Contact

Radiologie

  1. Radiologie

Radiologie en Nucleaire geneeskunde bedrijven wij vanuit een uitgesproken klinische focus. De contacten met de poortspecialisten zijn intensief, onze bijdragen aan de zorg voor onze patiënten gaat uit van klinisch toegevoegde waarde, en de infrastructuur ondersteunt dit met moderne apparatuur en een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Wekelijks zijn er ruim 60 multidisciplinaire overleggen (MDO). De afdeling is orgaangericht gespecialiseerd naast de interventieradiologie en nucleaire geneeskunde. De opleidingsgroep bestaat uit circa 23 radiologen en 8 nucleair geneeskundigen. Wekelijks zijn er ruim 60 multidisciplinaire overleggen. De afdeling is orgaangericht gespecialiseerd. De opleidingslocatie is primair Zwolle.

Opleidingsvisie
De rol van de radioloog als ‘ondersteuner’ is aan verandering onderhevig. De radioloog van morgen zal steeds meer een centrale positie binnen de zorg innemen. Medische kennis alleen is niet voldoende. Organisatorische, financiële en leidinggevende kennis en vaardigheden zijn ook belangrijke voorwaarden. Binnen de opleiding is er aandacht voor onder meer doelmatigheid van zorg, medisch leiderschap, patiëntveiligheid, kwaliteitssystemen en wet- en regelgeving. Radiologie is in Isala groot, topklinisch en toch perifeer, creëert dimensies in een werk- en leeromgeving die het opleiden op maat mogelijk maken.

Wetenschap
Binnen Isala wordt wetenschappelijk onderzoek gewaardeerd, bevorderd en beloond. Jouw deelname aan wetenschappelijk onderzoek behoort tot de mogelijkheden. Binnen de vakgroepen radiologie, nucleaire geneeskunde en klinische fysica zijn meerdere onderzoekslijnen actief, deels in samenwerking met de Isala Academie en TU Twente. Er worden promotietrajecten begeleid.

Duur van de opleiding

De opleiding tot radioloog duurt vijf jaar.

Curriculum

Je volgt het opleidingsmodel Corona, waarbij de eerste tweeënhalf jaar gericht zijn op de common trunk stages; Cardiothoracaal, Abdomen, MSK, Neuro Hoofd Hals als, Interventie, Mammografie, Kinderradiologie en Nucleaire geneeskunde. In de loop van het derde jaar vindt er een uitwisseling met het UMCG van twaalf maanden plaats. De laatste tweeënhalf jaar worden ingevuld met verbreding en verdieping binnen een of twee differentiaties.

Binnen Isala worden de volgende differentiaties aangeboden:

  • Abdominale radiologie;
  • Musculoskeletale radiologie;
  • Interventieradiologie;
  • Mamma-radiologie;
  • Cardio-thoracale radiologie;
  • Nucleaire geneeskunde;
  • Neuro- en hoofd-halsradiologie.

Opleiders

contact

Contact met de Isala Academie

Heb je vragen? De medewerkers van Bureau arts-assistenten van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via baa@isala.nl.

Contact en locatie