Contact
  1. ‘Aandacht voor ouderen niet meer weg te denken’

De dubbele vergrijzing – steeds meer ouderen en ouderen die steeds langer leven - maakt dat de zorg voor ouderen in Nederland regelmatig het journaal of de actualiteitenprogramma’s haalt. Zo ook deze week. Internist ouderengeneeskunde Hilde Roijen van Isala Centrum voor ouderengeneeskunde vertelt hoe specialistische zorg aan (kwetsbare) ouderen niet meer weg te denken is.

Internist ouderengeneeskunde Hilde Roijen

‘Regelmatig worden we uitgenodigd om mee te denken met andere specialisten’, vertelt Hilde Roijen . ‘Zij vragen ons dan om samen te beslissen wat de beste behandeling voor een patiënt. Onlangs werd gevraagd of het wijs is om een patiënt van vijfentachtig met dementie te opereren aan zijn hart. Meestal is het technisch goed mogelijk iemand te opereren, maar wordt hij er beter van? Wij gaan dan in gesprek met de patiënt, de mantelzorger van de patiënt en de cardioloog. Samen brengen we goed in beeld wat de patiënt kan en wil bereiken en of de operatie daar aan bijdraagt.’ Het beeld dat de internist-ouderengeneeskunde er vooral voor zorgt dat er minder wordt behandeld, klopt volgens Hilde niet. ‘Soms stellen wij na uitgebreide gesprekken voor om de patiënt niet te opereren. Maar onze betrokkenheid leidt net zo vaak tot meer behandelen in plaats van minder behandelen. Maar de behandeling die wij voorstellen past wel beter bij de wensen van de patiënt. We zorgen echt voor maatwerk.’

Kalenderleeftijd of biologische leeftijd?

Voor de internist-ouderengeneeskunde is de kalenderleeftijd veel minder belangrijk dan de biologische leeftijd. ‘Als je naar de biologische leeftijd kijkt hou je rekening met de vitaliteit of juist de kwetsbaarheid van de patiënt. Iemand van 85 kan soms nog veel fitter  zijn dan een persoon van 65. Met welke behandeling voegen we echt kwaliteit toe aan het leven? Daar gaat het om! Wat zijn of haar leeftijd ook is. Daar letten de verpleegkundig consulenten en verpleegkundig specialisten, het hart van ons team, op. ‘

Kennis neemt toe

Om er voor te zorgen dat er op iedere afdeling binnen Isala kennis is over de oudere patiënt, is het streven dat elke afdeling een aandachtsvelder ouderengeneeskunde heeft. Hilde: ‘Wij merken echt dat de kennis over de oudere patiënt is toegenomen in Isala omdat de vragen die wij krijgen steeds ingewikkelder worden. Veel afdelingen kunnen de eenvoudiger vragen over kwetsbare ouderen inmiddels zelf beantwoorden. Wij zijn trots op de dingen die we samen bereikt hebben, bijvoorbeeld rooming-in bij delier. Dat is nu heel gewoon in ons ziekenhuis.’

Welbevinden

Wat niet helpt, is dat ouderen eigenlijk te lang thuis moeten blijven wonen. Dat er niets meer is tussen je eigen huis en verpleeghuiszorg vind ik niet goed. Er moeten weer meer uitwijkmogelijkheden komen voor ouderen, eventueel voor een korte periode. Er is veel eenzaamheid onder ouderen. Ik heb het idee dat er nu meer ouderen tussen de wal en het schip vallen dan toen de verzorgingshuizen er nog waren. En ook dat is een factor voor de kwaliteit van leven en draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van iemand. Om voor een verpleeghuis in aanmerking te komen, moet je een grote zorg behoefte hebben Maar voordat je die hebt, is er vaak al veel aan de hand dat mensen bijzonder kwetsbaar maakt. Dan is er weinig nodig voor een crisis. Dat moet je echt leren zien.’

Meer informatie

Meer informatie over zorg speciaal voor ouderen leest u op de pagina van het Isala Centrum voor ouderengeneeskunde.