische kenmerken van de beademde en instabiele patiënt (2-4 maanden).

D. Verdiepingsstages
12 maanden verplicht, te kiezen uit stages gewijd aan:

 1. een of meer thema’s van de neurologie;
 2. subspecialisatie in de kinderneurologie of Klinische neurofysiologie;
 3. wetenschappelijk onderzoek in de neurologie;
 4. een ander onderwerp dan de thema’s van de neurologie, bijvoorbeeld:
 • algemene competenties (bijv. leiderschap, onderwijs, kwaliteit en patiëntveiligheid, doelmatige zorg);
 • een ander specialisme (bijvoorbeeld Intensive Care-geneeskunde).

Differentiatiestage neurovasculaire aandoeningen

Duur: 4-12 maanden

Deze differentiatiestage biedt een goede mogelijkheid om ruim kennis en praktijkervaring op te doen met de diagnostiek en behandeling van neurovasculaire aandoeningen in een groot topklinisch ziekenhuis. Voor AIOS in de laatste fase van hun opleiding en bij een langere duur van de stage kan deze stage ook gecombineerd worden met de supervisiestage.

Jaarlijks worden circa 1000 patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding opgenomen en worden bijna 350 patiënten met een TIA geanalyseerd. Isala is één van de 10 neurovasculaire interventiecentra in Nederland. Het centrum is dan ook een verwijscentrum voor patiënten die in aanmerking komen voor intra-arteriële therapie, coiling/clipping van aneurysmata, carotisendartiërectomie en chirurgische decompressie. Voor de behandeling van de AVMs en de durale fistels hebben we een nauwe samenwerking met het RadboudUMC. Er is een TIA spoedservice voor snelle diagnostiek en behandeling van patiënten met een TIA op de polikliniek en in het weekend via de SEH. Tevens hebben we een CVA preventie- en nazorg polikliniek en een aneurysmata polikliniek. Ook verzorgen we de opvang van de patiënten na carotischirurgie de eerste 24 uur op onze brain care unit. Zowel de vasculair neurologen, interventieradiologen, vasculair neurochirurgen, revalidatieartsen als de vaatchirurgen zijn actief betrokken bij het behandelproces. We werken continu aan het verbeteren en de innovatie van de neurovasculaire zorg. Ook nemen we deel aan landelijke trials en hebben we meerdere eigen onderzoekslijnen op dit gebied.

Wat ga je leren?

De exacte invulling van de stage wordt voorafgaand aan de start vastgesteld na overleg tussen de AIOS en de stagecoördinator. Specifieke wensen van de AIOS worden hierin vanzelfsprekend meegenomen. Bij een stageduur van 6 maanden of langer zal de AIOS tijdens het tweede deel van de stage een deel van onderstaande werkzaamheden als tussen supervisor vervullen.

 • Diagnostiek en behandeling van patiënten die zijn opgenomen op de brain care unit.
 • TIA spoedservice.
 • Kennis vergroten van beeldvorming van neurovasculaire aandoeningen samen met onze neuroradiologen, waaronder beoordeling CT-perfusie en collateralen status op CTA, één dagdeel per week).
 • Deelname aan de neurovasculaire besprekingen waaronder de wekelijkse bespreking met de vaatchirurgen, bespreking met de neurochirurgen en interventieradiologen voor de cerebrale aneurysmata en de gezamenlijke bespreking met het RadboudUMC.
 • Deelname verbetertrajecten door-to-needle en door-to-groin puncture tijd.
 • Mogelijkheid tot bijwonen van neurochirurgische behandeling of coiling van aneurysmata, carotis endarteriëctomie, carotisangioplastiek met stenting, intra-arteriële behandeling van het herseninfarct.
 • Mogelijkheid tot bijwonen van het regionale overleg acute zorg, CVA-ketenzorg bijeenkomsten en overleg met de huisartsen.
 • Mogelijkheid tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Bij een stageduur van minimaal 6 maanden is het mogelijk om deze stage te combineren met wetenschappelijk onderzoek. Hierbij kan de AIOS participeren in lopend onderzoek, maar het behoort ook tot de mogelijkheden om een eigen onderzoeksproject te starten gedurende de stage.

Meer informatie

Meer informatie word je graag gegeven door de neurologen met aandachtsgebied neurovasculaire aandoeningen:

Supervisiestage

Duur: 4-12 maanden

Deze differentiatiestage biedt een uitstekende mogelijkheid om ruim kennis en praktijkervaring op te doen met het geven van supervisie aan de (jongere) ANIOS en AIOS in een groot topklinisch ziekenhuis. Deze stage is bedoeld voor AIOS in de laatste fase van hun opleiding.

Wat ga je tijdens deze stage leren?

Je krijgt de verantwoordelijkheid over het aansturen en superviseren van arts-assistenten op de polikliniek, consulten, SEH en de afdeling. Ook participeer je in een superviserende rol in de avond- en nachtdiensten. Binnen een veilig leerklimaat leer je eindverantwoordelijk te zijn, natuurlijk met een groep van ervaren neurologen als achterwacht. Je doet ervaring op met het aansturen van jonge collega’s en het efficiënt en kwalitatief goed organiseren van een afdeling of polikliniek. Als beginnend neuroloog komen naast de klinische taken diverse managementtaken op je af. Je moet daarom een balans vinden tussen de verschillende werkzaamheden. Ook hier zal tijdens deze stage aandacht aan geschonken worden. Deze supervisiestage geeft je goede voorbereiding voor de start als beginnend neuroloog.

Meer informatie

Meer informatie word je graag gegeven door neurologen:

Neuromusculaire etalagestage

Duur: 3-12 maanden (parttime stage)

Deze differentiatiestage biedt een uitstekende mogelijkheid om kennis en praktijkervaring op te doen in neuromusculaire aandoeningen. De stage is bedoeld voor AIOS neurologie die hun KNF-stage hebben doorlopen.

Wat ga je tijdens deze stage leren?

Doelstelling van deze stage is de AIOS meer vertrouwd te maken met diagnosticeren en behandelen van de meest voorkomende neuromusculaire aandoeningen. Daarnaast leert de AIOS om de meer zeldzame neuromusculaire aandoeningen beter te onderscheiden van de meest voorkomende neuromusculaire aandoeningen. Eén keer per week kom je op een woensdag naar Isala, locatie Zwollle. Eén dagdeel wordt besteed aan het onder supervisie zien van poliklinische neuromusculaire patiënten. Dit zijn zowel nieuwe als controle-patiënten. We bespreken na de anamnese en het lichamelijk onderzoek gezamenlijk de samenvatting, differentiaal diagnose en het beleid. Het andere dagdeel wordt gevuld met het verrichten en interpreteren van EMG’s. Je leert hierbij vooral in combinatie met de eerdere informatie van het consult klinisch te redeneren en differentiaal diagnostisch te denken waarbij het beleid en uitleg aan de patiënt het sluitstuk van het geheel vormt. We gaan hierbij ook proberen de patiënten die je zelf poliklinisch hebt gezien op het eigen EMG-spreekuur te plannen. Daarna worden de patiënten door jezelf poliklinisch vervolgd.

Meer informatie

Meer informatie word je graag gegeven door:

Differentiatiestage Multiple Sclerose

Duur: 4-12 maanden

Voor AIOS in de laatste fase van hun opleiding en bij een langere duur van de stage kan deze stage ook gecombineerd worden met de supervisiestage. De keuzestage Multiple sclerose (MS) wordt aangeboden aan AIOS die zich verder willen bekwamen in de behandeling en begeleiding van mensen met MS en andere demyeliniserende aandoeningen. Het doel van deze keuzestage is een overzicht te helpen verkrijgen van dit snel veranderende gebied binnen de neurologie inclusief de principes waarop dit gestoeld is, zodat je hierop kunt voortborduren bij nieuwe ontwikkelingen in de toekomst.

MS is de meest voorkomende neurologische aandoening op de jongvolwassen leeftijd leidend tot blijvende invaliditeit. MS kan impact hebben op nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren. Mede hierdoor is de zorg voor mensen met MS divers en complex waarbij een groot aantal disciplines betrokken zijn. Er zijn veel ontwikkelingen rondom de behandeling en diagnostiek, welke elkaar snel opvolgen. De huidige behandelmogelijkheden hebben niet alleen een sterk therapeutisch effect, ze vergen ook de nodige aandacht in de vorm van mogelijke bijwerkingen. Hierdoor is aandacht voor monitoring van effect en bijwerkingen zeer belangrijk. Kennis en kunde van de behandelde arts zijn hierbij van groot belang.
Gezien het feit dat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, behandeling en monitoring steeds ingewikkelder wordt, en er steeds meer mogelijk is in de sfeer van begeleiding is MS een belangrijke subspecialisatie geworden. Er kan tegenwoordig gesteld worden dat MS patiënten recht hebben om behandeld te worden door een gespecialiseerde MS neuroloog, in een ziekenhuis met een gespecialiseerde MS polikliniek.

Binnen de vakgroep neurologie van Isala is MS een speerpunt en vervult een supraregionale functie. Het Isala is één van de 11 MS centra met een vlindercertificaat in Nederland. Dit certificaat is een accreditatie verleend door de MS patiënten vereniging. De populatie MS patiënten bedraagt circa 800 mensen. In het MS expertise centrum Isala hebben we een enorme ervaring met geavanceerde MS behandelingen zoals alemtuzumab en natalizumab. Daarnaast doet ons centrum mee in deelname aan fase III trials waardoor de AIOS kennis kan maken met de effecten van potentieel nieuwe MS medicijnen. Ook is er een eigen onderzoekslijn waarin de AIOS kan participeren.

Wat ga je tijdens deze stage leren?

De exacte invulling van de stage wordt voorafgaand aan de start vastgesteld na overleg tussen de AIOS en de stagecoördinator. Specifieke wensen van de AIOS worden hierin vanzelfsprekend meegenomen. Bij een stageduur van 6 maanden of langer zal de AIOS tijdens het tweede deel van de stage een deel van onderstaande werkzaamheden als tussen supervisor vervullen.

Het grootste deel van de stage zal gevolgd worden op de polikliniek neurologie tijdens de MS poli. Je zult hier onder supervisie, maar toenemend zelfstandig aan deelnemen. Hierbij worden patiënten met verdenking MS of al gediagnosticeerde MS gezien, begeleid en behandeld. De MS spreekuren zijn combinatiespreekuren van de MS verpleegkundigen die tegelijkertijd spreekuur doen met de MS neuroloog. Op die manier is het mogelijk voor patiënten om zo nodig aansluitend door de verpleegkundige of neuroloog gezien te worden, zonder dat er een nieuwe afspraak gemaakt hoeft te worden. De AIOS maakt uitgebreid kennis met de steeds complexere vormen van immunomodulatie. Er is een intensieve samenwerking met revalidatiearts, uroloog, maatschappelijk werker en neuro- psycholoog; ook in de vorm van een regelmatige multidisciplinaire bespreking. De AIOS zal actief deelnemen aan het MDO. Daarnaast zal de AIOS actief participeren in andere disciplines binnen het MS team, zoals een dagdeel met de MS verpleegkundige, de uroloog, de revalidatie arts en de neuropsycholoog. Naast intramurale multidisciplinaire samenwerking werkt het MS expertise centrum Isala ook extramuraal samen binnen MS Zorg Nederland en via het intercollegiaal overleg netwerk MS zorg Noord-Nederland. De AIOS zal hierin ook participeren.

Primaire leerdoelen:

Medisch handelen

 • Adequaat kunnen diagnosticeren van de ziekte MS en andere demyeliniserende aandoeningen, met aandacht voor differentiaal diagnostische overwegingen.
 • Ervaring op doen met complexe second opinions, met zowel diagnostische als therapeutische vraagstelling.
 • Indicatie stelling en interpretatie aanvullend onderzoek.
 • Adequaat behandelplan kunnen opstellen bij MS.
 • Juiste indicatiestelling, screening en gebruik weten van de diverse MS medicamenten.
 • Snappen en uitvoeren van systematische effectiviteitsmonitoring bij MS behandelingen.
 • Zelfstandig MRI scans kunnen interpreteren, zowel diagnostisch als bij follow up. Hiertoe kan een aantal dagdelen met een neuroradioloog meegelopen worden.
 • Symptomatische zorg en begeleiding: door kennis te hebben en op de juiste manier kunnen inschakelen van diverse andere medische en paramedische disciplines betrokken bij de zorg voor patiënten met MS. U zult actief participeren in het MDO.

Kennis en wetenschap

 • Kennis van alle beschikbare medicatie en overwegingen voor een adequate keuze.
 • Begrip van algemene immunologische principes.
 • Kennis hebben van de recente ontwikkelingen op het gebied van MS.
 • Mogelijkheid tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. De AIOS kan kiezen voor een 100% patiënt gebonden stage of een 50% patiënt gebonden stage in combinatie met 50% research. Het research programma kan een eigen project of een aansluiting bij lopende (promotie) projecten inhouden.

Communicatie
• Shared decision making: met patiënt en naasten.
• Overleg/beleid: met superviseren en gespecialiseerde verpleegkundigen over diagnose en beleid van de patiënt.
• Met andere zorgverleners en specialisten.
• Zo nodig naar verwijzend specialist.

Samenwerking

 • Werken in teamverband met supervisor, specialistisch verpleegkundigen en andere zorgverleners/specialisten in het team.
 • Gecombineerd spreekuur doen met de specialistisch verpleegkundigen.

Organisatie

 • Eigen (geplande) spreekuur (voorbereiding, uitloop, statusvoering en brieven).
 • Acute/nieuwe klachten.

Maatschappelijk handelen

 • Tijdig anticiperen en bespreken van consequenties/aanpassingen bij uitval door MS, waarbij ook gedacht wordt aan cognitie, vermoeidheid en de progressieve beperking op persoonlijk en professioneel leven van patiënt en de impact daarvan op de omgeving.

Vanzelfsprekend bent u ook welkom bij de overdrachten, grote visite en onderwijsmomenten die worden georganiseerd. De keuzestage MS kan zo nodig parttime gevolgd worden.

Meer informatie

Meer informatie word je graag gegeven door:

contact

Contact met de Isala Academie

Heb je vragen? De medewerkers van Bureau arts-assistenten van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via baa@isala.nl.

Contact en locatie